Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/realizacja-inwestycji-zgodnie-z-warunkami-kontraktu-fidic-47685-id754

Informacje o szkoleniu

 • Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC.


  ID szkolenia: 47685
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo Budownictwo, architektura
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum szkoleniowe w centrum miasta
  bd.
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  I dzień: 10:00-16:00
  II dzień: 09:00-15:00
 • Organizator szkolenia:

  J.G. Training
  Olesińska 21
  02-548 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
J.G. Training
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie polecamy przedstawicielom Inwestora, przedstawicielom Wykonawcy a także Podwykonawcom.

Uczestnicy zdobędą umiejętność sprawnego posługiwania się Warunkami Kontraktowymi FIDIC - w szczególności w zakresie rozpoznawania własnych praw i obowiązków w trakcie realizacji inwestycji.

Umiejętność ta jest niezbędna zarówno Inwestorom na etapie określenia przedmiotu zamówienia (właściwe przygotowanie przetargu) jak też Wykonawcom, na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do przetargu a także przy sporządzaniu oferty.

Szkolenie skierowane jest do:

Na szkoleniu trener przedstawi w szczególności:
• zastosowanie Warunków Kontraktu FIDIC oraz ich spójność z polskim prawem (w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych) przy tworzeniu warunków umownych,
• odpowiedzialność i uprawnienia Stron Kontraktu,
• rolę Inżyniera w realizacji Kontraktu,
• procedury i dokumenty pojawiające się na każdym etapie realizacji inwestycji,
• realizację inwestycji w aspekcie odpowiedzialności (Wykonawcy/ Zamawiającego) w tym roszczeń Stron Kontraktu - procedury i sankcje,
• rozliczenie wykonanych Robót.

Program szkolenia:

1. Warunki Kontraktowe FIDIC - ogólne założenia, rodzaje, zastosowania.

2. Warunki Kontraktu FIDIC:
o Warunki Ogólne – zawartość, układ,
o Warunki Szczególne,
o spójność z polskim prawem i dostosowanie do wymagań Kontraktu.

3. Materiały przetargowe - wiedza o Kontrakcie niezbędna do ustalenia przedmiotu zamówienia i zasad współpracy Stron przy realizacji Kontraktu:
o przedmiot zamówienia,
o sposób ustalenia wynagrodzenia,
o Załącznik do Oferty,
o Podwykonawcy.

4. Strony Kontraktu i Inżynier – obowiązki i uprawnienia:
o Zamawiający (kl.2),
o Inżynier (kl.3),
o Wykonawca i jego Podwykonawcy (kl.4).

5. Podwykonawcy Mianowani, Personel, Urządzenia i Materiały - (kl. 5,6, 7) - obowiązki Stron.

6. Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z Warunki Kontraktu FIDIC (kl. 8) - sekwencja zdarzeń:
o Rozpoczęcie Kontraktu – procedury i dokumenty.

7. Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z Warunki Kontraktu FIDIC (kl. 9,12,13 ) – procedury i dokumenty:
o realizacja,
o obmiary,
o zmiany.

8. Zakończenie Robót i przejęcie przez Zamawiającego:
o procedury i dokumenty (kl. 10),
o Świadectwo Przejęcia.

9. Okres Zgłaszania Wad:
o odpowiedzialność za wady (kl.11),
o zakończenie Kontraktu – procedury i dokumenty,
o Świadectwo Wykonania.

10. Zmiany (kl.13) - definicje, procedury.

11. Finansowanie robót - cena kontraktowa i płatność (kl. 14) - procedury i dokumenty.

12. Zawieszenie robót i rozwiązanie Kontraktu (kl.15, 16) - uprawnienia Stron.

13. Ryzyko i odpowiedzialność, Siła Wyższa (kl.17, 19).

14. Roszczenia i spory (kl. 20):
o powody,
o procedury i sankcje,
o rozstrzyganie sporów.

15. Podsumowanie szkolenia – panel dyskusyjny.

Informacje o prelegentach:

Inżynier budownictwa z 12 letnim doświadczeniem w realizacji inwestycji w różnych dziedzinach budownictwa. Posiada znajomość całości procesu inwestycyjnego obejmującego przygotowanie inwestycji, procedury przetargowe, zarządzanie i nadzór nad realizacją robót oraz procedury związane z dochodzeniem roszczeń na kontraktach.

Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami zdobyte podczas realizacji dużych projektów prowadzonych zgodnie z warunkami opracowanymi przez FIDIC, w których uczestniczył zarówno po stornie Inżyniera jak i Wykonawcy.

W latach 2015-2016 był konsultantem ds. roszczeń i harmonogramów w Wielkiej Brytanii.

Był członkiem zespołów eksperckich, przygotowującym i opracowującym opinie stanowiące materiał dowodowy dla potwierdzenia roszczeń Wykonawców przed Polskimi i brytyjskimi sądami arbitrażowymi oraz KIO.

Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta. Jest członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Wydarzenia towarzyszące:

Gospodarka odpadami w 2015 roku - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1190,00 zł + 23% VAT cena za 1 os.

Cena zawiera:

Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Wydarzenie: Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC.