Szkolenie

Transport morski. Likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń. Konosament, inne morskie dokumenty przewozowe.

O szkoleniu

Szkolenie obejmuje prezentację procedur dochodzenia roszczeń ładunkowych w morskim transporcie międzynarodowym, wraz z informacjami na temat zaangażowanych w tym procesie podmiotów, ich roli w każdym z etapów przewozu, warunków przewozu, zasad odpowiedzialności oraz metod dochodzenia i egzekwowania roszczeń transportowych.
Kto powinien wziąć udział?
pracowników: eksportu, importu, spedycji, logistyki, transportu oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację procesu przewozu towarów w transporcie morskim i multimodalnym.

Program szkolenia

1. Podstawowa wiedza o przewozach międzynarodowych.

Zasadniczym zagadnieniem szkolenia jest likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń w morskim transporcie międzynarodowym. Jednak dla lepszego zrozumienia tematu istotne jest też poznanie podstawowych prawnych mechanizmów przewozów morskich, a zatem ustaw i konwencji regulujących te przewozy, a także zasad według których ten, a nie inny zbiór przepisów stosowany jest do danego przewozu lub do danego zdarzenie (np. do szkody zaistniałej na jedynym z etapów przewozu multimodlanego).

 Przewóz multimodalny jako podstawowa kategoria w przewozach światowych – co to jest przewóz multimodalny?

 Czym są roszczenia ładunkowe?
- Roszczenia ładunku przeciwko przewoźnikowi:

 uszkodzenie,

 zmniejszenie ilości,

 utrata ładunku opóźnienie.
- Adresatem takiego roszczenia będzie:

 przewoźnik, ewentualnie jego ubezpieczyciel OC, w tym Klub P&I,

 spedytor organizujący przewóz dla strony, która poniosła szkodę,

 ubezpieczyciel cargo.
- Roszczenia przewoźnika przeciwko ładunkowi. Roszczenia takie mogą dotyczyć:

 zasadniczych kosztów przewozu – fracht,

 kosztów i wydatków extra – demurrage i detention, extra koszty związane z przewozem lądowym,

 szkody wyrządzonej przez ładunek:
- przewoźnikowi i jego środkom transportu,
- podwykonawcom przewoźnika (pod-przewoźnicy, przeładowcy, port jako taki),
- osobom trzecim, np. właścicielom innych towarów.


2. Prezentacja podstawowych uregulowań prawnych w Polsce, Europie, na świecie i ich wzajemne relacje.

 W Polsce:
- Ustawa Kodeks morski z roku 2001 (Dz. U. z 2002 roku nr 41 poz. 365),
- Reguły Hasko-Visbijskie 1924 – 1968.

 Na świecie:
- Reguły Hasko-Visbijskie,
- Reguły Hamburskie,
- Prawo angielskie,
- Prawo amerykańskie.


3. Dokumenty przewozowe i strony umowy przewozu.

 Nota bukingowa.

 Konosament:
- Konosament liniowy i czarterowy,
- Konosament door-to-door (multimodalny),
- Konosament wystawiany przez feedera.

 Inne morskie dokumenty przewozowe:
- (Sea) waybill,
- Konosament elektroniczny,
- Konosament celny,
- Konosament spedytorski.
- Zlecenie przewozu,
- Nota bukingowa,
- Kwity sternika,
- Deklaracje ładunkowe i manifesty ładunkowe,
- Polisy ubezpieczeniowe,
- Certyfikaty jakości,
- Survey reports (ekspertyzy stanu ładunku).

 Akredytywa dokumentowa w świetle dokumentów przewozowych.

 Treść i znaczenie konosamentu:
- Konosament jako papier wartościowy,
- Konosament jako dokument,
- Określa osobę legitymowaną do odbioru ładunku w przypadku konosamentów,
- Liczba egzemplarzy konosamentu,
- Oryginały a kopie; walor prawny oryginału - walor prawny kopii konosamentu,
- Kto, kiedy i w jakim charakterze wystawia konosament?,
- Znaczenie prawne korespondencji poprzedzającej zawarcie umowy przewozu i wystawienie konosamentu - znaczenie noty bukingowej,
- “short form” i “long for” bill of landing.

