Szkolenia laboratoryjne i kursy dla laboratoriów!

 • Sprawdź listę szkoleń i kursów laboratoryjnych
 • Zapoznaj się z programem zajęć, cenami i terminami
 • Zapisz się na szkolenie przez Internet!

Szkolenia laboratoryjne: 33

 • już od 1 200 zł
1 200 zł
 • już od 853 zł
853 zł
 • już od 600 zł
600 zł

SPC / MSA

 • już od 1 372 zł
1 372 zł
 • już od 1 788 zł
1 788 zł
 • już od 1 908 zł
1 908 zł
 • już od 4 000 zł
4 000 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 2 600 zł
2 600 zł
 • już od 760 zł
760 zł
 • już od 760 zł
760 zł
 • już od 2 600 zł
2 600 zł
 • już od 790 zł
790 zł
Artykuł

Szkolenia laboratoryjne i kursy – co warto o nich wiedzieć?

W świecie nauki i technologii laboratoria stanowią fundament badań, analiz oraz innowacji. Niezależnie od dziedziny – czy to biologia, chemia, fizyka czy medycyna – profesjonalne, dokładne i bezpieczne działania laboratoryjne są niezbędne dla uzyskiwania wiarygodnych wyników. Jednak sprzęt najnowszej generacji czy najbardziej zaawansowane technologie są tylko tak dobre, jak umiejętności ludzi, którzy z nich korzystają. Właśnie dlatego szkolenia i kursy laboratoryjne odgrywają kluczową rolę w edukacji i rozwoju każdego specjalisty pracującego w laboratorium. W niniejszym artykule przyjrzymy się znaczeniu, zakresowi oraz korzyściom płynącym z uczestnictwa w profesjonalnych szkoleniach laboratoryjnych.

Czym są szkolenia laboratoryjne?

Szkolenia laboratoryjne to specjalistyczne szkolenia praktyczne, które odbywają się w laboratoriach lub specjalnie przystosowanych pomieszczeniach, gdzie uczestnicy mają dostęp do konkretnego sprzętu, narzędzi lub technologii, aby praktycznie nauczyć się określonych umiejętności lub technik.

Kluczową cechą szkoleń laboratoryjnych jest to, że są one ukierunkowane na praktykę i dają uczestnikom możliwość bezpośredniego doświadczenia w danym zakresie. Szkolenia te często uzupełniają teoretyczne kursy i wykłady, umożliwiając uczestnikom stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Szkolenia dla laboratoriów, kursy laboratoryjne, a także rozmaite webinary i seminaria dla diagnostów laboratoryjnych i innych pracowników laboratoriów organizowane są zarówno stacjonarnie (prym wiodą Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, Katowice, Łódź i Lublin), jak też online. Kursy online znajdziemy w wersji z zajęciami prowadzonymi na żywo, jak też w postaci klasycznych kursów e-learningowych.

Szkolenie potwierdzenie ważności wyników w laboratorium

Szkolenia dotyczące potwierdzenia ważności wyników w laboratorium koncentrują się na zapewnieniu, że uzyskane wyniki są dokładne, powtarzalne i wiarygodne. Takie szkolenia są kluczowe dla laboratoriów diagnostycznych, badawczych, kontrolnych czy przemysłowych, które pragną zachować wysoki standard jakości i spełniać wymogi międzynarodowych norm oraz regulacji.

Szkolenia te mogą dotyczyć wielu aspektów pracy w laboratorium, w tym:

 • Kontrola jakości: jak regularnie przeprowadzać testy kontrolne, analizować ich wyniki i podejmować odpowiednie działania, jeśli coś idzie nie tak.
 • Walidacja metod badawczych: jak potwierdzić, że metoda badawcza jest odpowiednia dla konkretnego zastosowania, że jest czuła, specyficzna, dokładna i powtarzalna.
 • Kalibracja sprzętu w laboratorium badawczym: jak regularnie sprawdzać i dostosowywać sprzęt laboratoryjny, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
 • Dokumentacja i prowadzenie zapisów: jak właściwie dokumentować wszystkie działania w laboratorium, tak aby można było je śledzić i w razie potrzeby weryfikować.
 • Postępowanie z niezgodnościami: jak rozpoznać, analizować i podejmować działania w przypadku wyników, które nie spełniają określonych kryteriów.
 • Audyt i przegląd: jak regularnie oceniać procedury i wyniki laboratorium, aby zapewnić ciągłą poprawę.

