Szkolenia i kursy z feedbacku, feedforward i informacji zwrotnej!

 • Znajdź kursy i szkolenia dotyczące udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej
 • Sprawdź terminy szkoleń, ich program oraz ceny
 • Wybierz szkolenie dla siebie i zarejestruj się na nie online!
Artykuł

Kursy i szkolenia feedback i feedforward: udzielanie informacji zwrotnej!

Udzielnie merytorycznej, konstruktywnej informacji zwrotnej, czyli feedbacku to jedno z najważniejszych zadań każdego menedżera. Feedback pozwala zapewnić sprawną komunikację, rozwój i motywowanie pracowników. Feedback ma jednak swoje mankamenty, dlatego coraz większą popularność zdobywa feedforward. Dowiedz się czym są feedback i feedforward i jak poprzez szkolenia i kursy z udzielania informacji zwrotnej rozwinąć umiejętność posługiwania się tymi technikami.

Feedback – definicja

Słowo feedback pochodzi z języka angielskiego i oznacza udzielanie informacji zwrotnej. Feedback jest metodą i narzędziem służącym rozwojowi kompetencji i zachowania pracowników poprzez przekazanie mu oceny i zachęcenie do podjęcia działań rozwojowych.

Celem udzielania informacji zwrotnej jest między innymi:

 • zwrócenie uwagi pracownika na obszary wymagające rozwoju, np. obszary wymagające zdobycia konkretnych umiejętności,
 • zwrócenie uwagi pracownika na prezentowaną postawę,
 • przekazanie zewnętrznej oceny kompetencji i zachowań,
 • umożliwienie pracownikowi podjęcie działań rozwojowych, które mogą uzupełnić zidentyfikowane luki.

Ze względu na ocenny charakter informacji zwrotnej niezwykle ważne jest opanowanie umiejętności konstruktywnego, merytorycznego, profesjonalnego, taktownego i zgodnego z zasadami savoir-vivre przekazywania informacji zwrotnej. Informacja zwrotna może uchodzić za konstruktywną, czyli koncentrującą się na zmotywowaniu do zmian poprzez ukazanie korzyści z ich wprowadzenia bądź niekonstruktywną, gdy polega głównie na przekazywaniu oceny oraz krytyce. Sama informacja zwrotna może być oczywiście pozytywna (osoba oceniająca przekazuje osobie ocenianej informacje potwierdzające spełnianie oczekiwań) oraz negatywna (gdy osoba oceniająca ma do przekazania informacje, że pracownik nie spełnia oczekiwań w określonym obszarze). Najczęściej feedback składa się zarówno z pozytywnych, jak i negatywnych informacji.

Ważną informacją jest, że udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej można się nauczyć. Służą temu liczne szkolenia, kursy i warsztaty z udzielania informacji zwrotnej adresowane przede wszystkim do menadżerów i kierowników zespołów. Ich zadaniem jest zapoznanie z tą metodą oceny i rozwoju pracowników i przekazanie wiedzy jak używać informacji zwrotnej do stymulowania pozytywnych zmian w zakresie postawy pracowników oraz zachęcać ich do zdobywania kompetencji, które są ważne w danym miejscu pracy czy na stanowisku.

Jak udzielać feedbacku?

Jest kilka uniwersalnych zasad przekazywania informacji zwrotnej, które pomagają zarówno oceniającemu, jak i ocenianemu.

