Specyficzne problemy i wyzwania zamówień publicznych w branży medycznej

O szkoleniu

2 ekspertów i 12 godzin dedykowanego kurs dla branży medycznej!

Zapisz się na szkolenie a dowiesz się, jak w praktyce prawidłowo stosować procedury Pzp i innych ustaw oraz jakich błędów nie popełniać, co się zmieniło oraz jak profesjonalnie przejść przez nowe przepisy w 2023 roku.

Trener poruszy temat jakie najważniejsze elementy są związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w placówkach służby zdrowia oraz jak wyglądają zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych dla branży medycznej.

Program szkolenia

Dzień 1. Łukasz Czaban

1. Ustalenie wartości zamówienia.

 • Sposoby ustalenia wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane;
 • Zasady agregacji zamówień w tym dotyczące zamówień na szkolenia, eventy, druk materiałów reklamowych oraz dostawy materiałów promocyjnych i sprzętu IT;
 • Różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części;
 • Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych;
 • Części zamówienia o wartości poniżej 80 000 EUR dostawy/usługi lub 1 mln EUR robót budowlanych, stanowiące jednocześnie mniej niż 20% wartości całego zamówienia – stosowanie art. 30 ust 4 w praktyce.

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

 • Spełniający warunek uczciwej konkurencji – czy wystarczającym byłby opis gwarantujący udział chociaż dwóm wykonawcom?
 • Czy niejasność lub nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia może stanowić podstawę unieważnienia postępowania?
 • Użycie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia – kiedy jest dopuszczalne bez zastrzeżeń, a kiedy po spełnieniu określonych warunków?
 • Udowodnienie równoważności – czym jest równoważność, jakie środki jej dowodzą, na jakim etapie postępowania muszą być złożone i czy wykonawca może powołać się na rozwiązania równoważne realizując umowę?
 • Przedmiotowe środki dowodowe – żądanie, składanie i uzupełnianie.

3. Podstawy wykluczenia:

 • Określone w ustawie PZP i ustawie sankcyjnej;
 • Sposób oceny występowania podstaw wykluczenia – model prosty, pośredni i unijny;
 • Kary za ubieganie się o zamówienie publiczne przewidziane dla wykonawców podlegających wykluczeniu zapisane w ustawie sankcyjnej;
 • Stosowanie przepisów sankcyjnych w zamówieniach niepodlegających przepisom pzp (w tym do 130.000 zł) – jakie zmiany wprowadzić do regulaminu wewnętrznego?

4. Dodatkowe warunki zakazujące udzielania zamówień wynikające z rozporządzenia rady (ue) 833/2014.

 • Dlaczego unijnego zakazu udziału rosyjskich wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne nie należy mylić z przesłankami wykluczenia?
 • Czy rozporządzenie dotyczy również zamówień prowadzonych w procedurze krajowej, a współfinansowanych ze środków unijnych?
 • Jak stosować unijne warunki sankcyjne w praktyce?

5. Opcje i wznowienia jako rozwiązania potencjalnych problemów zamawiających.

 • Czy w postępowaniu o zamówienie z prawem opcji, w przypadku badania rażąco niskiej ceny należy wyjaśniać cenę za zamówienie podstawowe, czy też cenę za opcję?
 • Czy realizacja zamówienia opcjonalnego może przekraczać 4 lata?
 • W jakim terminie po zawarciu umowy winno być złożone oświadczenie Zamawiającego w sprawie skorzystania z prawa opcji?
 • Czy warunki udziału w postępowaniu winny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia podstawowego, czy także do przedmiotu zamówienia opcjonalnego?
 • Czy opcja może być większa od zamówienia podstawowego?
 • Czy wykonawca może odmówić realizacji opcji?
 • Co to są wznowienia i jaka jest różnica pomiędzy wznowieniami, a prawem opcji?
 • Czy Wykonawca należycie wykonujący zamówienie może domagać się realizacji wznowienia skoro było przewidziane w dokumentach zamówienia?

Dzień 2. Agata Baranowska

1. Szacowanie wartości zamówienia a dotacje otrzymywane  przez podmioty lecznicze  w ciągu roku – analiza z omówieniem konkretnych stanów faktycznych;

 • dzielenie zamówienia w ramach jednej dotacji;
 • nieplanowane zakupy sprzętu w ciągu roku;
 • pilna potrzeba udzielenia zamówienia publicznego tzw.: zamówienia na „cito”;

2. Opis przedmiotu zamówienia ;

 • Opis przedmiotu zamówienia  na produkty lecznicze - nazwa międzynarodowa a nazwa handlowa, lek równoważny, leki generyczne
 • Produkt leczniczy a wyrób medyczny ;

3. Prawo opcji omówienie konkretnych przykładów wraz ze wskazaniem konkretnych zapisów w umowie;
4. Zakupy leków, sprzętu  z pieniędzy uzyskanych z darowizny od fundacji dla  konkretnej osoby ze wskazaniem konkretnego producent  - omówienie konkretnych rozwiązań;
5. Sposoby weryfikacji próbek dostarczonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6. Współpraca szpitali publicznych z placówkami prywatnymi:

 • Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne a zamówienia publiczne;

Czas trwania

2 dni,

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Prowadził wykłady na Podyplomowych Studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym im. Karola Adamieckiego w Katowicach i Politechnice Warszawskiej oraz autorskie zajęcia na Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanym przez ApexNet. Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Autor książek: „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r.”, „Protest, Odwołanie, Skarga – praktyczny przewodnik po środkach ochrony prawnej” oraz współautor książki: „100 najtrudniejszych pytań do Prawa zamówień publicznych”. Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

AGATA BARANOWSKA

Counsel, Radca Prawny w Kancelarii koordynuje obszar Prawa Zamówień Publicznych, obsługując zarówno Wykonawców, jak i Zamawiających.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
 • Rozwiń
Zapisz się
Oferta specjalna
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!