Szkolenie

Zamówienia publiczne:Praktyczne aspekty nieprawidłowości i kontroli zamówień publicznych z branży informatycznej

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA: 990 NETTO
Zapraszamy na szkolenie przygotowane z myślą o pracownikach działów zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy, którzy zajmują się postępowaniami w branży informatycznej. Szkolenie będzie także szczególnie istotne dla osób kontrolujących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obszar IT w dziedzinie zamówień publicznych obfituje w trudne zagadnienia i dostarcza wielu wątpliwości Zamawiającym i Wykonawcom. Wszystkie te newralgiczne obszary zostaną poruszone na szkoleniu.
Kto powinien wziąć udział?
bszar IT w dziedzinie zamówień publicznych obfituje w trudne zagadnienia i dostarcza wielu wątpliwości Zamawiającym i Wykonawcom. Wszystkie te newralgiczne obszary zostaną poruszone na szkoleniu.

Program szkolenia

Program
NIEPRAWIDŁOWOŚĆ - podstawowe pojęcia

Definicja nieprawidłowości zgodnie z art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
Naruszenia, które mają wpływ na wynik postępowania
Naruszenia, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania


PRZYKŁADY NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ na przykładzie postępowania o zamówienie publiczne na:

dostawę zestawów komputerowych
zakup licencji oprogramowania
świadczenie usług serwisowych w zakresie sprzętu i oprogramowania
budowa, dostawa i rozwój systemów informatycznych

Naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji

znak towarowy, patent i pochodzenia (jako opis przedmiotu zamówienia, jako nieznaczący element opisu przedmiotu zamówienia, jako wskazany przez Zamawiającego przykład odpowiadający wymaganiom dotyczącym przedmiotu zamówienia)
uprawdopodobnienia naruszenia nasady uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia
warunki udziału w postępowaniu niezwiązane lub nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (wadliwe skonstruowany opis warunku, wadliwie skonstruowany sposób oceny spełniania warunku, błędy w zakresie żądanych dokumentów i oświadczeń)
niezgodne z przepisami określenie kryteriów oceny ofert (sytuacje, w których występuje konieczność przyjęcia pozacenowych kryteriów oceny ofert, kryteria podmiotowe i przedmiotowe, wadliwy opis kryteriów, niedopuszczalny opis sposobu oceny ofert)przykłady naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji w toku postępowania o udzielenie zamówienia (uchybienia podczas udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, błędy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wadliwe badanie i ocena ofert, zaniechania w zakresie uzupełniania oświadczeń i dokumentów oraz poprawiania omyłek w ofertach)

Dzielenie zamówienia na części oraz zaniżanie jego wartości w świetle przepisów o zamówieniach publicznych

zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części
udzielanie zamówienia w częściach i zastosowanie art. 6a ustawy Pzp

Naruszenie zasady przejrzystości

błędy w zakresie ogłoszeń i zmian ogłoszeń
zawiadomienia wymagane podczas postępowania o udzielenie zamówienia

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

tożsamość zakresu świadczenia wynikającego z umowy z zobowiązaniem wykonawcy zawartym w ofercie
błędy w zakresie wprowadzania zmian treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicz-nego

Wybór trybu udzielenia zamówienia z naruszeniem przesłanek określonych w ustawie

zamówienie z wolnej ręki - prawidłowa interpretacja przesłanek

Czas trwania

2 DNI

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Czaban

• Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy
o zamówieniach publicznych (2000 r.)
• Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 sierpnia 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
---
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!