Zasady przygotowania Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

O szkoleniu

Postępowania wszczęte po 1 stycznia 2021 r. prowadzone są według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, co wymaga od zamawiających umiejętności przygotowania postępowań na nowych zasadach. Dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych, w tym szacowania wartości zamówienia, sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia oraz przygotowania dokumentów postępowania.

Podstawowym dokumentem w procedurze przetargowej jest Specyfikacja Warunków Zamówienia (w nowej ustawie SWZ, zamiast SIWZ). Obowiązek sporządzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczy trybów udzielenia zamówienia w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych jak i w postępowaniach o wartości poniżej progów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia:

 • omówienie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście tworzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia,
 • przygotowanie uczestników do prowadzenia postepowań wg nowej ustawy PZP, w tym do realizacji zadań związanych z tworzeniem opisu przedmiotu zamówienia, szacowaniem wartości, określaniem kryteriów kwalifikacji, kryteriów oceny ofert i prowadzeniem innych czynności przygotowawczych w celu stworzenia SWZ.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności takie jak:

 • tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym: kryteria kwalifikacji, kryteria oceny ofert, warunki postępowania, opis przedmiotu zamówienia, wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, warunki umowy o zamówienie publiczne wg nowej ustawy Pzp,
 • weryfikacja zgodności dokumentu z przepisami prawa nowej ustawy Pzp,
 • wykazanie różnic dla SWZ w postępowaniach o wartości równej lub wyższej od progów unijnych oraz postępowań poniżej tych progów,
 • analiza zapisów SWZ w odniesieniu do zasady proporcjonalności, równego traktowania i uczciwej konkurencji,
 • dla Wykonawców szczególną korzyścią jest możliwość zapoznania się z zasadami wzorcowego przygotowania specyfikacji warunków zamówienia.
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli Zamawiających - w szczególności osoby, które są odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Szkolenie może być także przydatne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Program szkolenia

DZIEŃ I:

 1. Podstawowe pojęcia według słowniczka nowej ustawy Pzp:
  • systematyka nowej ustawy Pzp,
  • charakterystyka podstawowych pojęć nowej ustawy.
 2. Zamówienia wielorodzajowe:
  • analiza zamówień wielorodzajowych,
  • podział zamówienia na części.
 3. Opis przedmiotu zamówienia według nowej ustawy Pzp:
  • opis przedmiotu zamówienia na dostawy, usługi, roboty budowlane.
 4. Szacowanie wartości zamówienia wg. nowej ustawy Pzp.
 5. Zamówienia wielorodzajowe - łączenie zamówień wielorodzajowych.
 6. Analiza potrzeb zamawiającego - nowy dokument i nowe obowiązki zamawiających.
 7. Charakterystyka procedur:
  • tryb podstawowy dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
  • przetarg nieograniczony dla zamówień o wartości powyżej progów unijnych.
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia a Opis potrzeb i wymagań zamawiającego.    

DZIEŃ II:

 1. Kryteria kwalifikacji:
  • analiza kryteriów kwalifikacji,
  • podmiotowe środki dowodowe.
 2. Przedmiotowe środki dowodowe - uprawnienia zamawiającego.
 3. Przesłanki wykluczeń według nowej ustawy:
  • przesłanki obligatoryjne,
  • przesłanki fakultatywne.
 4. Kryteria oceny ofert i cena 100%.
 5. Wadium.
 6. Termin zawiązania ofertą.
 7. Przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 8. Udostępnianie Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 9. Zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i zasady udzielania odpowiedzi wg nowej ustawy Pzp. 

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 09:00-15:00

Prelegenci

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!