Szkolenie: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA PRAKTYKÓW Ucz się na błędach innych!

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publiczne-dla-praktykow-ucz-sie-na-bledach-innych-60734-id8286

Informacje o szkoleniu

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA PRAKTYKÓW Ucz się na błędach innych!


  ID szkolenia: 60734
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  HOTEL INESS
  Wróblewskiego 19/23
  ŁÓDZ
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 DNI
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CENA: 990 PLN

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przeznaczonym dla wszystkich pracowników działów zamówień publicznych. Na spotkaniu, w bardzo praktyczny sposób, zostaną przekazane sposoby na usprawnienie stosowania procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym uproszczenie pracy działu zamówień publicznych.

Szkolenie skierowane jest do:

• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Osoby pracujące w komisjach przetargowych
• Pracownicy merytoryczni
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program szkolenia:

Program


CZY CHCESZ MIEĆ DO CZYNIENIA Z FIRMĄ NIESOLIDNĄ? - KONSTRUOWANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYCH RZETELNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH POSTĘPOWAŃ W POLSCE


Cel określenia warunków dotyczących efektywności i rzetelności
Warunek udziału w postępowaniu jako skuteczny „zakaz wjazdu“ dla firm niesolidnych
„Proporcjonalne“ konstruowanie warunków dotyczących rzetelności i efektywności
Dokumenty i oświadczenia służące ocenie rzetelności i efektywności wykonawcy – jak radzić sobie w przypadku zatajenia informacji o niewykonanych lub nienależycie wykonanych umowach?


„JAKA PŁACA TAKA PRACA“ – NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W PROCEDURZE BADANIA RAŻĄCO NISKIEJ CENY


Wskazówki dotyczące wystąpienia rażąco niskiej ceny
Rażąco niska cena jako

Czyn nieuczciwej konkurencji
Wyraz braku doświadczenia wykonawcy
Wyraz dostrzeżonych błędów w SIWZ na przykładzie wybranych postępowań w Polsce

Na czym polegają konsultacje dotyczące rażąco niskiej ceny?
Zaufać oświadczeniu wykonawcy czy zażądać dowodów – mechanizmy skutecznej oceny rzetelności kalkulacji ceny
Zmiany w zakresie procedury badania rażąco niskiej ceny określone w nowej dyrektywie zamówieniowej 2014/24/UE


MOŻLIWOŚĆ OGRANICZENIA PODWYKONAWSTWA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – KTO MA WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE PUBLICZNE?


Zobowiązanie do osobistego wykonania

Kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane
Prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostawDopuszczenie do realizacji kluczowych części zamówienia przez podwykonawcę, który udostępnia zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
Uprawnienie Zamawiającego do żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców


USTALANIE POZACENOWYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT JEST ŁATWE! – ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW


Podstawowe ustalenie: wybrać ofertę najtańszą, czy najkorzystniejszą ekonomicznie
Poprawny dobór kryteriów oceny ofert
Opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych
Skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów


INSTRUMENTY OPTYMALIZACJI WYDATKÓW W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH PRZEDMIOTU NIE MOŻNA OPISAĆ Z GÓRY CO DO ZAKRESU („ZAMÓWIENIA WIRTUALNE”) - NA PRZYKŁADZIE ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH, BILETÓW LOTNICZNYCH, USŁUG NAPRAW URZĄDZEŃ


Zawieranie umów ramowych w systemie zamówień publicznych

Definicja umowy ramowej
Szacowanie wartości zamówień objętych umowa ramową
Tryb postępowania w celu zawarcia umowy ramowej
Procedura udzielania zamówień objętych umową ramową

Prawo opcji

Co to jest opcja?
Szacowanie wartości zamówienia z prawem opcji
Zasady korzystania z prawa opcji

Zamówienie uzupełniające

Ocena spełnienia przesłanki stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki
Dokumentowanie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki

Informacje o prelegentach:

GRZEGORZ CZABAN

• Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy
o zamówieniach publicznych (2000 r.)
• Uczestnik obrad komisji sejmowych
nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 - .
 • - - -

Cena zawiera:

Najnowszą książkę

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA PRAKTYKÓW Ucz się na błędach innych!