Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL): baza szkoleń i kursów!

 • Znajdź szkolenia, warsztsty oraz kursy dotyczące ZZL i kapitału ludzkiego
 • Porównaj oferty różnych organizatorów i wybierz najlepszy program i cenę
 • Zarejestruj się online przez nasz formularz zgłoszeniowy
 • Znajdź szkolenia, warsztsty oraz kursy dotyczące ZZL i kapitału ludzkiego
 • Porównaj oferty różnych organizatorów i wybierz najlepszy program i cenę
 • Zarejestruj się online przez nasz formularz zgłoszeniowy
zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenia
Przewiń stronę

Szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi: 12

 • -, 27 stycznia - 27 lutego 2021
 • Łódź, 25 stycznia - 9 lutego 2014
Artykuł

Zarządzanie zasobami ludzkimi – ZZL

Wiele przedsiębiorstw lubi chwalić się, że ich „największą siłą są pracownicy”. Nie musi to być jednak pusty frazes. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi pozwala w pełni wykorzystać moc kapitału, jaki stanowią pracujący w danej firmie ludzie. Ma to znaczenie szczególnie dziś, gdy stopa bezrobocia jest wyjątkowo niska i to pracownicy mogą dyktować warunki panujące na rynku. Jak więc efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi? Odpowiadamy!

Czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi?
Każda firma, która zatrudnia personel, stosuje jakąś formę zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), choć należy pamiętać, że zwykle w przypadku większych zespołów te zadania są znacznie bardziej złożone. Należy również podkreślić, że sam termin może być nieco mylący. W ujęciu ZZL to bowiem nie sami ludzie są zasobem, a ich umiejętności, wiedza itd. Jednocześnie należy pamiętać, że zarządzanie zasobami ludzkimi odnosi się nie tylko do zasobów, którymi dysponują pracownicy, ale również do ich samych. Oznacza to, że dziedzina ta kładzie nacisk nie tylko na organizację pracy czy też zlecanie i realizację zadań przez pracowników, ale również nawiązywanie z nimi relacji, motywowanie i sprawianie, że czują się ważną częścią organizacji, dla której pracują. To dlatego dzięki ZZL kapitał ludzki firmy może być w pełni wykorzystywany, a pracownicy zadowoleni.
Jakie zadania realizuje ZZL?
Z powyższego krótkiego opisu można wywnioskować, że zarządzanie zasobami ludzkimi jest złożoną dziedziną. W istocie realizuje ona wiele różnych zadań, które powinny być realizowane w sposób równoległy. Zaniedbanie któregokolwiek z procesów może bowiem negatywnie wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa. Czym więc zajmują się specjaliści ZZL?
 • Rekrutacja i selekcja – to proces wyboru odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów do wykonywania konkretnych zadań w firmie. Przemyślane działania rekrutacyjne pozwalają przyciągnąć właściwe dla danej organizacji osoby. W połączeniu z dokładnym zaplanowaniem i przeprowadzeniem selekcji można dzięki temu uniknąć błędów generujących niepotrzebne koszty związane z koniecznością ponownego naboru pracowników.
 • Adaptacja pracownika – należy pamiętać, że po przyjęciu właściwej osoby trzeba zadbać o jej odpowiednie wdrożenie w struktury i życie firmy poprzez odpowiednie procesy onboarding’owe. Dbałość o to, by nowy personel nie tylko poznał wszystkie swoje obowiązki, ale również szybko zaaklimatyzował się w przedsiębiorstwie, procentuje jego większym zaangażowaniem, efektywnością oraz lojalnością.
 • Bezpieczeństwo i ergonomia – to zapewnienie personelowi właściwych warunków do pracy. Do zadań ZZL należy więc kontrola stanowisk w celu upewnienia się, że stwarzają one zarówno bezpieczne, jak i komfortowe warunki, a także kierowanie pracowników na szkolenia z BHP.
 • Relacje pracownicze, komunikacja – zgrany i zgodny zespół może pracować znacznie efektywniej. Jednocześnie dobre relacje w firmie pozwalają na dłużej zatrzymać kluczowych dla jej rozwoju pracowników, a sprawna komunikacja pomaga osiągać efekty synergii i zgodność działań ze strtegią firmy.
 • Szkolenia i rozwój – stanie w miejscu to tak naprawdę krok wstecz. Dlatego należy zapewnić pracownikom możliwość rozwoju i poszerzania swoich kompetencji. W efekcie zyskuje cała organizacja, ponieważ personel jest wydajniejszy, wdraża nowoczesne rozwiązania i innowacje oraz podejmuje się coraz bardzie złożonych i wymagających odpowiedzialności obowiązków.
 • Motywowanie pozafinansowe, finansowe i wynagrodzenia – dodatkowe świadczenia, premie, a także niematerialne techniki motywacji to sposób na podniesienie zadowolenia pracowników i zdobycie ich lojalności oraz zaangażowania.
Znaczenie zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych przedsiębiorstwach Można zauważyć, że obecnie największą uwagę do zarządzania zasobami ludzkimi przykładają  nowoczesne duże przedsiębiorstwa. W tego typu przedsiębiorstwach ZZL napotyka też największe wyzwania. Jest to zauważalne szczególnie w szybko rozwijających się sektorach, jak np. nowoczesne technologie, budownictwo czy usługi. Aby kapitał ludzki mógł być w tych miejscach odpowiednio wykorzystany, a pracownicy nie migrowali do konkurencyjnych organizacji, należy bezwzględnie zadbać o zastosowanie spójnej i przemyślanej polityki ZZL. Warto przy tym zauważyć, że rozwiązania, które sprawdzały się jeszcze parę lat temu, dziś nie mają już takiej mocy oddziaływania. Pracownicy z najmłodszego pokolenia, którzy zaczynają dominować w wielu branżach, mają zupełnie inne oczekiwania i potrzeby niż „stara gwardia”. Sprawia to, że specjaliści ZZL muszą się nieustannie dokształcać i rozwijać oraz zachować elastyczność w podejściu do swoich zadań. Coraz częściej wykorzystuje się „miękkie” techniki ZZL, a zatem komunikację, motywację i przywództwo oraz stawianie w centrum człowieka, a nie wyników. Takie podejście idealnie trafia w potrzeby pracowników z młodego pokolenia i pozwala budować silny kapitał ludzki, który może być największą wartością.
Zarządzanie zasobami ludzkimi – ZZL