Tryb Podstawowy - krok po kroku przez pełną procedurę udzielania zamówień na podstawie nowego PZP

O szkoleniu

Tryb podstawowy to całkowicie nowy tryb udzielania zamówień w nowej ustawie Pzp, który zastąpił niektóre dotychczasowe tryby!

To największa zmiana w nowej ustawie Pzp!

Jak go używać?
Jakie są jego rodzaje i który wybrać?
Jak przejść bezstresowo pełną procedurę udzielania zamówień?
Jeśli szukasz odpowiedzi na te i inne pytania świetnie trafiłeś!

Podczas szkolenia dowiesz się nie tylko jak przygotować i przeprowadzić postępowanie w trybie podstawowym, ale także jak udzielić zamówienia, zamknąć umowę i przechowywać dokumentację.

To kompleksowe szkolenie do A do Z!
Kto powinien wziąć udział?

osób chcących poznać ustawę o Prawie zamówień publicznych

Program szkolenia

I. Przygotowanie postępowania

Rejestracja na platformie e-zamówienia

 • Czy można przeprowadzić postępowanie bez rejestracji na Platformie?
 • Funkcje platformy.

Zamieszczenie zamówienia w planie postępowań o udzielenie zamówienia – kto musi sporządzić plan i czy można wszcząć postępowanie na zamówienie nieuwzględnione w planie?

Ustalenie wartości zamówienia

 • Co to są podobne dostawy?
 • Zasady agregowania zamówienia na usługi i roboty budowlane;
 • Zamówienia planowane i nieplanowane – różnice przy ustalaniu ich wartości;
 • Prawo opcji, zamówienie podlegające wznowieniu, powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych i dodatkowe dostawy – różnice, warunki i zastosowanie w praktyce.

Wybór wariantu trybu podstawowego i przebieg procedury:

 • Zamówienie bez negocjacji;
 • Zamówienie z możliwymi negocjacjami;
 • Zamówienie z obligatoryjnymi negocjacjami.

Sporządzenie dokumentów zamówienia:

Specyfikacja Warunków Zamówienia, jej zawartość i sposób podania m.in.:

 • terminu wykonania zamówienia;
 • terminu związania ofertą;
 • informacji o możliwości / obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej;
 • uzasadnienia braku podziału zamówienia na części;
 • oczekiwań co do informowania Zamawiającego o części zamówienia planowanej do powierzenia podwykonawcy oraz nazw proponowanych podwykonawców.

Opis Potrzeb i Wymagań:

 • zawartość dokumentu;
 • przypadki kiedy należy sporządzić OPiW.

II. Przeprowadzenie postępowania

Wszczęcie postępowania;

Otwarcie ofert:

Zamieszczenie wymaganych informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 • kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • zestawienie otwartych ofert wraz z informacją o cenie lub koszcie.

Informowanie Prezesa UZP;

Badanie ofert:

 1. Weryfikacja przedmiotowych środków dowodowych – etap ich złożenia, stosowanie wezwania do ich ponownego złożenia lub uzupełnienia
 2. Przesłanki odrzucenia oferty;
 3. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny;
 4. Poprawienie omyłek – jak poprawić omyłkę w elektronicznej ofercie, zakres korekty, informowanie wykonawców o tej czynności.

Ocena ofert;

Weryfikacja podmiotowa wykonawcy:

 • Żądanie podmiotowych środków dowodowych;
 • Przypadki niezłożenia, złożenia niekompletnego lub zawierającego błąd podmiotowego środka dowodowego przez wykonawcę;
 • Warunki korzystania z podmiotowych środków dowodowych uzyskanych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
 • Podmiotowe środki dowodowe – sposób ich sporządzania, obowiązek ich podpisania, wyjątki.

III. Udzielenie zamówienia i realizacja umowy

 1. Obowiązki informacyjne Zamawiającego dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej i czynności odrzucenia ofert;
 2. Termin zawarcia umowy – czy okres stand still obowiązuje w przypadku kiedy złożono kilka ofert ale wszyscy wykonawcy za wyjątkiem wybranego złożyli wniosek o zwrot wadium na podstawie art. 98 ust. 2 pkt 3 nPZP?
 3. Ogłoszenie o wynikach postępowania;
 4. Dopuszczalność zmiany umowy – przypadki umożliwiające zawarcie aneksu do umowy i ogłoszenie o zmianie umowy;
 5. Ogłoszenie o wykonaniu umowy – kto zamieszcza ogłoszenie, w jakim terminie, cel dokonywania tej czynności.

IV. Dokumentowanie postępowania

 1. Protokół postępowania i załączniki do protokołu – zawartość i forma ich sporządzenia;
 2. Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu – czy Zamawiający musi udostępniać oferty na stronie internetowej?
 3. Czy osoby przygotowujące postępowanie o udzielenie zamówienia muszą składać oświadczenia o niekaralności?
 4. Kto i jak musi podpisać protokół postępowania?
 5. Sposób przechowywania dokumentacji postępowania.

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
995
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się
Cena 2S
szkolenie na żywo + szkolenie VOD
1 495
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!