PŁACE W SYTUACJACH WĄTPLIWYCH W 2014 ROKU

O szkoleniu

PŁACE W SYTUACJACH WĄTPLIWYCH
W 2014 ROKU

- warsztat praktyczny

8 maja 2014 r., Warszawa
Kto powinien wziąć udział?
szkolenie otwarte

Program szkolenia

W PROGRAMIE:


1. Wynagrodzenie za część miesiąca - najnowsze stanowiska i interpretacje PIP - MPiPS
a. przepracowanie pełnego wymiaru czasu pracy a zwolnienie lekarskie złożone przez pracownika na pozostałe dni miesiąca
b. wynagrodzenie za część miesiąca pracownika:
- zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca,
- zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca, który dodatkowo choruje i przebywa na urlopie wypoczynkowym,
- który przechodzi w trakcie miesiąca na urlop wychowawczy, bezpłatny.
c. zmiana etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
d. zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego (podwyżka lub obniżka wynagrodzenia,
e. zmiana sposobu wynagradzania w trakcie miesiąca kalendarzowego (zmiana stałej stawki zaszeregowania na stawkę godzinową),
f. wynagrodzenie za 1 dzień pracy w przypadku choroby trwającej 30 dni kalendarzowych.2. Rozliczanie wynagrodzeń po zmianach w przepisach o czasie pracy
a. elastyczne planowanie godzin pracy w okresach rozliczeniowych (max 12 miesięcznych) a gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę
b. metoda uzupełniania wynagrodzenia w przypadku nieosiągnięcia minimalnego wynagrodzenia (uzupełnianie wynagrodzenia określonego w stawce godzinowej, stałej stawce miesięcznej oraz wynagrodzenia pracowników niepełnoetatowych)
c. wydłużone okresy rozliczeniowe a obowiązek wypłaty dodatków za nadgodziny z tytułu przekroczeń dobowych i średniotygodniowych
d. rozliczanie wynagrodzeń na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku pracy w nadgodzinach - ustalanie przekroczeń przeciętnej normy tygodniowej (stanowisko PIP i MPiPS)
e. rozliczanie wynagrodzeń w przypadku wcześniejszego ustania zatrudnienia
w danym okresie rozliczeniowym


3. Rozliczanie wypłaconych zasiłków macierzyńskich po zmianach
a. korekta wypłaconego zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego wykorzystanego przed przewidywaną datą porodu a złożenie jednorazowego wniosku po porodzie
b. korekta wypłaconego zasiłku macierzyńskiego w przypadku rezygnacji pracownicy z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego
c. łączenie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu - rozliczanie wynagrodzenia za pracę oraz wysokość wypłaconego zasiłku macierzyńskiego
d. wykonywanie pracy u pracodawcy udzielającego dodatkowego urlopu macierzyńskiego bądź urlopu rodzicielskiego - rozliczanie wypłaconych zasiłków w przypadku choroby pracownika oraz innych usprawiedliwionych nieobecności
e. opłacanie składek na FP i FGŚP w przypadku podziału urlopów macierzyńskich


4. Zasady rozliczania wynagrodzeń w związku z błędnym naliczeniem lub nadpłaconym wynagrodzeniem
a. zapłata przez pracodawcę zaległych składek za byłego pracownika - skutki podatkowe
b. naliczenie składek od wynagrodzenia nieoskładkowanego - korekta składek ZUS a ustalenie zaliczki na podatek
c. skutki zaniżenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy
d. zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia przez pracownika
e. zakwalifikowanie wynagrodzenia chorobowego jako zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego
f. potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia w miesiącu w którym pracownik otrzymał zasiłek z ubezpieczenia społecznego
g. obowiązek dokonania korekty dokumentów rozliczeniowych w przypadku potrącenia nadpłaconego wynagrodzenia - stanowisko ZUS5. Wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za urlop
a. premia uznaniowa w podstawie (wyrok SN),
b. skutki zmiany wynagrodzenia na ustalenie podstawy (przeliczenie zmiennych składników wynagrodzenia),
c. termin wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia a podstawa,
d. uzupełnienie podstawy do obliczenia ekwiwalentu za urlop w przypadku gdy pracownik nie przepracował pełnego okresu 3 miesięcy a otrzymał zmienne składniki wynagrodzenia6. Dokonywanie potrąceń
a. składniki wynagrodzenia podlegające i niepodlegające ochronie
b. pojęcie zaliczki pieniężnej
c. ustalenie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie miesiąca kalendarzowego
d. w jakich sytuacjach dokonujemy pomniejszenia kwoty wolnej od potrąceń,
e. ustalenie kwoty do potrącenia w przypadku otrzymania przez pracownika zasiłku chorobowego za część miesiąca
f. ustalenie kwoty wolnej od potrąceń w razie dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego,
g. dokonywanie potrąceń ze świadczeń socjalnych (Stanowisko MPiPS),
h. potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia.7. Koszty uzyskania przychodu i zaliczka na podatek dochodowy
a. skutki spóźnionego złożenia przez pracownika PIT-2
b. możliwość zaprzestania potrącania ulgi podatkowej w trakcie roku kalendarzowego
c. kup i zaliczka na podatek w przypadku kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym
d. kup i zaliczka na podatek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy
e. kup i zaliczka na podatek w przypadku przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim i otrzymywania z tego tytułu zasiłku chorobowego
f. możliwość obniżenia kup do wysokości przychodu
g. kup i zaliczka na podatek w przypadku zawarcia z pracownikiem kilku umów o pracę
h. kup i zaliczka na podatek w przypadku gdy pracownik wykonuje pracę u innego pracodawcy.

Czas trwania

10-16

Prelegenci

Dział Szkoleń Otwartych
tel: 22 825 00 88 w. 130
fax: 22 825 00 88 w. 121
szkolenia@mostwanted.pl

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Most Wanted

Warszawa

Rogalińska 1

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: 390 PLN netto PROMOCJA: druga osoba z Firmy 110 PLN netto
390
Cena zawiera:
  • koszt uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Most Wanted!
01-206 Warszawa
ul. Rogalińska 1/48
woj. mazowieckie
MOST WANTED! jest firmą doradczo – szkoleniową, rozwijającą się dynamicznie na rynku polskim od 1998 roku. Zdobyte przez ten czas doświadczenie i znajomość rynku pracy czynią nas godnym zaufania Partnerem w zakresie szeroko rozumianego doradztw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dział Szkoleń Otwartych
tel: 22 825 00 88 w. 130
fax: 22 825 00 88 w. 121
szkolenia@mostwanted.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Most Wanted!
01-206 Warszawa ul. Rogalińska 1/48
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!