Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-zamowienia-publiczne-nowelizacja-ustawy-z-lipca-2016-r-67331-id702

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi oraz zasadami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach. Szkolenie jest profesjonalnym kompendium wiedzy zarówno dla Wykonawców jak i Zamawiających.
Korzyści:
• zapoznanie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych
• przygotowanie do pracy związanej z udzielaniem lub przystąpieniem do zamówienia publicznego
• zdobycie umiejętności przygotowywania oferty, opisu przedmiotu zamówienia oraz projektów umów
• uzyskanie wiedzy dotyczącej przebiegu postępowania krok po kroku, mechanizmu określania wartości przedmiotu zamówienia.
Dodatkowo: Warsztaty praktyczne pozwolą uczestnikom zapoznać się z zagrożeniami wynikającymi z udziału w rynku zamówień publicznych. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiele cennych rad i wskazówek dotyczących przygotowania postępowania i oferty.

Szkolenie skierowane jest do:

Profil uczestnika:
• Pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach administracji publicznej;
• Kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
• Kandydaci na stanowiska wydziałów zamówień publicznych
• Osoby chcące zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nowych definicji i zasad
2. Tworzenie SIWZ po nowelizacji
3. Wartość przedmiotu zamówienia i jej szacowanie - zmiana
4. Omówienie zamówień mieszanych
5. Nowe zasady dotyczące podwykonawstwa
6. Opis warunków udziału w postępowaniu
7. Omówienie zmian zachodzących w trybach postępowań w szczególności nowa odsłona przetargu nieograniczonego
8. Przygotowanie oferty
9. Umowa i zmiana umowy (o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym),
10. Środki ochrony prawnej

Informacje o prelegentach:

Prawnik, specjalista i wykładowca z zakresu zamówień publicznych. Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo, obecnie jest doktorantką prawa na specjalizacji zamówienia publiczne. Absolwentka Studium Prawa Europejskiego w Warszawie na dwóch specjalizacjach: „Zamówienia publiczne” oraz „Fundusze europejskie 2014 – 2020 - nowa perspektywa finansowa”. Ukończyła studia podyplomowe „Moduł Kształcenia Nauczycielskiego” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada doświadczenie zawodowe jako specjalista w urzędzie gminy w dziale ewidencji ludności i dowodów osobistych. Współpracuje z Kancelariami Adwokackimi i Radców Prawnych prowadząc sprawy i obsługując Urzędy Gmin i Starostwa Powiatowe. Prowadzi szkolenia o tematyce związanej z zamówieniami publicznymi, kodeksem postępowania administracyjnego, przepisami w zakresie ewidencji ludności i obowiązkiem meldunkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziale zamówień publicznych SPZOZ. Autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz prelegentka na konferencjach o tej tematyce.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 400 nett

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Centrum Zarządzania Jakością Infox Sp. z o.o. oraz poczęstunek.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego mailem lub faksem.

Wydarzenie: Szkolenie: Zamówienia publiczne – nowelizacja ustawy z lipca 2016 r.