Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/skuteczna-obrona-przed-manipulacjami-73476-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Nauczenie uczestników szkolenia skutecznych narzędzi do obrony przed narzędziami wpływu. Obrona przed efektywnymi i silnymi technikami manipulacji i perswazji. Nabycie umiejętności identyfikowania technik manipulacyjnych używanych przez przedstawicieli handlowych lub specjalistów zakupowych, w rozmowach sprzedażowych, zakupowych lub w negocjacjach.

Korzyści dla uczestników:

-Obrona przed atakami skutecznych handlowców lub kupców
-Umiejętne osiąganie korzyści w negocjacjach
-Uzyskiwanie efektów zakładanych pierwotnie
-Osiąganie założonych celów
-Osiąganie korzyści dla firmy z zachowaniem etyki
-Wzrost ilości i jakości negocjowanych kontraktów
-Podniesienie efektywności w negocjacjach
-Umiejętność budowania relacji biznesowych

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników działów sprzedaży, działów handlowych
 • Specjalistów zakupowych i kupców
 • Pracowników działów obsługi klienta, reklamacji, informacji
 • Pracowników i zespołów, których efekty pracy zależą m.in. od precyzyjnej komunikacji i przekazywania informacji lub poleceń
 • Przełożonych, zarządzających zespołem
 • Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą
 • Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji i umiejętności

Program szkolenia:

 • MANIPULACJE I PERSWAZJE

 • Dziewięć podstawowych praw-reguł perswazji
 • Siedem podstawowych technik perswazji
 • Perswazja niewerbalna
 • Język perswazji – kontrola nad słowami ,,nie” ,,tak, ale” ,,spróbuj” ,,i” ,,oraz” ,,spowoduje, sprawi, wywoła”
 • 10 rodzajów pytań w rozmowie
 • Strefy wpływu
 • OBRONA W SPRZEDAŻY

 • Perswazyjny model prezentacji – jak skutecznie prezentować swoje stanowisko/ofertę podczas rozmowy?
 • Przedstawienie perswazyjnego modelu prezentacji
 • Technika sprzedaży PCK-CZK
 • Technika budowania argumentu w oparciu o przykłady z życia
 • Strategia kształtowania przewagi informacyjnej w rozmowie
 • Źródła argumentacji
 • Wybrane techniki perswazyjne
 • Gesty zabronione i gesty przydatne
 • Sztuczki oponenta – jak się bronić
 • Zaawansowane techniki perswazji lingwistycznej
 • Sytuacje krytyczna
 • Słowa zakazane
 • OBRONA W ZAKUPACH

 • Taktyki i techniki w negocjacjach zakupowych
 • Zestaw taktyk stosowanych w rozmowach zakupowych
 • Techniki negocjacyjne i sposób ich dobierania
 • Elementy perswazji w zakupach
 • Reguły perswazji stosowane w negocjacjach zakupowych
 • Działania obronne
 • Wywieranie wpływu podczas zakupów
 • Techniki perswazji i manipulacji używane w negocjacjach
 • Kłamstwo – narzędzia do rozpoznawania
 • Język perswazji jako narzędzie negocjatora
 • Kiedy, czym i jak sabotujemy negocjacje
 • MECHANIZMY OBRONNE W NEGOCJACJACH

 • Strategie prowadzenia negocjacji – jak mogą być prowadzone rozmowy?
 • Strategie dominacji, uległości, wycofania, kompromisu, kooperacji
 • Strategia wygrany – przegrany, przegrany – wygrany, wygrany – wygrany
 • Elastyczność jako kategoria i gwarancja skuteczności w negocjacjach
 • Standard „elastyczna postawa w negocjacjach”
 • Techniki negocjacyjne i sposoby reakcji – co można stosować podczas rozmów?
 • Techniki eskalacji stosowane w rozmowach
 • Techniki wykorzystane w początkowej i końcowej fazie negocjacji
 • Techniki prezentacji produktu, instytucji
 • Techniki autoprezentacji
 • Techniki manipulacji psychologicznych
 •  
 • Rozszyfrowanie systemów reprezentacji zmysłowej
 • Części ciała odzwierciedlające myśli
 • Sygnały odmowy
 • Lista gestów zabronionych
 • Sztuczki – jak stosować, jak się bronić
 • Sytuacja krytyczna
 • Presupozycje
 • Implikacje
 • Metaprogramy
 • Etyka wywierania wpływu
 • Perswazja

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: Skuteczna obrona przed manipulacjami