PŁACE W SYTUACJACH WĄTPLIWYCH - praktyczne warsztaty

O szkoleniu

PŁACE W SYTUACJACH WĄTPLIWYCH
- praktyczne warsztaty
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które posiadają wiedzę z naliczania wynagrodzeń chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących
w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

Program szkolenia

1. Elastyczne planowanie pracy a rozliczanie wynagrodzeń - zmiany do ustawy Kodeks pracy obowiązujące od 23 sierpnia 2013 roku


a. elastyczne planowanie godzin pracy w okresach rozliczeniowych a gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę

b. metoda uzupełniania wynagrodzenia w przypadku nieosiągnięcia minimalnego wynagrodzenia (uzupełnianie wynagrodzenia określonego w stawce godzinowej, stałej stawce miesięcznej oraz wynagrodzenia pracowników niepełnoetatowych)

c. wydłużone okresy rozliczeniowe a obowiązek wypłaty dodatków za nadgodziny
z tytułu przekroczeń dobowych i średniotygodniowych

d. rozliczanie wynagrodzeń na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku pracy
w nadgodzinach - ustalanie przekroczeń przeciętnej normy tygodniowej (stanowisko PIP i MPiPS)

e. rozliczanie wynagrodzeń w przypadku wcześniejszego ustania zatrudnienia
w danym okresie rozliczeniowym

2. Rozliczanie wypłaconych zasiłków macierzyńskich - zmiany obowiązujące od
17 czerwca 2013 rokua. korekta wypłaconego zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego wykorzystanego przed przewidywaną datą porodu a złożenie jednorazowego wniosku po porodzie

b. korekta wypłaconego zasiłku macierzyńskiego w przypadku rezygnacji pracownicy z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego

c. łączenie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu - rozliczanie wynagrodzenia za pracę oraz wysokość wypłaconego zasiłku macierzyńskiego

d. wykonywanie pracy u pracodawcy udzielającego dodatkowego urlopu macierzyńskiego bądź urlopu rodzicielskiego - rozliczanie wypłaconych zasiłków w przypadku choroby pracownika oraz innych usprawiedliwionych nieobecności

e. opłacanie składek na FP i FGŚP w przypadku podziału urlopów macierzyńskich

f. uwzględnianie w podstawie wypłaty zasiłków zmiennych składników wynagrodzeń przysługujących za okresy nie dłuższe i dłuższe niż 1 miesiąc - zasady uzupełniania danego składnika3. Zasady rozliczania wynagrodzeń w związku z błędnym naliczeniem lub nadpłaconym wynagrodzeniema. zapłata przez pracodawcę zaległych składek za byłego pracownika - skutki podatkowe

b. naliczenie składek od wynagrodzenia nieoskładkowanego - korekta składek ZUS a ustalenie zaliczki na podatek

c. skutki zaniżenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy

d. zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia przez pracownika

e. zakwalifikowanie wynagrodzenia chorobowego jako zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego

f. potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia w miesiącu w którym pracownik otrzymał zasiłek z ubezpieczenia społecznego

g. obowiązek dokonania korekty dokumentów rozliczeniowych w przypadku potrącenia nadpłaconego wynagrodzenia - stanowisko ZUS4. Wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za urlop

a. premia uznaniowa w podstawie (wyrok SN),

b. skutki zmiany wynagrodzenia na ustalenie podstawy (przeliczenie zmiennych składników wynagrodzenia),

c. termin wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia a podstawa,

d. uzupełnienie podstawy do obliczenia ekwiwalentu za urlop w przypadku gdy pracownik nie przepracował pełnego okresu 3 miesięcy a otrzymał zmienne składniki wynagrodzenia5. Dokonywanie potrąceń

a. składniki wynagrodzenia podlegające i niepodlegające ochronie

b. pojęcie zaliczki pieniężnej

c. ustalenie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku rozwiązania umowy
o pracę w trakcie miesiąca kalendarzowego

d. w jakich sytuacjach dokonujemy pomniejszenia kwoty wolnej od potrąceń,

e. ustalenie kwoty do potrącenia w przypadku otrzymania przez pracownika zasiłku chorobowego za część miesiąca

f. ustalenie kwoty wolnej od potrąceń w razie dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego,

g. dokonywanie potrąceń ze świadczeń socjalnych (Stanowisko MPiPS),

h. potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia.6. Koszty uzyskania przychodu i zaliczka na podatek dochodowy

a. skutki spóźnionego złożenia przez pracownika PIT-2

b. możliwość zaprzestania potrącania ulgi podatkowej w trakcie roku kalendarzowego

c. kup i zaliczka na podatek w przypadku kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia
w danym miesiącu kalendarzowym

d. kup i zaliczka na podatek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy

e. kup i zaliczka na podatek w przypadku przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim i otrzymywania z tego tytułu zasiłku chorobowego

f. możliwość obniżenia kup do wysokości przychodu

g. kup i zaliczka na podatek w przypadku zawarcia z pracownikiem kilku umów
o pracę

h. kup i zaliczka na podatek w przypadku gdy pracownik wykonuje pracę
u innego pracodawcy.

Czas trwania

10:00 - 16:00

Prelegenci

Specjalista z zakresu prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową.
Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm.
Właściciel „Centrum Usług Kadrowo-Płacowych”.
Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy.
Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku).
W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa Gofin.
Trener, doradca współpracujący z kilkoma firmami szkoleniowymi w Polsce.
Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe

Poznań

Ratajczaka 18

woj. wielkopolskie

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

40-005 Katowice

Moniuszki 4

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
Trzysta dziewięćdziesiąt złotych
390
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe, lunch i przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Most Wanted!
01-206 Warszawa
ul. Rogalińska 1/48
woj. mazowieckie
MOST WANTED! jest firmą doradczo – szkoleniową, rozwijającą się dynamicznie na rynku polskim od 1998 roku. Zdobyte przez ten czas doświadczenie i znajomość rynku pracy czynią nas godnym zaufania Partnerem w zakresie szeroko rozumianego doradztw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Most Wanted!
01-206 Warszawa ul. Rogalińska 1/48
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!