Rozporządzenie REACH i system GHS wdrożony w Unii Europejskiej Rozporządzeniem CLP – aktualne zmiany wykłady i ćwiczenia (warsztaty IUCLID 5)

O szkoleniu

Rozporządzenie REACH i system GHS wdrożony w Unii Europejskiej Rozporządzeniem CLP – aktualne zmiany, wykłady i ćwiczenia (warsztaty IUCLID 5)
Kto powinien wziąć udział?
specjalistów ochrony środowiska i bhp w przedsiębiorstwach

Program szkolenia

20 LUTEGO 2012 R.
PROWADZĄCY: JACEK CIEŚLA – BIURO DO SPRAW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

1. Pierwszy termin rejestracji - podsumowanie; omówienie głównych problemów oraz najczęstszych błędów popełnianych przez rejestrujących,
2. Zmiany w najnowszej wersji systemu REACH-IT; nowe funkcje (w tym poinformowanie o substancjach w wyrobach i inne). Zmiany na stronie internetowej Europejskiej Agencji
Chemikaliów,
3. Współpraca w ramach SIEF: praktyczne aspekty współpracy z wiodącym rejestrującym,
4. Co nowego w IUCLID 5.3, 5.3.1,5.3.2, 5.4 i kolejnych wersjach,
5. Konsultacje, dyskusja.

Warsztaty – zajęcia praktyczne z wykorzystaniem IUCLID 5.3.1
1. Przypomnienie najważniejszych funkcji programu,
2. Przygotowanie dokumentacji inquire w praktyce oraz omówienie najczęstszych błędów
popełnianych przez przedkładających,
3. Dokumentacja rejestracyjna uczestnika wspólnego przedłożenia – jak dokonać skutecznej aktualizacji dokumentacji.

21 LUTEGO 2012 R.
PROWADZĄCY: MONIKA WASIAK-GROMEK – BIURO DO SPRAW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

1. Zmiany w Raportach Bezpieczeństwa Chemicznego – wprowadzone w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 252/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
2. Karta charakterystyki – podstawowy dokument przekazywania informacji o substancji i mieszaninie w łańcuchu dostaw – omówienie zmian w zakresie wymagań co do tego
dokumentu wprowadzonych Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 453/2010,
3. Opracowywanie scenariuszy narażenia po wejściu w życie Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010,
4. Postępowanie z substancjami z załącznika XIV, tzw. SVHC,
5. Obowiązki poszczególnych uczestników w łańcuchu dostaw w świetle rozporządzenia REACH – czy jego kolejne nowelizację redystrybuują adresatów głównych obowiązków?
6. Rozporządzenie CLP - omówienie zakresu zmian wprowadzonych przez II ATP do rozporządzenia CLP,
7. Najnowsze zmiany (wprowadzone i planowane) w krajowym prawie dot. postępowania z chemikaliami – m. in. ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
8. Konsultacje, dyskusja.

Czas trwania

W dniu 20 lutego 2012 r. – 9.00 – 16:00;
w dniu 21 lutego 2012 r. – 10.00 – 16.00.

Prelegenci

Jacek Cieśla

Główny specjalista w Departamencie ds. Oceny i Ryzyka Biura do Spraw Substancji Chemicznych. Pełnomocnik ds. Informatyzacji Urzędu. Absolwent Politechniki Łódzkiej - specjalizacja bezpieczeństwo i ryzyko przemysłowe.
Absolwent Studium Podyplomowego Politechniki Łódzkiej - Sieci Komputerowe i Administracja. Absolwent Szkoły Zdrowia Publicznego w Instytucie Medycyny Pracy. Absolwent wielu kursów zagranicznych dot. oceny ryzyka substancji chemicznych. Ekspert w zakresie REACH IT, IUCLID 5 oraz oceny ryzyka.

Monika Wasiak-Gromek


Absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr inż. biotechnolog. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu rozporządzenia REACH i związanej z nim problematyki, w tym toksykologii, ekotoksykologii i oceny ryzyka prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Ponadto ukończyła kurs z zakresu toksykologii “Methodology and Principles of Toxicology”, w Centrum Toksykologicznym na Uniwersytecie Surrey w Wielkiej Brytanii oraz inne międzynarodowe kursy z zakresu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, bezpieczeństwa chemicznego, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w ramach projektów unijnych.
Obecnie pełni funkcję głównego specjalisty w Departamencie ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych oraz jest osobą odpowiedzialną za pracę Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacji i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach.
Była członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej.
Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzeń REACH i CLP.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

sala w dogodnej lokalizacji (szczegółowe informacje o miejscu szkolenia otrzymają Państwo kilka dni przed szkoleniem)

Warszawa

1

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
netto
750
Cena zawiera:
  • wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, lunch w oba dni szkoleniowe oraz całodniowy serwis kawowy
Zapisz się

Organizator

Meritum Comp
03-149 Warszawa
ul. Aluzyjna 23H/403
woj. mazowieckie
Firma Meritum Comp powstała w 2004 r. Początkowo działalność Meritum Comp skupiała się na kompleksowej obsłudze informatycznej firm. Jednak z czasem, bazując na doświadczeniu zawodowym udziałowców oraz kontaktach wśród najlepszych ekspertów ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Płatność na podstawie faktury, przed lub po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Meritum Comp
03-149 Warszawa ul. Aluzyjna 23H/403
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!