Baza szkoleń, kursów i konferencji dla budownictwa i architektury!

 • Sprawdź terminy kursów i konferencji dla budownictwa i architektury
 • Poznaj cennik uczestnictwa, program zajęć i prelegentów
 • Zarejestruj się online!
szkolenia, kursy i konferencje dla budownictwa i architektury
Przewiń stronę

Budownictwo, Architektura: 211

Artykuł

Budownictwo, architektura: szkolenia budownictwo, szkolenia dla architektów

Branża budowlana w Polsce należy do tych najbardziej dynamicznych i przyszłościowych – szacuje się bowiem, że inwestycje w najbliższych latach nie powinny znacząco zwalniać tempa, nawet mimo spowolnienia wzrostu gospodarczego. Budownictwo i architektura coraz częściej otwierają się też na najnowsze technologie i inne światowe trendy. Sprawdź charakterystykę i znaczenie sektora oraz jego prognozy na przyszłość. Dowiedz się jakie szkolenia z budownictwa oraz kursy, warsztaty i szkolenia dla architektów pomogą Ci w rozwoju zawodowym.

Budownictwo oraz architektura – charakterystyka i znaczenie branży

Sektor architektoniczno-budowlany należał w ostatnich latach do tych najszybciej się rozwijających. Boom budowlany trwa w Polsce już co najmniej od dekady. Do tej pory co roku powstaje wiele budynków mieszkalnych i komercyjnych, rozwija się również infrastruktura. To z kolei oznacza dużo pracy dla budowlańców i architektów. Mimo niemożliwej do przewidzenia sytuacji gospodarczej w następnych latach szacuje się, że branża budowlana drastycznie nie zwolni. Przewiduje się raczej jej stabilizację i coraz obszerniejsze, stopniowe wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. Do tej pory w rodzimej architekturze i budownictwie stawiano bowiem raczej na rozwiązania ekonomiczne, lecz niekoniecznie zgodne z najnowszymi światowymi trendami.

Branża budowlana nie jest jednak pozbawiona wyzwań. To przede wszystkim:

 • problemy kadrowe – w budownictwie brakuje zarówno wysoko wykwalifikowanych pracowników, jak i kadry produkcyjnej;
 • skomplikowane procedury administracyjne – zawiłości prawne nie ułatwiają realizacji inwestycji i opóźniają przebieg wielu procesów;
 • stale rosnące koszty zatrudnienia;
 • rosnące koszty materiałów i energii;
 • brak środków własnych na inwestycje i rozwój;
 • niska dostępność terenów inwestycyjnych;
 • brak planów zagospodarowania przestrzennego.

Oznacza to pewne trudności, z którymi firmy z tego sektora borykają się już teraz i prawdopodobnie nadal będą się borykać w przyszłości. Jednocześnie jednak eksperci przewidują, że to właśnie w najbliższym czasie budownictwo otworzy się na innowacje i nowe trendy w zakresie potrzeb i preferencji inwestorów.

Przyszłość branży budowlanej i architektonicznej

Jak więc wygląda przyszłość? Prognozy w tym zakresie nie są jednoznaczne, szczególnie w obliczu sporego spowolnienia gospodarczego, jednak najczęściej można spotkać się z opinią o wzrastającym znaczeniu nowoczesnej technologii oraz ekologii. W jaki sposób związane z nimi założenia będą wdrażane w życie?

Prognozuje się, że w najbliższej przyszłości coraz częściej znaczenie będzie miało podnoszenie efektywności energetycznej budynków. Ten trend można zaobserwować już teraz, m.in. z uwagi na przepisy dotyczące zużycia energii przez nowo budowane obiekty. Prawdopodobnie jednak tendencja pójdzie znacznie dalej – branża zwróci się ku poszukiwaniu nowych materiałów i rozwiązań technologicznych. Optymalizacji powinien podlegać również sam proces budowlany. Bardzo możliwe, że coraz więcej firm będzie zwracać uwagę na redukcję wytwarzanych odpadów i minimalizowanie zużycia energii podczas wszystkich działań prowadzonych w ramach procesu budowlanego.

Ogromny wpływ na branżę może mieć też automatyzacja i cyfryzacja procesów w zakresie używanych narzędzi oraz kwestii administracyjnych – np. obrotu dokumentami. Obserwacja rynku pozwala zauważyć, że w budownictwie nie brakuje obszarów, które wymagają doskonalenia pod względem wydajności. Efektywniejsze budownictwo przyszłości z dużym prawdopodobieństwem będzie dążyło do:

 • ograniczenia wykorzystania dokumentów papierowych,
 • lepszej analizy danych,
 • szerszego zastosowania BIM (Building Information Modeling),
 • wykorzystania nowych materiałów,
 • ściślejszej współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami działającymi na rynku, zwłaszcza w fazie planowania inwestycji.

