Szkolenie rekrutacja i selekcja pracowników, kurs na rekrutera oraz rekrutera IT.

 • Sprawdź zbliżające się szkolenia rekrutacja i selekcja pracowników oraz kursy rekrutera
 • Znajdź szkolenie dla siebie, sprawdź ceny i zarejestruj się online!
Rozwiń Chcesz nauczyć się rekrutacji i selekcji pracowników? Poznać nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników? Sprawdź szkolenia rekrutacja i selekcja pracowników oraz kursy na rekrutera organizowane online oraz w na terenie najwięskszych miast w całej Polsce. Poznaj techniki rekrutacji, takie jak wstępna selekcja, wywiad kompetencyjny, wywiad behawioralny czy assessment center. Znajdź kurs rekrutera lub szkolenie rekrutacja i selekcja pracowników dla siebie i zarejestruj się na zajęcia przez Internet! Zwiń

Artykuł

Poznaj metody rekrutacji pracowników w trakcie szkoleń rekrutacja i selekcja!

Rekrutacja i selekcja pracowników jest jednym z największych wyzwań dla współczesnego pracodawcy działającego w warunkach rynku pracownika, a jednocześnie kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiednie przeprowadzenie procesu rekrutacji i selekcji znacząco zwiększa szanse na zatrudnienie osoby o poszukiwanych kwalifikacjach i właściwym poziomie motywacji. Sprawdź jak szkolenia rekrutacja i selekcja pracowników oraz kursy metody rekrutacji i doboru pracowników mogą pomóc twojej firmie zyskać przewagę nad konkurencją!

Spis treści:

 1. Rekrutacja i selekcja pracowników
 2. Metody rekrutacji i selekcji pracowników
 3. Etapy rekrutacji i selekcji
 4. Szkolenia rekrutacja i selekcja pracowników, kurs techniki rekrutacji
 5. Ile kosztuje szkolenie rekrutacja i selekcja pracowników?
 6. Program szkolenia metody rekrutacji pracowników
 7. Kurs na rekrutera
 8. Kurs rekruter IT
Rekrutacja i selekcja pracowników

Co to jest rekrutacja pracowników? Rekrutacja pracowników to proces polegający na analizie zapotrzebowania na zasoby ludzkie, przygotowaniu opisu stanowiska pracy i wymagań, a następnie przełożeniu ich na ogłoszenie o pracę bądź inne działania rekrutacyjne, kórych celem jest pozyskanie kandydatów do pracy wraz z zebraniem niezbędnych dokumentów do przeprowadzania procesu selekcji. Co to jest selekcja pracowników? Selekcja pracowników polega na wyborze spośród listy kandydatów potencjalnego pracownika, który ze względu na stosowane kryteria i potrzeby spełnia wymagania pracodawcy w najwyższym możliwym stopniu.

Rekrutacja może się odbywać na wiele sposobów. Wybór odpowiedniej metody rekrutacji jest zaś jednym z czynników pozwalających na zniwelowanie ryzyka niezapełnienia stanowiska lub zatrudnienia niewłaściwej osoby i konieczności powtórzenia procesu od nowa. W pierwszej kolejności możemy wyróżnić rekrutację wewnętrzną oraz zewnętrzną. Rekrutacja wewnętrzna zakłada przegląd talentów zatrudnionych w organizacji, celem sprawdzenia, czy wśród nich nie ma osoby nadającej się na określone stanowisko. Korzyści z prowadzenia wewnętrznej rekrutacji jest wiele. Przykładowe z nich to niższy koszt rekrutacji, zmotywowanie i zmobilizowanie pracowników do rozwoju (szczególnie jeśli rekrutacja wewnętrzna jest stałą praktyką) oraz krótszy czas adaptacji pracownika na nowym stanowisku. Rekrutacja zewnętrzna polega najczęściej na publikacji ogłoszenia o pracę po określeniu dokładnego profilu kandydata, a następnie weryfikacji aplikacji i starannej selekcji kandydatów. Dzięki temu można zwiększyć szanse na udany wybór.

