Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publiczne-nowelizacja-przepisow-z-2016-r-67718-id702

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi oraz zasadami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach. Szkolenie jest profesjonalnym kompendium wiedzy zarówno dla Wykonawców jak i Zamawiających.

Szkolenie skierowane jest do:

• Pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach administracji publicznej;
• Kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
• Kandydaci na stanowiska wydziałów zamówień publicznych
• Osoby chcące zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nowych definicji i zasad
2. Tworzenie SIWZ po nowelizacji
3. Wartość przedmiotu zamówienia i jej szacowanie - zmiana
4. Omówienie zamówień mieszanych
5. Nowe zasady dotyczące podwykonawstwa
6. Opis warunków udziału w postępowaniu
7. Omówienie zmian zachodzących w trybach postępowań w szczególności nowa odsłona przetargu nieograniczonego
8. Przygotowanie oferty
9. Umowa i zmiana umowy (o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym),
10. Środki ochrony prawnej

Informacje o prelegentach:

Prawnik, specjalista i wykładowca z zakresu zamówień publicznych. Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo, obecnie jest doktorantką prawa na specjalizacji zamówienia publiczne. Posiada doświadczenie zawodowe jako specjalista w urzędzie gminy w dziale ewidencji ludności i dowodów osobistych. Współpracuje z Kancelariami Adwokackimi i Radców Prawnych prowadząc sprawy i obsługując Urzędy Gmin i Starostwa Powiatowe. Prowadzi szkolenia o tematyce związanej z zamówieniami publicznymi, kodeksem postępowania administracyjnego, przepisami w zakresie ewidencji ludności i obowiązkiem meldunkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziale zamówień publicznych SPZOZ.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 40 n

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Centrum Zarządzania Jakością Infox Sp. z o.o. oraz poczęstunek.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego

Wydarzenie: Zamówienia publiczne – nowelizacja przepisów z 2016 r.