Szkolenie

Zamówienia publiczne: I, II, III STOPIEŃ PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych

O szkoleniu

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie od strony merytorycznej i praktycznej do wykonywania zawodu Specjalisty ds. Zamówień Publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r. (kod zawodu 242225).
Kurs kończy się egzaminem potwierdzającym zdobytą wiedzę oraz wydaniem Certyfikatu.

część I: 29-30 maja
część II: 16-17 czerwca
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Zagadnienia wstępne:

1. Cechy wyróżniające pracownika ds. zamówień publicznych.
2. Odpowiedzialność dyscyplinarna.
3. Specjalista ds. zamówień publicznych jako nowa kategoria zawodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r.

II. Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi:
1. Co to jest zamówienie publiczne?
2. Kto musi stosować ustawę?
3. Zasady udzielania zamówień publicznych.

III. Prawidłowa organizacja procesu udzielania zamówień publicznych:
1. Komisja przetargowa.
2. Zasada czterech oczu.
3. Wniosek o wszczęcie postępowania.

IV. Czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne:
1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Tryby udzielania zamówień publicznych.
3. Wyjaśnianie treści SIWZ.

V. Ocena właściwości wykonawców oraz badanie i ocena ofert:
1. Zasady uzupełniania na wezwanie zamawiającego oświadczeń lub dokumentów po terminie składania ofert / wniosków.
2. Sankcje dla Wykonawców.
3. Obowiązek poprawiania omyłek w ofertach Wykonawców.

VI. Wybór oferty najkorzystniejszej:
1. Procedura publicznego otwarcia ofert.
2. Przedłużenie terminu związania ofertą.

VII. Dokumentowanie postępowania.

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
mgr Grzegorz Czaban – Atestator z listy Prezesa UZP. Do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (uprawnienia do prowadzenia szkoleń I-go i II-go stopnia), praktyk, absolwent specjalistycznych studiów z zakresu zamówień publicznych na University of Wisconsin Milwaukee.

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 maj-17 czerwiec 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
1890 PLN
Cena zawiera:
  • Koszt szkolenia wynosi 1899 zł netto* za osobę i obejmuje czterodniowe szkolenie w Centrum Szkoleń APEXnet w Warszawie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e mailowych konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia i zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 370 punktów w Programie Premiowym APEXnet.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!