Trendy te będą rodziły zapotrzebowanie na coraz więcej wykwalifikowanej kadry. Będzie to wymagało również zmiany profilu kształcenia budowlańców czy architektów. Kwestie wykorzystania nowoczesnych technologii zarówno podczas samej budowy, jak i przygotowania inwestycji staną się codziennością. Na znaczeniu zyskają też nowoczesne metody zarządzania procesem inwestycyjnym

Praca i rozwój w budownictwie i architekturze: szkolenia, kursy, konferencje

Pracę w „budowlance” lub architekturze nadal postrzega się jako prestiżową i dochodową. W praktyce zarobki zależą jednak przede wszystkim od stopnia wykwalifikowania i zapotrzebowania na konkretne umiejętności. Podstawą do pracy w tej branży jest oczywiście ukończenie kierunkowych studiów, jednak coraz częściej zdobywana na nich wiedza nie wystarcza, by zachować konkurencyjność na rynku pracy. Od kadry wymaga się również stałego podnoszenia kwalifikacji – szczególnie, że jest ona mocno regulowana przez przepisy prawa (w szczególności ustawy Prawo budowlane, ale również Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa zamówień publicznych czy Prawa energetycznego). Dlatego szkolenia o tematyce prawnej cieszą się dużą popularnością wśród architektów i budowlańców.

Przykładowe tematy szkoleń, kursów i konferencji popularnych w budownictwie i architekturze:
Gdzie szukać szkoleń z budownictwa, szkoleń i kursów dla architektów?

Szkolenia dla branży budownictwa, a także warsztaty, szkolenia i kursy kierowane do architektów znajdziemy we wszystkich dużych miastach. Prym w dzidzinie szkoleń dla budownictwa wiodą Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Lublin, Rzeszów, Łódź, Bydgoszcz i Toruń. Szkolenia dla architektów znajdziemy przede wszystkim w Waraszwie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Jeśli mieszkamy poza wymienionymi miastami umiejętności i wiedzę z zakresu budownictwa i architektury rozwijać możemy w trakcie zdalnych szkoleń i kursów. Zajęcia w trakcie tego typu szkoleń i kursów realizowane są online, na platformach takich jak Webex, Zoom czy Microsoft Teams. Dostępne są również kursy online dla budownictwa i architektów realizowane na platformach e-learning w postaci uprzednio nagranych materiałów edukacyjnych, ćwiczeń i analiz przypadków. Ich mankamentem jest brak bezpośredniego kontaktu z trenerem prowadzącym zajęcia oraz możliwości uczenia się z doświadczeń innych uczestników.

Bazę szkoleń z budownictwa, architektury i dla architektów znaleźć można na górze strony. Zebraliśmy w niej oferty kursów z budownictwa, warsztatów, szkoleń, ale także konferencji i kongresów dla budownictwa i architektów organizowane w całej Polsce - zarówno stacjonarnie, jak i online. Umożliwia to łatwe odnalezienie pozycji odpowiadającej naszym potrzebom, zapoznanie się z programem szkolenia oraz jego cenami. Rejestracja udziału w szkoleniu możliwa jest za pośrednictwem bezpłatnego formularza rejestracji online!

Popularne szkolenia dla architektów

Popularne tematy szkoleń dla architektów, dotyczących projektowania i planowania przestrzennego to między innymi:

 • Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów
 • Planowanie przestrzenne dla architektów
 • Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe
 • BIM dla architektów: nowy standard w realizacji projektów budowlanych i inwestycji
 • Prawo budowlane: nowelizacja i zmiany
 • Umowy cywilnoprawne w pracy architekta
 • Projektowanie budynków pod potrzeby osób niepełnosprawnych
 • Organizacja biura i zarządzanie projektem architektonicznym
 • Prawo autorskie w pracy architekta
 • Prawo budowlane i planowanie przestrzenne
 • Kursy projektowania architektonicznego dla architektów
 • Budowanie marki własnej dla architekta
 • Proces budowlany w praktyce, po zmianach przepisów prawa budowlanego
 • Umowa o roboty budowlane z punktu widzenia projektanta i architekta
 • Kosztorysowanie w procesie budowlanym
 • Ochrona nieruchomości zabytkowych dla architektów
Budownictwo, architektura: szkolenia budownictwo, szkolenia dla architektów