Szkolenia te mogą być prowadzone wewnętrznie przez ekspertów z danego laboratorium lub zewnętrznie przez specjalistów w dziedzinie kontroli jakości i walidacji. Mogą one być również wymagane przez różne ciała akredytacyjne lub regulacyjne, aby laboratorium mogło uzyskać lub utrzymać akredytację lub certyfikację.

W wielu krajach istnieją specyficzne normy i regulacje dotyczące jakości pracy w laboratoriach (np. ISO 17025), które określają wymogi w zakresie potwierdzenia ważności wyników. Szkolenia w tym zakresie pomagają pracownikom laboratoriów zrozumieć i stosować się do tych wymogów.

Szkolenie statystyka w laboratorium

Szkolenia dotyczące statystyki w laboratorium skupiają się na zastosowaniu metod statystycznych w kontekście pracy laboratoryjnej. Statystyka jest niezbędnym narzędziem w laboratoriach, ponieważ pozwala na właściwą analizę i interpretację wyników, kontrolę jakości oraz optymalizację procesów. Oto kilka głównych tematów, które mogą być poruszane w ramach takiego szkolenia:

 • Podstawy statystyki: wprowadzenie do pojęć takich jak średnia, mediana, odchylenie standardowe, rozkład normalny, czy wartość p.
 • Kontrola jakości: techniki statystyczne używane do monitorowania i utrzymania jakości wyników w laboratorium, w tym karty kontrolne, analiza zdolności procesu czy metody kontroli statystycznej procesu (SPC).
 • Walidacja i kalibracja: statystyczne metody używane do oceny i potwierdzenia skuteczności nowych metod badawczych oraz do kalibracji sprzętu.
 • Projektowanie eksperymentów: jak zaplanować eksperymenty, aby uzyskać wiarygodne wyniki z minimalnym nakładem czasu i zasobów, z uwzględnieniem takich technik jak projektowanie frakcyjne czy metoda powierzchni odpowiedzi.
 • Analiza regresji: jak korzystać z regresji do modelowania związków między różnymi zmiennymi.
 • Testy statystyczne: kiedy i jak stosować różne testy statystyczne, takie jak test t-Studenta, test chi-kwadrat czy analiza wariancji (ANOVA), aby porównać grupy danych.
 • Niepewność pomiaru: jak oceniać i raportować niepewność pomiaru w wynikach laboratoryjnych.

Szkolenia dotyczące statystyki w laboratorium są niezwykle ważne dla pracowników laboratoriów, ponieważ prawidłowa analiza i interpretacja danych jest kluczowa dla wiarygodności i jakości ich pracy. Pracownicy laboratorium, którzy posiadają umiejętności statystyczne, są w stanie dokładniej oceniać jakość swoich wyników, identyfikować potencjalne problemy oraz podejmować decyzje oparte na solidnych danych.

Kurs technik laboratoryjny, kurs laborant chemiczny

Kursy dla techników laboratoryjnych, laborantów chemicznych oraz innych specjalistów związanych z pracą w laboratoriach skupiają się na przekazaniu umiejętności i wiedzy niezbędnej do profesjonalnej pracy w środowisku laboratoryjnym. Występują one pod różnymi nazwami, takimi jak kurs na laborantkę, kurs technik laboratoryjny itp.