Z rekrutacją zewnętrzną wiąże się więcej niewiadomych, ale jednocześnie umożliwia ona dotarcie do specjalistów o konkretnych kwalifikacjach, których być może brakuje w firmie. W tym przypadku prawidłowe skonstruowanie oferty jest jeszcze ważniejsze, a przy tym należy zadbać o poprawne i dokładne przeprowadzenie każdego etapu selekcji. Należy przy tym pamiętać, że nowy pracownik powinien pasować nie tylko do konkretnego stanowiska, ale również do firmy – jej kultury organizacyjnej i wyznawanych wartości.

Coraz częściej w obiegu biznesowym używa się pojęcia rekruting. Czym jest rekruting? Rekruting (inaczej rekrutacja) to proces pozyskiwania, oceniania oraz zatrudniania nowych pracowników do organizacji. Celem rekrutacji jest znalezienie odpowiednich kandydatów na określone stanowiska pracy, którzy będą najlepiej spełniać wymagania stawiane przez pracodawcę i jednocześnie przyczyniać się do realizacji celów firmy.

Proces rekrutingu może być różnorodny i dostosowany do potrzeb konkretnej organizacji, ale często obejmuje następujące etapy:

 1. Określenie potrzeb - analiza wymagań stawianych kandydatom na dane stanowisko, określenie zakresu obowiązków, wymagań formalnych i kompetencji miękkich.

 2. Publikacja oferty pracy - ogłoszenie rekrutacyjne może być opublikowane na stronie internetowej firmy, na portalach pracy, w mediach społecznościowych lub poprzez agencje rekrutacyjne.

 3. Zbieranie aplikacji - odbiór i rejestracja nadesłanych CV i listów motywacyjnych.

 4. Selekcja wstępna - przeglądanie i ocena nadesłanych aplikacji pod kątem spełnienia wymagań.

 5. Rozmowy kwalifikacyjne - wywiady z wyselekcjonowanymi kandydatami, które mogą mieć różne formy, od tradycyjnych rozmów jedno-na-jedno, po rozmowy grupowe czy assessment centre.

 6. Testy i zadania - w zależności od stanowiska kandydaci mogą być poproszeni o rozwiązanie testów umiejętnościowych, testów psychometrycznych czy innych zadań praktycznych.

 7. Podjęcie decyzji - wybór najlepszego kandydata i przedstawienie mu oferty zatrudnienia.

 8. Onboarding - proces wprowadzenia nowego pracownika do organizacji, który choć nie jest bezpośrednią częścią rekrutacji, jest jej naturalnym przedłużeniem.

Rekruting jest niezwykle ważnym procesem dla każdej organizacji, ponieważ odpowiedni dobór pracowników ma kluczowy wpływ na efektywność, kulturę organizacyjną i osiągnięcie celów biznesowych. W dzisiejszych czasach rekrutacja stała się bardziej złożona i wymaga od rekruterów nie tylko umiejętności oceny kandydatów, ale także zdolności marketingowych, analitycznych czy technologicznych.

Metody rekrutacji i selekcji pracowników

Przy rekrutacji pracowników można również zastosować rozmaite podejścia. Tradycyjnie proces ten możemy podzielić na:

 • Pasywny (bierny) – polega na przyjmowaniu kandydatur od pracowników w sposób ciągły, niezależnie od aktualnie prowadzonego naboru; kandydaci sami zgłaszają się do firmy lub są polecani przez dotychczasowych pracowników, a rekruter dokonuje selekcji aplikacji.
 • Aktywny bezpośredni – poszukiwanie pracowników odbywa się poprzez publikację ogłoszenia o pracę, uczestnictwo w targach pracy czy eventach branżowych, direct search oraz media społecznościowe.
 • Aktywny pośredni – polega na poszukiwaniu pracowników za pośrednictwem agencji rekrutacyjnej lub innego zewnętrznego podmiotu. Agencje pracy tymczasowej zajmują się rekrutowaniem pracowników tymczasowych, head hunter z reguły specjalizuje się w poszukiwaniu pracowników na stanowiska wysoko specjalistyczne, a agencja executive search członków wyższej kadry zarządzającej.
 • Pracowniczy - polega na uruchomieniu rozmaitych procedur i programów poleceń dla pracowników firmy, co pozwala pozyskiwać nowych pracowników dzięki zaangażowaniu obecnych współpracowników.

