Vademecum Zamawiającego - jak krok po kroku prawidłowo przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego?

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w 5-dniowych warsztatach praktycznych dla Zamawiających. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
 

Dlaczego warto wziąć udział?

• Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zdobycie cennych, praktycznych umiejętności dzięki aktywnej i warsztatowej formule;
• Wiedza przekazana uczestnikom pozwoli na podniesienie poziomu formalnego bezpieczeństwa w pracy;
Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

Kto powinien wziąć udział?
 • Przydatne i ciekawe szkolenie specjalistyczne dla Zamawiających. Materiał i formuła przekazywana Uczestnikom, pozwoli na realizację wewnętrznych procesów sprawdzających procedury oraz praktyczne przygotowanie przetargu krajowego i unijnego.
  Adresatami szkolenia są przede wszystkim:
 • pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
 • specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciele administracji rządowej;
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych od strony Zamawiającego.

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA  STANEM PRAWNYM.
 

I. Wstęp do zamówień publicznych

 1. Europejskie podstawy prawne systemu zamówień publicznych
 2. Rozwój sytemu zamówień publicznych w Polsce wraz z aspektami ekonomicznymi
 3. Elementy prawa cywilnego w aspekcie stosowania ustawy: Prawo zamówień publicznych
 4. Prawo budowlane
 5. Podstawy finansów publicznych
 6. Partnerstwo publiczno – prywatne oraz Koncesje na roboty budowlane lub usługi
 7. Rozporządzenie o ochronie danych
 8. System finansów publicznych w Polsce
 9. Zasady udzielania zamówień bagatelnych
 10. Warsztaty z tworzenia regulaminów, instrukcji dotyczących udzielania zamówień bagatelnych, publikacji ogłoszeń w BZP, sporządzania zapytań ofertowych, rozstrzygania postępowań, prowadzenia dokumentacji, elektronizacja zamówień podprogowych
 11. Akty prawa Unii Europejskiej w obszarze zamówień publicznych
 12. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu
 13. Analiza komparatystyczna prawa polskiego i unijnego w obszarze zamówień publicznych


II. Zakres i organizacja udzielania zamówień

 1. Zakres podmiotowy ustawy: Prawo zamówień publicznych
 2. Zakres przedmiotowy ustawy: Prawo zamówień publicznych
 3. Zasady udzielania zamówień publicznych
 4. Zamówienia publiczne realizowane w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Organizacja obsługi zamówień publicznych
 6. Elektronizacja zamówień publicznych
 7. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 8. Przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia
 9. Podstawowe definicje prawa zamówień publicznych
 10. Tryby udzielania zamówień publicznych
 11. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych
 12. Zasady udzielania zamówień publicznych
 13. Organy w zamówieniach publicznych
 14. Metodologia szacowania wartości zamówienia
 15. Sposoby uniknięcia konfliktu interesów – udzielenie zamówienia podmiotom biorącym udział w przygotowaniu dokumentacji postępowania / grupa kapitałowa
 16. Analiza Potrzeb Zamawiającego oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia
 17. Zasady publikacji ogłoszeń w zamówieniach publicznych, wyznaczanie terminów na przygotowanie ofert i dokonywanie zmian w ofertach
 18. Komisja przetargowa, zespół, biegli. Obowiązki kierownika jednostki
 19. Etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 20. Sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia
 21. Warunki udziału w postępowaniu, oświadczenia wstępne wykonawców, w tym JEDZ, naruszenie zasady konkurencyjności i ograniczenie podwykonawstwa
 22. Udzielanie wyjaśnień do Specyfikacji Warunków Zamówienia, pytania i odpowiedzi, wprowadzanie zmian do Specyfikacji, przedłużanie terminu składania ofert
 23. Ocena ofert, poprawianie omyłek, badanie rażąco niskiej ceny
 24. Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania
 25. Wybór wykonawcy, zawarcie umowy w zamówieniach publicznych
 26. Środki ochrony prawnej od strony zamawiającego i wykonawcy
 27. Korekty finansowe w projektach UE nakładane w związku z błędnym udzieleniem zamówienia publicznego
 28. Zamówienia „in house”
 29. Sprawozdanie roczne z udzielonych zamówień
 30. Tworzenie zarządzeń, uchwał, decyzji o powołaniu komisji przetargowej, a także regulaminu określającego obowiązki członków komisji przetargowej
 31. Szacowanie wartości zamówienia w praktyce
 32. Tworzenie dokumentu Analizy Potrzeb Zamawiającego oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia
 33. Dokumentowanie postępowań prowadzonych w formie elektronicznej
 34. Umieszczanie ogłoszeń na portalach UZP i UE
 35. Sporządzanie projektów umów
 36. Przeprowadzanie weryfikacji ofert i JEDZ składanych w formie elektronicznej
 37. Czynności wykonawców i zamawiającego w postępowaniach prowadzonych w formie elektronicznej


III. Kontrola i odpowiedzialność w zamówieniach publicznych

 1. Środki ochrony prawnej w Prawie zamówień publicznych
 2. Symulacja rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą
 3. Procedury i organy kontrolne w zamówieniach publicznych
 4. Odpowiedzialność za naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych (karna, cywilna, administracyjna)
 5. Osoby ponoszące odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z zamówieniami publicznymi
 6. Naruszenia dyscypliny finansowej związane z zamówieniami publicznymi
 7. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 8. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i ich wymiar oraz przestępstwa przetargowe.
   

IV. Podsumowanie szkolenia.
 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.
 

Czas trwania

5 dni

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Warszawa

woj. mazowieckie

-

Rejestracja

szkolenie stacjonarne
zł netto
2 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się
szkolenie online
zł netto
2 512
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 590 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!