 1. Udzielaj informacji zwrotnej bezpośrednio – nigdy nie rób tego za pośrednictwem osób trzecich. Najlepiej jest umówić się na rozmowę, chociaż stosowany może być też feedback pisemny.
 2. Udzielaj informacji zwrotnej na osobności – informacje zwrotne, zwłaszcza te negatywne, powinny być przekazywane w komunikacji indywidualnej bez przypadkowych świadków czy innych członków zespołu.
 3. Oddziel zachowania od ludzi – nigdy nie oceniaj człowieka, ale jego zachowania bądź kompetencje. Odnoś się do zaobserwowanych sytuacji, ale unikaj mówienia o pracowniku, koncentrując przekaz na jego zachowaniach.
 4. Bądź rzeczowy – trzymaj się konkretnego obszaru, który oceniasz, przygotuj również przykłady zaobserwowanych sytuacji czy zachowań, aby móc dobrze zobrazować swoją ocenę. Zadbaj o precyzyjny język, aby osoba oceniana mogła dobrze Cię zrozumieć.
 5. Zadbaj o atmosferę dialogu – informacja zwrotna powinna zachęcać do dialogu, między innymi, aby poprzez parafrazowanie i możliwość dopytania zapewnić, że osoba oceniana i oceniająca dobrze się rozumieją. Pozwól wypowiedzieć się pracownikowi.
 6. Pozwól przygotować się do informacji zwrotnej – przygotowanie do przekazywania informacji zwrotnej jest niezbędne zarówno ze strony oceniającego, jak i ocenianego pracownika. Uprzedź pracownika że celem spotkania będzie przekazanie informacji zwrotnej i pozwól mu przygotować się do spotkania. Jeśli pracownik chce zastanowić się nad odpowiedzią na przekazaną informację zwrotną, umów się na kolejne spotkanie w dogodnym dla obu stron terminie.
 7. Posługuj się językiem korzyści – przekazując informację zwrotną chcesz, aby pracownik podjął działania rozwojowe. Dlatego bardzo ważne jest posługiwanie się językiem korzyści, wskazywanie że rozwój w danej dziedzinie jest korzystny i dla pracownika i dla organizacji. Otwarcie komunikuj dlaczego dane umiejętności czy postawa są niezbędne w danej pracy czy na danym stanowisku.
 8. Zadbaj o pełny feedback – bardzo rzadko mamy do przekazania tylko pozytywne lub negatywne informacje zwrotne. Zadbaj, aby przekazywany feedback uwzględniał złożoność oceny, chyba że umówiliście się na informację zwrotną jedynie w ściśle określonym, wąskim obszarze.
Szkolenia feedback, kursy, warsztaty z udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

Feedback mocno koncentruje się na przeszłości i zaobserwowanych działaniach. Nieumiejętnie przekazywany często pozostawia pracownika z przeświadczeniem, że został obarczony winą za niepowodzenia oraz skrytykowany, a jego praca, sukcesy oraz zaangażowanie nie są doceniane. Wpływ takiej informacji zwrotnej jest najczęściej demotywujący i nie sprzyja poprawie jakości pracy w przyszłości. Rozwiązaniem tego problemu może być rozwój kompetencji kadry menedżerskiej w zakresie przekazywania informacji zwrotnej. Pomóc w tym mogą szkolenia z feedbacku, kursy i warsztaty menedżrskie z prowadzenia oceny i przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej.

Listę tego typu szkoleń, kursów i warsztatów znaleźć można na górze strony. Staraliśmy się w jednym miejscu zgromadzić jak najwięcej szkoleń dotyczących feedbacku organizowanych zarówno online, przez Internet, jak też stacjonarnych, które znajdziemy głównie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Bydgoszcz, Lublin, Szczecin, Olsztyn, Rzeszów, Opole czy Białystok.

Zebranie w jednym miejscu kursów i szkoleń z feedbacku od wielu organizatorów znacznie ułatwia znalezienie szkolenia najlepiej spełniającego nasze potrzeby, a także w dobrej cenie. Wszystkie oferty zawierają pełny program szkolenia, informacje o prelegentach prowadzących zajęcia oraz organizatorze, a także ceny uczestnictwa oraz daty i miejsce realizacji szkoleń i kursów. Rejestracja na wybrane szkolenie feedback możliwe jest z użyciem naszego darmowego formularza rejestracji online. Serwis jest bezpłatny dla wszystkich osób zainteresowanych zgłoszeniem na szkolenie czy kurs z udzielania informacji zwrotnej.

Feedforward - definicja

Udzielanie informacji zwrotnej nastręcza licznych problemów wielu menedżerom, koncentruje się też silnie na przeszłości. Z tego powodu coraz większą popularnością cieszy się feedforward, czyli młodsza siostra feedbacku.

Feedforward, podobnie jak feedback, jest narzędziem rozwijającym kompetencje i zachowania pracowników. O ile feedback jest reaktywny, koncentruje się na przeszłości (stąd „back” w nazwie), o tyle feedforward skoncentrowany jest na przyszłości. Nie tyle służy ocenie zachowań przeszłych czy zaobserwowanych problemów, co szuka rozwiązań, które mogą pomóc uniknąć problemów w przyszłości.