Warto wspomnieć o dostępnych metodach rekrutacji pracowników. Dobry rekruter stosuje zróżnicowane i bogate techniki rekrutacji i selekcji pracowników. Najważniejsze techniki rekrutacji i selekcji to między innymi:

 • wstępna selekcja i analiza aplikacji,
 • testy rekrutacyjne,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • wywiad kompetencyjny,
 • wywiad behawioralny,
 • zadanie rekrutacyjne,
 • dzień próbny,
 • assessment center,
 • sprawdzenie referencji.
Etapy rekrutacji i selekcji

Podczas rekrutacji i selekcji pracowników warto zadbać o staranne przeprowadzenie każdego z jej etapów. Są to:

 • analiza potrzeb kadrowych – określenie, czy faktycznie nowy pracownik jest potrzebny,
 • określenie wymogów dotyczących stanowiska – jego opisu, zakresu obowiązków, celu wykonywanej pracy, ale również wynagrodzenia,
 • określenie profilu kandydata – cech, jakimi powinien wykazywać się idealny pracownik na tym stanowisku,
 • opracowanie i publikacja ogłoszeń – powinno być ono szczegółowe i konkretne oraz zamieszczone w wielu źródłach (np. na portalach internetowych, platformach pracowniczych, w social media czy w prasie),
 • wstępna selekcja kandydatów na podstawie złożonych aplikacji – odrzucenie wszystkich tych, którzy nie spełniają wymagań, przyspieszy dalsze etapy procesu,
 • kontakt z kandydatami – podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego można uzyskać dodatkowe informacje o potencjalnych pracownikach oraz zaprosić na spotkanie w firmie czy też na neutralnym gruncie,
 • rozmowy kwalifikacyjne – umożliwia bliższe zapoznanie się z kandydatem, zadanie dodatkowych pytań i przeprowadzenie zadań rekrutacyjnych mających na celu sprawdzenie jego kompetencji,
 • wybór kandydata i sprawdzenie jego referencji, dyplomów, zaświadczeń itp.,
 • udzielenie informacji zwrotnej wybranemu kandydatowi, a także pozostałym, odrzuconym,
 • złożenie oferty wybranemu kandydatowi i ewentualne negocjacje.

Należy pamiętać, by dobrze przygotować się do procesu rekrutacji. Szczególnie ważnym etapem jest spotkanie, które pozwala na najdokładniejsze „wyczucie” kandydata. Należy zadawać pytania nie tylko o „twarde” kompetencje, ale również o miękkie umiejętności. Zawczasu warto również wyklarować charakter pracy (nie każdy radzi sobie np. w sytuacjach pośpiechu i wysokiego stresu) oraz jej warunki (nie każdemu będzie też odpowiadać praca w open space). Bardzo ważne również, by po zatrudnieniu nowego pracownika zadbać o jego poprawne stopniowe wdrożenie w obowiązki i kulturę firmy.

Szkolenia rekrutacja i selekcja pracowników, kurs techniki rekrutacji

Proces rekrutacji i selekcji pracowników jest jednym z kluczowych procesów funkcjonujących w firmach i instytujach. Sprawny i trafiony dobór pracowników na rozmaite stanowiska, a także wybranie kandydatów o silnej motywacji i możliwościach rozwoju w ramach organizacji jest jednym z kluczowych czynników decydujących o zaangażowaniu pracownika w wykonywaną pracę. Lepiej zatrudnić pracownika prezentującego odpowiednią postawę, wartości i potencjał niż później poświęcać ogrom czas, aby go zmienić. Nic dziwnego, że firmy gotowe są inwestować w umiejętności menedżerów oraz specjalistów ds. rekrutacji i selekcji i wysyłać ich na rozmaite szkolenia i kursy wzmacniające wiedzę i umiejętności doboru pracowników. Bazę tego typu szkoleń i kursów z zakresu rekrutacji znajdą Państwo na górze strony. W ofercie dostępne są szkolenia online prowadzone na żywo na platformach do spotkań zdalnych, jak też kursy online w formie e-learningu. Osobną kategorię stanowią tradycyjne szkolenia w sali szkoleniowej, organizowane głównie w dużych miastach, takich jak Lublin, Gdańsk, Łódź, Poznań, Kraków, Wrocław, Katowice, Warszawa czy Rzeszów. Zaletą szkoleń stacjonarnych poświęconych selkcji pracowników jest możliwość nadania im typowo warsztatowej formy pozwalającej w praktyce przećwiczyć wiedzę pozyskaną w trakcie szkolenia.