Czym są?
Są to specjalistyczne kursy szkoleniowe, które mogą dotyczyć szerokiego zakresu zagadnień, od podstaw pracy w laboratorium, przez bardziej zaawansowane techniki, po specyficzne metody analizy czy procedury stosowane w konkretnych dziedzinach (np. w chemii, biologii, mikrobiologii czy medycynie). Do kogo są kierowane?
Te kursy są przeznaczone głównie dla:

 • Osób, które chcą rozpocząć pracę w laboratorium i potrzebują odpowiedniego przygotowania do tej roli.
 • Pracowników laboratoriów, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje, nauczyć się nowych technik czy dostosować się do zmieniających się standardów i technologii.
 • Studentów nauk przyrodniczych, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności w ramach swojego kierunku studiów.

Dlaczego warto wziąć w nich udział?
Kursy te oferują praktyczne doświadczenie, dzięki któremu uczestnicy mogą zdobyć i doskonalić umiejętności niezbędne w pracy laboratoryjnej. Dobra znajomość procedur i technik laboratoryjnych może pomóc w zwiększeniu dokładności, efektywności i jakości pracy w laboratorium. Wiedza i umiejętności nabyte podczas takich szkoleń mogą pomóc pracownikom unikać błędów i potencjalnie niebezpiecznych sytuacji w laboratorium.

Posiadanie certyfikatów czy ukończenie specjalistycznych kursów może otworzyć drzwi do lepszych pozycji zawodowych, wyższych wynagrodzeń czy specjalistycznych projektów badawczych. Laboratoria są dynamicznymi miejscami, w których technologie, metody i standardy ciągle się rozwijają. Regularne uczestnictwo w kursach pozwala pracownikom być na bieżąco z nowościami w branży. W wielu krajach istnieją normy i regulacje dotyczące pracy w laboratoriach. Ukończenie odpowiednich szkoleń może być wymagane do spełnienia tych standardów.

Warto więc rozważyć uczestnictwo w takich kursach, zarówno z perspektywy osobistej, jak i zawodowej, aby zapewnić sobie oraz pracodawcy wysoką jakość i efektywność pracy laboratoryjnej.

Szkolenia laboratoryjne i kursy – co warto o nich wiedzieć?
Kurs laboratorium, szkolenie laboratoryjne

Zostaw e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o nowych kursach i szkoleniach dla laboratoriów!

Bądź na bieżąco

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Kompendium wiedzy o ISO 17025
20 września 2021
Kompendium wiedzy o ISO 17025

Zapewnienie jakości w laboratoriach badawczych i wzorcujących możliwe jest między innymi dzięki wdrożeniu ISO 17025. Dowiedz się czego dotyczy norma ISO 17025 i jak ją wdrożyć?

Czytaj więcej
Jak znaleźć najlepsze sale konferencyjne?
28 listopada 2023
Jak znaleźć najlepsze sale konferencyjne?

Chcesz zorganizować konferencję i poszukujesz sprawdzonej sali konferencyjnej, która zapewni odpowiednią wygodę i oprawę dla twojego wydarzenia? Sprawdź jak znaleźć najlepsze sale konferencyjne.

Czytaj więcej
Jak otrzymać pożyczkę bez zdolności kredytowej?
20 listopada 2023
Jak otrzymać pożyczkę bez zdolności kredytowej?

Dowiedz się w jaki sposób banki oceniają zdolność kredytową oraz jak można poprawić swoją zdolność kredytową poprzez długoterminowe planowanie finansów, co pomoże uzyskać pożyczkę.

Czytaj więcej
Zawody przyszłości: jakie kursy i szkolenia zrobić, aby znaleźć pracę?
17 listopada 2023
Zawody przyszłości: jakie kursy i szkolenia zrobić, aby znaleźć pracę?

Rynek pracy ulega szybkim zmianom, w wyniku których powstają zawody przyszłości. Warto dowiedzieć się na jakie zawody zapotrzebowanie rośnie oraz sprawdzić jak można znaleźć zatrudnienie w przyszłościowym zawodzie.

Czytaj więcej