Szkolenie

Zamówienia publiczne do 30.000 Euro - Organizacja i usprawnienie procesu udzielania zamówień publicznych w jednostce - przydatne i ciekawe 1-dniowe szkolenie specjalistyczne dla Zamawiających.

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Zakres szkolenia obejmuje nowelizację Ustawy Prawo zamówień publicznych 2016.
Szkolenie przygotuje do oceny lub właściwego planowania i wydatkowania zamówień publicznych do 30 tys. euro w jednostkach z uwzględnieniem specyfiki różnych wydatków, w oparciu o prawidłowo oszacowaną wartość zamówienia i bez ryzyka zarzutu nieuprawnionego podziału zamówienia.
Jak prawidłowo realizować obowiązki związane z wydatkowaniem środków publicznych w związku z podniesionym progiem stosowania ustawy Pzp?
Jak projektować bezpieczne ale jednocześnie racjonalne regulacje w zamówieniach nieobjętych ustawą ze względu na wartość ?
Tego wszystkiego i dużo więcej dowiedzą się słuchacze na tym ciekawym i potrzebnym teraz szkoleniu.
Ekspert prowadzący szkolenie pomoże Uczestnikom zaprojektować dostosowany do specyfiki danej jednostki system udzielania zamówień publicznych, w tym regulamin do 30 tys. euro.
Elementem tego systemu będzie skuteczny monitoring tych zamówień i instrumenty ułatwiające realizację corocznych obowiązków sprawozdawczych wobec Prezesa UZP.

Korzyści dla uczestników:
Prawidłowość stosowania przepisów prawa zamówień publicznych w praktyce.
Uniknięcie błędów, które mogą narażać na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:

Szkolenia polecamy dla „Zamawiających” w myśl przepisów Prawa zamówień tj. Kierowników jednostek i Pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie zamówień publicznych. Adresaci szkolenia to także Audytorzy i Kontrolujący system udzielania zamówień publicznych w jednostce.

Program szkolenia

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.
I. Konstruowanie systemu zamówień publicznych w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień do 30 tys. euro
1. Planowanie – podstawowy element poprawnego działania - zwłaszcza w systemie zamówień publicznych
1.1 Znaczenie planowania zamówień publicznych,
1.2 Etapy planowania zamówień publicznych,
1.3 Kontrola i samokontrola planowania zamówień publicznych.
1.4 Publikacja informacji na stronie zamawiającego o planowanych zamówieniach
2. Szacowanie wartości zamówienia – podstawowy element przygotowania planu zamówień publicznych:
2.1 Wartość szacunkowa zamówienia,
2.2 Metody szacowania wartości zamówienia,
2.3 Czas ustalenia wartości zamówienia,
2.4 Wartość zamówienia na roboty budowlane,
2.5 Zasady ogólne szacowania wartości zamówienia,
2.6 Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długoterminowych,
2.7 Szacowanie wartości zamówień realizowanych w ramach projektów wspófinansowanych ze środków UE,
2.9 Progi kwotowe i dobór procedury.
PRZYKŁADY >NIEPRAWIDŁOWOŚCI >WZORY >DOBRE ROZWIĄZANIA
3. Pożądana zawartość planu zamówień publicznych
3.1 Plan wydatków bieżących,
3.2 Plan wydatków inwestycyjnych,
3.3 Plan wydatków realizowanych w ramach projektów wieloletnich wspófinansowanych ze środków UE,
3.4 Korekty planu zamówień publicznych,
3.5 Przydatność prawidłowo sporządzonego planu w trakcie kontroli,
3.6 Wykorzystanie prawidłowo sporządzonego planu do realizacji sprawozdań przekazywanych corocznie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.
PRZYKŁADY >NIEPRAWIDŁOWOŚCI >WZORY >DOBRE ROZWIĄZANIA
4. Wydatki nieplanowane
4.1 Szacowanie wartości zamówienia na wydatki nieplanowane,
4.2 Realizacja planu zamówień publicznych a wydatki nieplanowane,
4.3 Realizacja rocznego planu zamówień publicznych a wydatki planowane w ramach wieloletniego projektu,
4.4 Realizacja rocznego planu zamówień publicznych i wielu wydatków nieplanowanych.
4.5 Opracowanie przykładowego planu zamówień publicznych.
4.6 Właściwa organizacja procesu udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro - PRZYKŁADY,
4.7 Wewnętrzne regulacje do 30 tys. euro - proste, bezpieczne, racjonalne - PRZYKŁADY,
4.8 Ewidencja zamówień do 30 tys. euro - w związku z obowiązkiem sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za 2014 rok - PRZYKŁADY,
PRZYKŁADY >NIEPRAWIDŁOWOŚCI >WZORY >DOBRE ROZWIĄZANIA

