Zamówienia publiczne w branży naukowej - kluczowe kwestie dotyczące przygotowania i realizacji postępowania oraz zabezpieczenia umowy

O szkoleniu

Dwudniowy kurs z ekspertem - zamówienia publicznie w branży naukowej.

Na szkoleniu nauczysz się jak prawidłowo przeprowadzać postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Ekspert przedstawi zasady udzielania zamówień o wartości niższej od progów unijnych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych oraz udzielanie zamówień z dziedziny nauki z uwzględnieniem art. 469 ustawy
 • Poznasz udzielanie zamówień z wolnej ręki w kontekście dostępu do zagranicznych baz danych i informacji bibliotecznej.
 • Będziesz wiedział jakie podjąć następne kroki po zawarciu umowy. Jak prawidłowo skonstruować klauzulę waloryzacyjną?
 • Dowiesz się o szacowaniu wartości zamówienia
 • Zapoznasz się z zasadami składania, uzupełniania i poprawiania przedmiotowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń.
Kto powinien wziąć udział?

pracownicy branży naukowej

Program szkolenia

ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI?

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp

 1. Pojęcie prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych i rozwojowych
 2. Co to są zamówienia przedkomercyjne (PCP)?
 3. Co to są innowacje w świetle nowej ustawy PZP?
 4. Usługi badawcze i rozwojowe wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 5. Kiedy zamówienie nie jest w całości opłacone przez Zamawiającego?
 6. Kiedy korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności?

Zasady udzielania zamówień o wartości niższej od progów unijnych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych

Udzielanie zamówień z wolnej ręki w kontekście dostępu do zagranicznych baz danych i informacji bibliotecznej

Udzielanie zamówień z dziedziny nauki z uwzględnieniem art. 469 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (czy należy stosować przepisy Pzp do udzielania zamówień z dziedziny nauki pow. progów UE?)

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - analiza najważniejszych obowiązków zamawiającego

Analiza potrzeb i wymagań

 1. Wymagana zawartość
 2. Kiedy należy sporządzić APiW?
 3. Czy APiW muszą sporządzać instytuty badawcze?
 4. Co powinna zawierać APiW przy zakupie komputerów?

Opcje oraz wznowienia jako narzędzia usprawniające zamawianie dostaw, usług oraz robót budowlanych

 1. Jak skonstruować prawidłową klauzulę dotyczącą opcji w SWZ?

Szacowanie wartości zamówienia publicznego

 1. Co to są podobne dostawy?
 2. Modele szacowania wartości zamówień na usługi
 3. A co z pracami remontowymi, sumować ich wartość czy nie?
 4. Szacowanie wartości zamówień w ramach projektów naukowych - razem, czy osobno?
 5. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach

Kontrowersje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w świetle aktualnego orzecznictwa

 1. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia zapewniające zaspokojenie potrzeb zamawiającego
 2. Znak towarowy i kryteria oceny równoważności - jak je skonstruować?
 3. Błędy popełniane podczas opisu przedmiotu zamówienia.

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WG NOWEJ USTAWY PZP

Zasady składania, uzupełniania i poprawiania przedmiotowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń

 1. Co to znaczy dokument niekompletny?
 2. Właściwa forma środków dowodowych.
 3. Zasady składania dokumentów sporządzonych w języku obcym.

Poprawianie omyłek w ofertach

Wybrane podstawy odrzucenia oferty

 1. oferta spóźniona
 2. oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny
 3. oferta zawierająca rażąco niską cenę,
 4. brak pisemnej zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą

Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty

Zakup sprzętu komputerowego z 0% stawką VAT

 1. Jak postępować w sytuacji otrzymania ofert z różną stawką podatku VAT?
 2. Czy 0% stawkę VAT można stosować do zakupu oprogramowania, jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę zestawów komputerowych?
 3. Przykładowe zapisy SWZ w sytuacji gdy zamawiający planuje skorzystać ze stawki preferencyjnej VAT.

ZAWARTA UMOWA I CO DALEJ?

Jak prawidłowo skonstruować klauzulę waloryzacyjną dotyczącą zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy spowodowaną zmianą ceny materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia (art. 439 Pzp)

Klauzule niedozwolone w umowach w sprawach zamówień publicznych - przykłady

Raport z realizacji zamówienia:

 1. Kiedy Zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji zamówienia?
 2. Wymagana zawartość raportu z realizacji zamówienia
 3. Czy raport z realizacji umowy stanowi załącznik do protokołu postępowania?
 4. Kto winien sporządzić raport z realizacji zamówienia?

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!