Prof. Marshall Goldsmith, twórca feedforward, podkreśla że dzięki skupieniu na przyszłości i skoncentrowaniu na pokazaniu pracownikom jak zrobić coś lepiej w przyszłości, metoda ta nie generuje tak wielu negatywnych emocji i stresu jak feedback. W książce pod tytułem „What Got You Here Won’t Get You There” Marshall Goldsmith oraz Mark Reiter przedstawiają cztery kroki do zastosowania metody feedforward:

 1. Zastanów się, które zachowanie lub nawyk pracownika chciałbyś zmienić. Może to dotyczyć również konkretnej umiejętności.
 2. Zorganizuj spotkanie jeden na jeden z pracownikiem i opisz mu swój cel. Nie koncentruj się na tym co nie działa lub nie spełnia oczekiwań, ale przedstaw co chcesz osiągnąć. Przykładowo zamiast mówić „Przygotowany raport został dostarczony z opóźnieniem.” powiedz „Chciałbym żeby raport był przygotowywany i dostarczany zawsze do poniedziałku.”
 3. Poproś pracownika o przygotowanie pomysłów, które mogą pomóc osiągnąć cel. Wysłuchaj go, ale nie oceniaj i nie krytykuj, pozwól zaproponować plan działania i wspólnie go zatwierdźcie.
 4. Podziękuj za przygotowane propozycje i wciel plan w życie! Jeśli przygotowane propozycje są niewystarczające, poproś o ponowne pochylenie się nad zagadnieniem.

Metoda ta pozwala nie skupiać się na przyczynach nie dostarczenia raportu na czas, ale na ustaleniu planu działania umożliwiającego jego dostarczanie na czas. Poprzez zaangażowanie pracownika w wypracowanie rozwiązania angażujesz go w osiągnięcie celu i budujesz poczucie odpowiedzialności. Komunikacja w procesie feedforward jest łatwiejsza i mniej obarczona ryzykiem negatywnego wpływu na relacje interpersonalne.

Szkolenia feedforward, warsztaty i kursy feedforward

Feedforward nie musi oznaczać rezygnacji z przekazywania informacji zwrotnej, czyli feedbacku. W praktyce obydwie te metody mogą sprawnie funkcjonować obok siebie, z tego też powodu wiele szkoleń dotyczących feedbacku omawia również feedforward.

Listę szkoleń z feedback i feedforward znaleźć można na górze strony. Skierowane są one przede wszystkim do menedżerów i kierowników zespołów pracowniczych, ale metody te mogą być z powodzeniem wykorzystywane również w innych dziedzinach. Lista szkoleń feedback i feedforward umożliwia zapoznanie się z programem szkoleń przygotowanych przez różne firmy szkoleniowe i wybranie szkolenia lub kursu, który najlepiej trafia w nasze potrzeby.

Kursy i szkolenia feedback i feedforward: udzielanie informacji zwrotnej!
Feedback, Feedforward

Artykuły i newsy

Ocena 360 stopni - jak wdrożyć badanie 360 stopni?
11 grudnia 2023
Ocena 360 stopni - jak wdrożyć badanie 360 stopni?

Coraz więcej firm rozważa wdrożenie systemu ocen 360 stopni w celu pozyskiwania informacji o produktywności i postawach pracowników oraz udzielania informacji zwrotnej. Dowiedz się na czym polega popularna 360-tka!

Czytaj więcej
Feedback: co to jest, jak udzielać i przyjmować informację zwrotną?
1 listopada 2023
Feedback: co to jest, jak udzielać i przyjmować informację zwrotną?

Dowiedz się czym jest informacja zwrotna, czyli feedback. Poznaj zasady udzielania feedbacku oraz przyjmowania uwag, aby zyskać narzędzie rozwoju osobistego i zawodowego.

Czytaj więcej
Feedback i feedforward: co to jest feedback i feedforward?
16 lutego 2022
Feedback i feedforward: co to jest feedback i feedforward?

Dowiedz się czym są feedback oraz jej młodsza siostra, czyli feedforward. Poznaj dobre praktyki i zasady udzielania konstruktywnej, motywującej i rozwijającej informacji zwrotnej.

Czytaj więcej
Menadżer: kim jest menedżer?
17 stycznia 2022
Menadżer: kim jest menedżer?

Dowiedz się kim jest menedżer i jakie role menedżerskie spełnia? Sprawdź jakie umiejętności menedżerskie są najważniejsze w pracy współczesnych managerów i dowiedz się jak je rozwijać poprzesz szkolenia i kursy menedżerskie.

Czytaj więcej
Szkolenia feedback: informacja zwrotna

Zostaw e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o nowych kursach i szkoleniach z feedback i feedforward!