LISTA PŁAC. JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW W NALICZANIU WYNAGRODZEŃ?

O szkoleniu

Omówienie zagadnień związanych z prawidłowym naliczaniem wynagrodzenia zgodnie z przepisami prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych. Pokazanie najczęściej popełnianych błędów.

Cel szkolenia:

pokazanie jak w prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne

Korzyści z udziału w szkoleniu:

osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z naliczaniem wynagrodzeń. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia
Kto powinien wziąć udział?
osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń; osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi.

Program szkolenia

1. Obowiązki pracodawcy na przełomie roku
1.1. Informacje o dochodach pracowników i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 11, PIT 4R
1.2. Informacje do ZUS – ZUS IWA, zaświadczenia o przychodach emerytów i rencistów
1.3. Współczynnik do ustalenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
1.4. Wpływ minimalnego wynagrodzenia na składniki wynagrodzeń
1.5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – korekta odpisu za 2013 r., odpis na 2014 r.
1.6. Informacje do GUS
1.7. Ustalenie prawa do wypłaty zasiłków chorobowych
1.8. Ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodów, ulgi podatkowej, skala podatkowa
1.9. Ustalenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.10. Rozliczenie z PFRON
1.11. Roczna informacja o składkach społecznych i zdrowotnych dla pracowników
2. Nowe spojrzenie na obowiązujące przepisy w zakresie naliczania wynagrodzeń
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia – na co zwrócić uwagę?
4. Ochrona danych osobowych – tajemnica wynagrodzeń, potwierdzanie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim
5. Wynagrodzenie minimalne w 2014 r.
5.1. Zasady ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia
5.2. Ustalanie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia
6. Terminy i sposób wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
7. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
8. Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – jak je klasyfikować, które wchodzą do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego?
9. Premia uznaniowa a nagroda
10. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
10.1. Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
10.2. Ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego – jakie składniki wchodzą do podstawy
11. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
11.1. Zasady ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych
11.2. Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
12. Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem, wynagrodzenie za czas pobytu na szkoleniu)
13. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – jak zmiany regulacji dotyczących czasu pracy wpłyną na sposób rozliczania godzin nadliczbowych
13.1. Ustalanie wysokości normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
13.2. Przekroczenia dobowe i średniotygodniowe
13.3. Ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
13.4. Wpływ udzielenia czasu wolnego i dnia wolnego za godziny nadliczbowe na ustalenie wynagrodzenia
13.5. W jakim terminie należy rozliczać godziny dobowe i średniotygodniowe?
13.6. Odpracowywanie prywatnych wyjść
14. Potrącenia z wynagrodzenia
14.1. Co jest wynagrodzeniem za pracę, co podlega egzekucji?
14.2. Wysokość dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia, zasiłków chorobowych i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy
14.3. Komornicze i administracyjne zbiegi potrąceń z wynagrodzenia
14.4. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia
14.5. Sankcje za utrudnianie egzekucji
14.6. Kwoty wolne od potrąceń przy wynagrodzeniu i zasiłkach chorobowych
14.7. Potrącenia z umów cywilnoprawnych
14.8. Potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS
14.9. Potrącenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
14.10. Przykłady rozliczenia potrąceń
15. Świadczenia chorobowe – najczęstsze kontrowersje
15.1. Podstawa do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
15.2. Wyliczanie wynagrodzenia za pracę przy absencji chorobowej
15.3. Składniki uwzględniane w podstawie zasiłku chorobowego
15.4. Ustalenie prawa do zasiłku opiekuńczego
15.5. Ustalenie wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego za ten sam dzień
15.6. Zaliczka na podatek dochodowy od wypłat zasiłku chorego zleceniobiorcy
16. Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodu

Czas trwania

9:00 - 17:00
2 dni, 16 godzin

Aktualne terminy szkoleń znajdą Państwo na stronie:
www.wikconsulting.pl

Prelegenci

Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk - czynny Główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, autorka publikacji w INFOR.PL, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim.

Doświadczenie zawodowe:
• Od 12 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.
• Od 4 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, współpracując z kilkoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie.
• Doradca prawa pracy.
• Audytor prawa pracy.
• Autorka artykułów wydawnictwa INFOR PL.
Specjalizacja w zakresie szkoleń:
• Naliczanie wynagrodzeń.
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
• Prawo pracy.

Wykształcenie:
• Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego.
Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Łódzkiej

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszaswa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
netto od osoby
1 290
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, certyfikaty, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!