Zamawiający na przełomie 2022/2023 - bezbłędne sprawozdanie roczne i nowości w zamówieniach publicznych

O szkoleniu

Zapraszamy na kurs, na którym dowiesz się jak przygotować bezbłędne sprawozdanie roczne oraz poznasz nowości w zamówieniach publicznych!

Ekspert poruszy takie zagadnienia jak:

 •  jak przygotować sprawozdanie roczne z zamówień udzielonych w 2022 r
 • nowe rozporządzenie w sprawie sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - wprowadzenie
 •  co zrobić w przypadku, gdy w roku sprawozdawczym 2022 były udzielone zamówienia na podstawie przepisów ustawy PZP z 2004 r. oraz na podstawie przepisów ustawy Pzp z 2019 r.?
 • jak wypełnić i w jaki sposób przesłać na platformie e-zamówienia i roczne sprawozdanie?
 • kto ma obowiązek sporządzania i przekazywania Prezesowi UZP rocznego sprawozdania – PRZYKŁADY, co w przypadku wyodrębnionych jednostek organizacyjnych zamawiającego posiadających samodzielność finansową
Kto powinien wziąć udział?
 • Zamawiających
 • Wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat zamówień zgodną z najnowszymi przepisami

Program szkolenia

1. Jak przygotować sprawozdanie roczne z zamówień udzielonych w 2022 r. – omówienie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania 

 • Nowe rozporządzenie w sprawie sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - wprowadzenie
 • Co zrobić w przypadku, gdy w roku sprawozdawczym 2022 były udzielone zamówienia na podstawie przepisów ustawy PZP z 2004 r. oraz na podstawie przepisów ustawy Pzp z 2019 r.?
 • Jak wypełnić i w jaki sposób przesłać na platformie e-zamówienia i roczne sprawozdanie?
 • Kto ma obowiązek sporządzania i przekazywania Prezesowi UZP rocznego sprawozdania – PRZYKŁADY, co w przypadku wyodrębnionych jednostek organizacyjnych zamawiającego posiadających samodzielność finansową
 • Zakres informacji przekazywanych w rocznym sprawozdaniu, okres, którego dotyczy sprawozdanie;
 • Co to jest udzielenie zamówienia? Umowy netto, czy brutto?
 • Czy ma znaczenie, że umowa nie została w danym roku wykonana? Umowy dłuższe niż rok? Umowy na czas nieoznaczony, umowy ramowe, wykonawcze – jak ująć w sprawozdaniu
 • Zamówienia podzielone na części i z dopuszczeniem ofert częściowych – jak wpisywać?
 • Szacowanie poniżej progu stosowania ustawy, wartość umowy powyżej – gdzie wpisać?
 • Wpływ aneksów zmieniających wynagrodzenie na obowiązek sprawozdawczy?
 • W jaki sposób uwzględnić w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach zamówienia wyłączone z PZP na podstawie innych niż PZP ustaw?

- Szczegółowe omówienie każdej z tabel do sprawozdania, znaczenia pojęć w niej ujętych i sposobu uzupełnienia, tj.

 • tabela II Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w dziale III ustawy, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi
 • tabela III Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi
 • tabela IV Postępowania o udzielenie zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, w których wystąpił konflikt interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy, w tym skutkujący wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy, lub w których wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy
 • tabela V Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 i art. 392 ust. 1 ustawy
 • tabela VI Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne
 • tabela VII Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty środowiskowe lub innowacyjne
 • tabela VIII Zamówienia udzielone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy
 • tabela IX Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż 130 000 złotych oraz zamówienia sektorowe i zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości mniejszej niż progi unijne

- zagadnienia problemowe:

 • forma, wartość umowy w sprawie zamówienia, a obowiązek sprawozdawczy
 • wybór oferty w 2021, zawarcie umowy w 2022?
 • Jak wypełnić sprawozdania w przypadku ofert częściowych?
 • zamówienia, do których nie stosuje się ustawy Pzp
 • aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne w zamówieniach – kiedy i jak je zaraportować?
 • zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp
 • przekazywanie sprawozdań przez zamawiających w szczególnych przypadkach przewidzianych ustawą – uwzględnienie zamawiających sektorowych
 • forma przekazywania sprawozdania rocznego
 • pytania i odpowiedzi w zakresie wypełnienia sprawozdania

2. Nowe obowiązki w zakresie korygowania sprawozdania o udzielonych zamówieniach

3. Bądź na bieżąco, czyli nowinki w zamówieniach

 • nowe wzory ogłoszeń unijnych – od kiedy
 • specustawa dotycząca waloryzacji – bieżące trudności
 • krótkie podsumowanie najważniejszych problemów orzeczniczych w zamówieniach 2022 i najciekawszych stanowisk UZP

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

WIOLETA BAJDA

Radca Prawny, Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
699
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp; spotkania z ekspertami po godzinach przez 3
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!