Szkolenie

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym.

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na 2-dniowe szkolenie z prawa celnego. Podczas szkolenia na wielu przykładach zostaną szczegółowo omówione kwestie przepływów towarowych oraz dowiedzą się Państwo o najnowszych a także planowanych zmianach w prawie celnym.
Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy działów exportu, importu, logistyki a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży, agenci celni i doradcy podatkowi.

Program szkolenia

Dzień I i II

Zasady funkcjonowania prawa celnego w Polsce i Unii Europejskiej:

 • zarys źródeł polityki celnej i prawa celnego,
 • unia celna – istota i znaczenie w handlu zagranicznym w UE i w Polsce,
 • organy celne w krajach UE i w Polsce – ich kompetencje.

Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych w Polsce

 • Właściwość miejscowa
 • Właściwość rzeczowa

Zgłoszenie celne

 • Rodzaje i formy zgłoszeń celnych, praktyczne aspekty ich wykorzystania

Podstawy stosowania prawa celnego:

 • podstawy prawne przywozu/wywozu i tranzytu towarów  w Unii Europejskiej,
 • przeznaczenia celne,
 • procedury celne,
 • procedury gospodarcze i procedury zawieszające.

Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą:

 • SAD (JDA) – wersja elektroniczna,
 • faktura,
 • listy przewozowe,
 • pozostałe dokumenty.

Elementy kalkulacyjne stosowane odprawach celnych:

 • pochodzenie towarów,
 • wartość celna,
 • taryfikacja towarów, Wiążąca Informacja Taryfowa – WIT,
 • praktyczne aspekty stosowania kursów walut.

Pochodzenie towarów – zastosowanie w handlu zagranicznym:

 • pochodzenie niepreferencyjne,
 • cel, zakres stosowania i zasady ustalania pochodzenia towaru,
 • zasady dokumentowania pochodzenia niepreferencyjnego,
 • uniwersalne świadectwa pochodzenia w niepreferencyjnym obrocie handlowym,
 • uproszczenie w zakresie dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia towarów w art.49 RWKC wraz z możliwością stosowania procedury „in-blanco”,
 • pochodzenie preferencyjne,
 • umowy handlowe, preferencyjne bilateralne i wielostronne, autonomiczne porozumienia,
 • preferencyjne, w tym dedykowane niektórym krajom i regionom,
 • ogólny System Preferencji (System GSP),
 • produkty całkowicie uzyskane,
 • istota produktów poddanych wystarczającej i niewystarczającej obróbce lub przetworzeniu,
 • zasada terytorialności i kumulacji pochodzenia,
 • zasada transportu bezpośredniego i wymagania jego dokumentowania,
 • Dokumentowanie pochodzenia,
 • świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED., ATR, deklaracja na fakturze, świadectwo pochodzenia Form A,
 • procedura wystawianie świadectw pochodzenia, świadectwa przewozowe wystawiane z mocą wsteczną, duplikaty i świadectwa zastępcze,
 • warunki sporządzania deklaracji lub deklaracji EUR-MED na fakturze,
 • upoważniony eksporter,
 • terminy ważności dowodów pochodzenia,
 • weryfikacja dowodów pochodzenia,
 • Wiążąca Informacja o Pochodzeniu towarów (WIP).

Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO)

 • Istota statusu AEO, kogo dotyczy AEO?
 • Wytyczne, warunki, normy i kryteria przyznawania świadectw AEO.
 • Korzyści dla posiadaczy świadectw AEO.
 • Aktualne zasady ubiegania się o wydanie świadectwa AEO.
 • Proces audytu (metody i zakres kontroli) na gruncie najnowszych uregulowań prawnych.
 • Skutki prawne świadectw AEO.
 • Zawieszanie i cofanie świadectw AEO.

Procedury celne uproszczone, ich istota w praktyce odpraw celnych:

 • kryteria oceny przedsiębiorcy ubiegającego się o pozwolenie na stosowanie uproszczonych procedur celnych,
 • zasady wnioskowania i udzielania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej,
 • działanie procedury uproszczonej na przykładach,
 • rola i znaczenie zastosowania przedstawicielstwa bezpośredniego i pośredniego w procedurach uproszczonych,
 • instytucja pozwolenia pojedynczego SASP.

Postępowanie administracyjne w sprawach celnych:

 • przedstawicielstwo w sprawach celnych i jego rodzaje – praktyka zastosowania,
 • kontrola towarów, aspekty prawne kontroli przedsiębiorców,
 • postępowanie administracyjne, uwagi prawne i aspekty praktyczne.

System kontroli eksportu ECS:

 • aktualne warunki sporządzania oraz dokonywania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurze wywozu, ich sprostowań i unieważnień,
 • procedura uzyskiwania klucza do bezpiecznej transmisji danych w systemie ECS i jego stosowanie,
 • aktualny przebieg standardowego i uproszczonego procesu obsługi zgłoszenia celnego w systemie,
 • ECS, aktualne, zmienione zasady dokumentowania wywozu towarów poza obszar celny UE i uzyskiwania potwierdzeń dla potrzeb podatkowych.

Rozliczenie podatku VAT w imporcie w deklaracji podatkowej:

 • rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów wynikające z art.33a ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracjach podatkowych,
 • uwarunkowania formalno-prawne stosowania rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej,
 • zniesienie obowiązku zabezpieczenia należności z tytułu podatku VAT w imporcie w procedurach uproszczonych i korzyści z niego wynikające.

Deregulacja wykonywania zawodu agenta celnego

 • korzyści i negatywne aspekty deregulacji.

Czas trwania

pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Prelegenci

Cytat

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Gdańsk 18 - 19 listopada 2021
brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 listopada 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Zakopane 13 - 14 grudnia 2021
brak danych

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 18 - 19 października 2021
brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Zapisz się

Szkolenie stacjonarne
cena promocyjna przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
1406,50 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • cena ze zniżką 3% od ceny regularnej przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!