Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza.

O szkoleniu

Odpowiedzialność za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej spoczywa na wójtach, burmistrzach, prezydentach miast, przewodniczących zarządu jednostki samorządu terytorialnego, jak również na kierownikach jednostki.

Zarządzanie ryzykiem stanowi bardzo ważny element kontroli zarządczej - służy zwiększeniu prawdopodobieństwa osiągnięcia celów jednostki poprzez określanie celów i monitorowanie realizacji zadań, identyfikację ryzyka, analizę ryzyka, reakcję na ryzyko i działania zaradcze. Aby właściwie zarządzać ryzykiem, trzeba skoncentrować się na identyfikacji i pomiarze szans i zagrożeń definiowanych na potrzeby dokumentów strategicznych, budżetu zadaniowego oraz jednostkowych planów działalności mierzalnych celów.

Podczas naszego szkolenia uczestnicy otrzymają szeroką wiedzę i umiejętności właściwego zorganizowania i monitorowania systemu zarządzania ryzykiem na potrzeby kontroli zarządczej.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie jest adresowane do administracji, w szczególności do:

kadry kierowniczej wszystkich szczebli
pracowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych m.in. za budżetowanie zadaniowe, kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem

Program szkolenia

Dzień 1: 10.00 – 17.15
Dzień 2: 9.00 – 16.15

BLOK I Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie.

- Ryzyko w administracji publicznej – podstawy prawne.
- Podstawowe definicje: (ryzyko; czynniki ryzyka, waga ryzyka, zarządzanie ryzykiem).
- Stany podejmowania decyzji - podejmowanie decyzji a ryzyko.
- Ryzyko – różne określenia (kontekst) i kategorie ryzyka.
- Typologia ryzyka.

BLOK II Cele i zasady zarządzania ryzykiem.

- Zarządzanie ryzykiem jako obligatoryjny element kontroli zarządczej.
- Standardy kontroli zarządczej.
- Wskazówki Ministerstwa Finansów.
- Koncepcje zarządzania ryzykiem wg COSO, FERMA, M_o_R – przegląd metod i technik.
- Proces zarządzania ryzykiem (zarządzanie ryzykiem w projekcie wg PMBOK Guide, podejście do ryzyka wg PMI).

BLOK III Organizowanie procesu zarządzania ryzykiem

- Cele i mierniki ich realizacji w jednostce organizacyjnej;
- Identyfikacja ryzyka – czynniki wewnętrzne, zewnętrzne;
- Źródła poszukiwań ryzyka w urzędzie/ministerstwie;
- Metody i techniki identyfikacji ryzyka;
- Ocena ryzyka (skutek, prawdopodobieństwo, istotność);
- Mapa/macierz ryzyka (3x3, 5x5);
- Rodzaje reakcji na ryzyko;
- Monitoring ryzyka.

BLOK IV Metody identyfikacji i szacowania skutków ryzyka – warsztaty

- Burze mózgów i inne metody identyfikacji ryzyka.
- Kwestionariusze – narzędzia analityczne.
- Analiza potencjalnych strat – skutków zmaterializowania ryzyka.
- Analiza środowiskowa.
- Scenariusze zagrożeń.
- Szacowanie prawdopodobieństwa.
- Szacowanie skutków.
- Mapowanie ryzyka.
- Hierarchizacja ryzyk.
- Określanie reakcji na ryzyko.

BLOK V Dokumentowanie zarządzania ryzykiem - warsztaty

- Polityka zarządzania ryzykiem w organizacji – administracji publicznej.
- Rejestry i Mapy ryzyka.
- Raportowanie.

BLOK VI Struktura zarządza ryzykiem

- Budowa zespołu zarządzania ryzykiem w jednostce.
- Monitorowanie i ewaluacja ryzyka.
- Rola kierownika jednostki i pracowników,
- Sposoby skutecznej i efektywnej koordynacji.

BLOK VII Podsumowanie

- Dlaczego należy zarządzać ryzykiem;
- Przykłady dobrych praktyk zarządzania ryzykiem w administracji publicznej.

- Warsztaty: Ocena ryzyka wybranych celów administracji publicznej w ramach zadań, podzadań i działań przewidzianych w BZ.Ramowy harmonogram dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Czas trwania

Dzień 1: 10.00 – 17.15
Dzień 2: 9.00 – 16.15

Prelegenci

Artur Bartoszewicz

Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej od 16 lat zajmujący się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Członek społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki. Pracował m.in. w Agencji Techniki i Technologii oraz Rządowym Centrum Studiów Strategicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Kraków

31-532 Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
netto +VAT
990
Cena zawiera:
  • Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Zapisz się

Organizator

Europoint
31-532 Kraków
ul. Grzegórzecka 33
woj. małopolskie
Firma Szkoleniowo-Doradcza EUROPOINT powstała w 2003 roku i od początku swojej działalności zajmuje się organizacją szkoleń o tematyce unijnej oraz doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Oferta szkoleniowa została następnie rozbudo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego za pomocą faxu lub na adres:
EUROPOINT Group
31-532 Kraków

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Europoint
31-532 Kraków ul. Grzegórzecka 33
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!