Szkolenie: Zamówienia publiczne: I, II, III STOPIEŃ PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publiczne-i-ii-iii-stopien-prawa-zamowien-publicznych-certyfikowany-kurs-na-specjaliste-ds-zamowien-publicznych-36010-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Zamówienia publiczne: I, II, III STOPIEŃ PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych


  ID szkolenia: 36010
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  APEXnet Centrum Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie od strony merytorycznej i praktycznej do wykonywania zawodu Specjalisty ds. Zamówień Publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r. (kod zawodu 242225).
Kurs kończy się egzaminem potwierdzającym zdobytą wiedzę oraz wydaniem Certyfikatu.

część I: 29-30 maja
część II: 16-17 czerwca

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Zagadnienia wstępne:

1. Cechy wyróżniające pracownika ds. zamówień publicznych.
2. Odpowiedzialność dyscyplinarna.
3. Specjalista ds. zamówień publicznych jako nowa kategoria zawodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r.

II. Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi:
1. Co to jest zamówienie publiczne?
2. Kto musi stosować ustawę?
3. Zasady udzielania zamówień publicznych.

III. Prawidłowa organizacja procesu udzielania zamówień publicznych:
1. Komisja przetargowa.
2. Zasada czterech oczu.
3. Wniosek o wszczęcie postępowania.

IV. Czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne:
1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Tryby udzielania zamówień publicznych.
3. Wyjaśnianie treści SIWZ.

V. Ocena właściwości wykonawców oraz badanie i ocena ofert:
1. Zasady uzupełniania na wezwanie zamawiającego oświadczeń lub dokumentów po terminie składania ofert / wniosków.
2. Sankcje dla Wykonawców.
3. Obowiązek poprawiania omyłek w ofertach Wykonawców.

VI. Wybór oferty najkorzystniejszej:
1. Procedura publicznego otwarcia ofert.
2. Przedłużenie terminu związania ofertą.

VII. Dokumentowanie postępowania.

Informacje o prelegentach:

mgr Grzegorz Czaban – Atestator z listy Prezesa UZP. Do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (uprawnienia do prowadzenia szkoleń I-go i II-go stopnia), praktyk, absolwent specjalistycznych studiów z zakresu zamówień publicznych na University of Wisconsin Milwaukee.

Wydarzenia towarzyszące:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE URZĘDNIKA
Zamówienia publiczne:Zasady udzielania zamówień publicznych w placówkach naukowych oraz kultury w świetle nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1890 - W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena zawiera:

Koszt szkolenia wynosi 1899 zł netto* za osobę i obejmuje czterodniowe szkolenie w Centrum Szkoleń APEXnet w Warszawie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e mailowych konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia i zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 370 punktów w Programie Premiowym APEXnet.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Wydarzenie: Zamówienia publiczne: I, II, III STOPIEŃ PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych