• Szkolenia biuro zarządu, kursy biuro zarządu
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

• Szkolenia biuro zarządu, kursy biuro zarządu

Wyświetlone wszystkie (63)
1
Langas Group
Warszawa, 24-25.09.2019Langas Group

Langas Group
Warszawa, 13-14.06.2019Langas Group

• Szkolenia biuro zarządu, kursy biuro zarządu • Szkolenia biuro zarządu, kursy biuro zarządu

Wyświetlone wszystkie (63)
1
Zobacz również

Zarząd firmy i biuro zarządu

Zarząd jest organem wykonawczym firm, które mają osobowość prawną. Mowa przede wszystkim o spółkach z o.o. oraz akcyjnym, jednak taką formę zarządzania przyjmują również spółdzielnie, jak i niektóre organizacje – zwłaszcza fundacje. Jaką rolę pełni zarząd, a jaką biuro zarządu? Jakie przepisy prawa o tym decydują? Wyjaśniamy.

Definicja zarządu

Zarząd jest definiowany jako organ wykonawczy firm o osobowości prawnej. To on zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlowych – regulującego zasady funkcjonowania takiej formy działalności gospodarczej – jest uprawniony do podejmowania kluczowych decyzji i działań związanych z funkcjonowaniem firmy. Odpowiedzialność członków zarządu to:
  • reprezentowanie spółki – a zatem podejmowanie w jej imieniu wszelkich czynności prawnych, w tym podpisywanie umów czy reprezentacja przed sądem i innymi organami,
  • prowadzenie spraw firmy – czyli kreowanie jej polityki i podejmowanie decyzji o charakterze gospodarczym, które w konsekwencji mają przełożenie również na działania zewnętrzne (związane z reprezentacją).
Co ważne, każdy członek zarządu spółki ma prawo do podejmowania powyższych czynności, jednak w większości przypadków firma wyznacza swoich reprezentantów (najczęściej jest to prezes).

Zarząd – jak wygląda jego skład?

Zarząd większości firm jest co najmniej kilkuosobowy. Jednak osoba jest wyznaczana na stanowisko prezesa zarządu – jej zadania mają przede wszystkim charakter organizacyjny (to ona np. zwołuje zebrania zarządu), ale często ma on również decydujące prawo głosu.

Poza prezesem w skład zarządu wchodzą członkowie zwykli – z ich grona mogą zostać wyłonieni również wiceprezesi.

Co istotne:
  • zarząd jest powoływany albo przez radę nadzorczą spółki, albo przez walne zgromadzenie właścicieli,
  • członkowie zarządu mogą niezależnie pełnić inne funkcje w organizacji.

Czym zajmuje się biuro zarządu?

Istotną rolę w przedsiębiorstwach mających osobowość prawną pełni również biuro zarządu. Zadania, które na nim spoczywają, są szersze i bardziej odpowiedzialne niż te wyznaczane „zwykłemu” sekretariatowi. Dlatego jego pracowników muszą wyróżniać bardzo wysokie kompetencje – zwłaszcza w obszarze znajomości prawa spółek i zasad sporządzania dokumentacji.

Biuro zarządu jest odpowiedzialne nie tylko za koordynację i organizację spotkań zarządu, ale również za sporządzanie dokumentacji (w tym raportów i sprawozdań z działalności czy protokołów z zebrań walnych), a czasem nawet za prowadzenie kancelarii tajnych. Dlatego coraz popularniejsze stają się kompleksowe szkolenia dla osób chcących pracować w biurze zarządu – pozwalają zdobyć podstawy umiejętności i wiedzy niezbędnej do podejmowania działań w zgodzie z przepisami prawa.