Ile kosztuje szkolenie rekrutacja i selekcja pracowników?

Najprzystępniejsze pod względem cenowym są kursy online realizowane w postaci kursów wideo oraz e-learningu złożonego z prezentacji i ćwiczeń. Ich ceny zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych. Wyższe ceny dotyczą szkoleń online na żywo, a jeszcze wyższe szkoleń stacjonarnych, zwłaszcza tych wiążących się z egzaminem końcowym i uzyskaniem certyfikatu. Informacje o cenach aktualnych szkoleń i kursów rekrutacja i selekcja pracowników znajdą Państwo na górze strony. Jeśli w kalendarzu szkoleń z rekrutacji i selekcji udało się znaleźć Państwu ciekawą pozycję zachęcamy do dokonania rejestracji online.

Program szkolenia metody rekrutacji pracowników

Każde szkolenie poświęcone prowadzeniu rekrutacji i selekcji pracowników różni się zakresem, długością trwania oraz podejściem trenera do przekazywanych zagadnień. Dlatego nie ma jednego uniwersalnego programu szkolenia rekrutacja i selekcja, jednakże w większości z nich pojawiają się zagadnienia takie jak:

 • proces określania potrzeb personalnych/kadrowych: opis stanowiska pracy, profil kandydata, wymagania do kwestionariusza osobowego...
 • współpraca pomiędzy działem HR a menedżerem w procesie rekrutacji i selekcji: podział obowiązków, zasady i dobre praktyki współpracy...
 • źródła pozyskiwania pracowników: skanowanie rynku pracy, dystrybucja ogłoszeń o pracę, współpraca z agencjami zatrudnienia, urzędami pracy, head hunterem...
 • etapy procesu rekrutacji i selekcji: przygotowanie ogłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń i wstępna selekcja, spotkania rekrutacyjne na żywo i przez Internet, wybór i akceptacja kandydata...
 • prowadzenie wywiadu kwalifikacyjnego: modele rozmowy kwalifikacyjnej, kwestionariusz rozmowy, narzędzia diagnostyczne, testy kwalifikacyjne, assessment center...
 • dokumenty w procesie rekrutacji: kwestionariusz osobowy, CV, list motywacyjny, świadectwo pracy...
 • narzędzia rekrutacyjne, techniki rekrutacyjne, znaczenie marki pracodawcy (zobacz szkolenia employer branding) w procesie rekrutacji.
Kurs na rekrutera

Kurs rekrutera to specjalistyczne szkolenie, które ma na celu przygotowanie uczestników do pracy w dziedzinie rekrutacji i selekcji personelu. Jest on skierowany do różnych grup osób, takich jak:

 1. Osoby początkujące w rekrutacji: osoby, które chcą rozpocząć karierę w rekrutacji, zarówno w agencjach rekrutacyjnych, jak i w działach HR w firmach.
 2. Doświadczeni rekruterzy: Ci, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności i poznać nowe techniki i narzędzia w rekrutacji.
 3. Menadżerowie HR: Osoby zarządzające zespołami HR, które chcą zrozumieć proces rekrutacji i być w stanie efektywnie go nadzorować.
 4. Małych przedsiębiorców: Właścicieli firm, którzy samodzielnie prowadzą proces rekrutacji i chcą to robić efektywniej.

Zagadnienia omawiane w programie

Program kursu rekrutera może zawierać takie zagadnienia, jak:

 1. Podstawy rekrutacji: proces rekrutacji, metody selekcji, narzędzia rekrutacyjne.
 2. Techniki wywiadu: jak przeprowadzić wywiady, analizować odpowiedzi i oceniać kandydatów.
 3. Sourcing kandydatów: techniki wyszukiwania i angażowania odpowiednich kandydatów.
 4. Prawo pracy: zrozumienie przepisów prawnych związanych z rekrutacją.
 5. Budowanie marki pracodawcy: jak promować firmę jako atrakcyjnego pracodawcę.
 6. Zarządzanie i analiza danych: użycie analityki w procesie rekrutacji.
 7. Diversity & Inclusion: promowanie różnorodności i integracji w procesie rekrutacji.