II. Standardy kontroli zarządczej - w kontekście prawidłowego funkcjonowania systemu zamówień publicznych w jednostce
1. ŚRODOWISKO WEWĘTRZNE
1.1 Przestrzegania wartości etycznych i kompetencje zawodowe pracowników do spraw zamówień publicznych,
1.2 Struktura organizacyjna jednostki i dział/stanowisko d.s. zamówień publicznych – dobre rozwiązania,
1.3 Delegowanie uprawnień w procesie udzielania zamówień publicznych,
1.4 Odpowiedzialność Kierownika jednostki i Pracowników za błędy i naruszenia przepisów Pzp.
2. CELE I ZARZADZANIE RYZYKIEM
II.1 Identyfikacja i analiza ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych,
II.2 Reakcja na ryzyko – zapobieganie zagrożeniom.
3. MECHANIZMY KONTROLI
4. ARKUSZ SAMOKONTROLI – skuteczne narzędzie audytorskie do badania jakości i poprawności systemu udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro.

III. Umowa w zamówieniach nieobjętych ustawą ze względu na wartość
1. Umowa – pojęcie, rodzaje, specyfika umów wg. Kodeksu Cywilnego,
2. Strony umowy, reprezentacja, pełnomocnictwo, forma umowy.
3. Umowy zawierane na podstawie Kodeksu Cywilnego a umowy zawierane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - specyficzne cechy.
4. Postanowienia istotne i nieistotne,
5. Przykłady przydatnych zapisów w umowach,
6. Kary umowne,
7. Zmiany umowy, wypowiedzenie, odstąpienie, unieważnienie,
8. Nierównomierność ryzyk w umowie – analiza przykłady, nieprawidłowości,
9. Konstrukcja umowy – arkusz samooceny umowy klauzule podstawowe,
10. Konstrukcja umowy – arkusz samooceny umowy klauzule dodatkowe,
Usystematyzowanie treści wykładu i podsumowanie spotkania.

Inwestycja:
550 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
WARSZAWA: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 890 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).
Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Czas trwania

Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 1 dzień (8h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

Prelegenci

Cytat
Trener:

Od kilkunastu lat jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych. Doktorant i wykładowca uczelni wyższych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.
Od 1998 r. związany jest z rynkiem zamówień publicznych. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych. Aktualnie przeprowadza postępowania od strony wykonawcy, działając na rzecz kilkunastu firm oraz od strony zamawiającego. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na WSB Poznań, Politechnice Poznańskiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2001 r. Konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Publicznych. Jako publicysta stale współpracuje z Wolters Kluwer Polska- „Zamówienia Publiczne Lex” oraz Wiedzą i Praktyką- „Zamówienia publiczne od A do Z”, „Zamówienia publiczne w Orzecznictwie”, „Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach”.

Trener:

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie prawa zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów Szkoleniowiec/doradca/praktyk/ z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 październik 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 maj 2016
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
550 PLN
Cena zawiera:
  • -cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
WARSZAWA: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 890 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).
Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!