 Podmioty związane z umową przewozu morskiego i/lub multimodalnego.
- Strony umowy przewozu morzem:

 Frachtujący / Załadowca (Shipper),

 Przewoźnik (Carrier),

 Odbiorca (Consignee).
- Statek i osoby z nim związane:

 Przewoźnik (Carrier),

 Agent,

 Armator (Ship operator),

 Właściciel statku (Owner).
- Strona ładunkowa:

 Załadowca (Shipper),

 Notify Party,

 Odbiorca (Consignee).


4. Dochodzenie szkód w transporcie morskim.

 Notyfikacja roszczenia ładunkowego w przewozie morskim.
- Kiedy i jak to zrobić, by zabezpieczyć interes strony ładunkowej?

 Zakres i zasada odpowiedzialności.
- Za jakie szkody i na jakiej zasadzie?
- Wartość towaru, a wysokość odszkodowania ?
- Odpowiedzialność za deck cargo i inne ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika.
- Ramy czasowe odpowiedzialności przewoźnika.
- Odpowiedzialność za opóźnienie w przewozie.
- Reżymy odpowiedzialności przewoźnika w zależności od miejsca powstania szkody.

 Misdelivery jako podstawowy błąd agenta w miejscu wydania towaru.

 Przedawnienie roszczeń.
- Terminy.
- Time extension.

 Zastaw na ładunku.

 Ograniczenia kwotowe odpowiedzialności przewoźnika morskiego.

 Rola ubezpieczyciela.
- Ubezpieczyciel OC statku
- Ubezpieczyciel ładunku (cargo)

 Areszt statku jako sposób zabezpieczenia roszczeń ładunkowych.
- Celowość aresztu.
- Broń obosieczna – roszczenia o wrongful arrest.
- Jak to zrobić? Czas, koszty, prawnik.
- Co możemy przez to uzyskać?
- Co to jest Letter of Undertakig / Guarantee ?

 Proces sądowy.
- Kiedy?
- Przeciw komu?
- Arbitraż?
- Według jakiego prawa?
- Egzekucja. Wykonalność wyroków sądów Polskich w krajach Unii i vice versa.
- Koszty. Dobry prawnik.

 Law & jurisdiction clauses.
- Wybór sądu dokonany w umowie / konosamencie
- Wybór prawa

 Demurrage i Detention.

 Czy odbiorca ma obowiązek odebrać ładunek i zapłacić należności związane z przewozem?

 Sytuacje szczególne – roszczenia przewoźnika morskiego do ładunku.


SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA GRUP JUŻ OD 5 OSÓB – JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI REALIZACJĄ TEGO SZKOLENIA W SWOJEJ FIRMIE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 22 218 93 00/01

Czas trwania

10.00-16.30 – I dnia, 9.00-15.30 – II dnia

Prelegenci

Cytat
PROWADZĄCY: Dr Krzysztof Kochanowski. Radca prawny. Ekspert Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w zakresie „Prawo transportu morskiego, lądowego i spedycji. Ubezpieczenia w transporcie morskim, lądowym i spedycji.” W pomorskim rankingu kancelarii i firm prawniczych „Rzeczpospolitej” uzyskał tytuł Lidera usług prawnych w dziedzinie prawo morskie. Jest Sekretarzem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego, arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Gdyni, członkiem EMLO (European Maritime Law Organisation), ekspertem sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do sprawy zmian w kodyfikacjach oraz ekspertem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i członkiem zespołu przygotowującego projekt ustawy o sądach morskich oraz projekt nowego Kodeksu morskiego, działającego przy tymże Ministerstwie. Wysoko oceniany przez uczestników szkoleń za praktyczne przekazywanie wiedzy dotyczącej problematyki transportu morskiego, lądowego i spedycji.

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 - 17 maja 2016
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

ul. Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 18 - 19 kwietnia 2016
Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****

80-890 Gdańsk

Heweliusza 22

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Katowice 13 - 14 kwietnia 2016
Hotel "Best Western Premier" ****

40-147 Katowice

ul. Bytkowska 1a

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 14 - 15 marca 2016
Hotel Mercure Centrum****

60-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Szczecin 15 - 16 października 2015
NOVOTEL Szczecin

70-215 Szczecin

al. 3 Maja 31

woj. zachodniopomorskie

Zapisz się

Cena 1
Promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 6.10.2015
1390 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
po okresie promocji
1590 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena promocyjna szkolenia otwartego wynosi: 13290 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 1590 zł. + 23% VAT.

- Rabaty przy zgłoszeniu: 2 osób - 10%, 3 osób - 15%, 4 osób - 20%.

Zakwaterowanie: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w miejscu szkolenia na preferencyjnych warunkach. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!