Dlaczego warto wziąć udział?

 1. Rozwój umiejętności: kurs pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności potrzebnych w codziennej pracy rekrutera.
 2. Poznanie najnowszych trendów: Rekrutacja jest dynamiczną dziedziną i uczestnictwo w kursie może pomóc w zrozumieniu najnowszych trendów i technologii.
 3. Uzyskanie certyfikatu: ukończenie kursu często wiąże się z otrzymaniem certyfikatu, który może zwiększyć wiarygodność rekrutera w oczach pracodawców i klientów.
 4. Networking: udział w zajęciach to możliwość nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami w dziedzinie, co może prowadzić do współpracy i dzielenia się wiedzą.

Szkolenie dla rekruterów może być wartościowym krokiem w rozwoju kariery dla każdego, kto chce się specjalizować w tej dziedzinie, bez względu na to czy dopiero myślimy o zawodzie rekrutera, na przykjład rekrutera w IT, czy też szukamy możliwości rozwoju warsztatu rekrutera w związku ze zmieniającym się rynkiem pracy i nowymi wymogami.

Kurs rekruter IT

Kurs rekruter IT to specjalistyczne szkolenie skierowane do osób, które chcą zrozumieć specyfikę branży technologicznej oraz nabyć umiejętności potrzebne do skutecznego werbowania i zatrudniania specjalistów IT. W erze cyfrowej, gdzie sektor technologiczny rozwija się w ekspresowym tempie, zdolność do znalezienia odpowiednich kandydatów jest kluczowa dla sukcesu wielu firm. Kurs jest skierowany przede wszystkim do:

 1. Rekruterów, którzy chcą specjalizować się w dziedzinie IT.
 2. Kierowników działów HR w firmach technologicznych lub tych, które planują rozbudowę zespołów IT.
 3. Osób rozpoczynających karierę w rekrutacji i chcących skupić się na sektorze technologicznym.

Zagadnienia omawiane w programie:

 1. Rozumienie branży IT - wprowadzenie do najważniejszych terminów, technologii i trendów.
 2. Profiling stanowisk IT - poznanie różnorodnych ról w sektorze IT i ich specyfiki (np. developerów, testerów, administratorów).
 3. Narzędzia rekrutacyjne - oprogramowanie i platformy używane w rekrutacji IT.
 4. Techniki rozmowy kwalifikacyjnej - jak prowadzić wywiady z kandydatami na stanowiska techniczne.
 5. Budowanie marki pracodawcy w kontekście branży IT.
 6. Analiza CV kandydatów IT - jak rozpoznać kluczowe umiejętności i doświadczenia.
 7. Wyzwania i pułapki w rekrutacji IT - jak unikać typowych błędów.

Dlaczego warto rozważyć udział w tym kursie?

 1. Specjalizacja - branża IT jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów na rynku pracy. Specjalizując się w rekrutacji IT, otwierasz sobie drzwi do wielu atrakcyjnych ofert pracy.
 2. Rozwój zawodowy - nabycie umiejętności i wiedzy specyficznej dla sektora IT podnosi Twoją wartość na rynku pracy.
 3. Zrozumienie branży - dzięki temu kursowi będziesz w stanie lepiej zrozumieć potrzeby swoich kandydatów i klientów, co przekłada się na skuteczniejsze i bardziej owocne procesy rekrutacyjne.
 4. Sieć kontaktów - uczestnicząc w kursie, masz szansę poznać innych profesjonalistów z branży, co może być cennym źródłem wskazówek, rad i potencjalnych ofert współpracy.

Podsumowując, kurs rekruter IT to doskonała inwestycja dla tych, którzy chcą zrozumieć i skutecznie działać w jednym z najbardziej dynamicznych sektorów rynku pracy. Nie tylko podnosi kompetencje zawodowe, ale także otwiera drzwi do wielu interesujących możliwości kariery.

Poznaj metody rekrutacji pracowników w trakcie szkoleń rekrutacja i selekcja!
Szkolenia rekrutacja i selekcja pracowników

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie rekrutacja i selekcja pracowników!