Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC.

O szkoleniu

Szkolenie polecamy przedstawicielom Inwestora, przedstawicielom Wykonawcy a także Podwykonawcom.

Uczestnicy zdobędą umiejętność sprawnego posługiwania się Warunkami Kontraktowymi FIDIC - w szczególności w zakresie rozpoznawania własnych praw i obowiązków w trakcie realizacji inwestycji.

Umiejętność ta jest niezbędna zarówno Inwestorom na etapie określenia przedmiotu zamówienia (właściwe przygotowanie przetargu) jak też Wykonawcom, na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do przetargu a także przy sporządzaniu oferty.
Kto powinien wziąć udział?
Na szkoleniu trener przedstawi w szczególności:
• zastosowanie Warunków Kontraktu FIDIC oraz ich spójność z polskim prawem (w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych) przy tworzeniu warunków umownych,
• odpowiedzialność i uprawnienia Stron Kontraktu,
• rolę Inżyniera w realizacji Kontraktu,
• procedury i dokumenty pojawiające się na każdym etapie realizacji inwestycji,
• realizację inwestycji w aspekcie odpowiedzialności (Wykonawcy/ Zamawiającego) w tym roszczeń Stron Kontraktu - procedury i sankcje,
• rozliczenie wykonanych Robót.

Program szkolenia

1. Warunki Kontraktowe FIDIC - ogólne założenia, rodzaje, zastosowania.

2. Warunki Kontraktu FIDIC:
o Warunki Ogólne – zawartość, układ,
o Warunki Szczególne,
o spójność z polskim prawem i dostosowanie do wymagań Kontraktu.

3. Materiały przetargowe - wiedza o Kontrakcie niezbędna do ustalenia przedmiotu zamówienia i zasad współpracy Stron przy realizacji Kontraktu:
o przedmiot zamówienia,
o sposób ustalenia wynagrodzenia,
o Załącznik do Oferty,
o Podwykonawcy.

4. Strony Kontraktu i Inżynier – obowiązki i uprawnienia:
o Zamawiający (kl.2),
o Inżynier (kl.3),
o Wykonawca i jego Podwykonawcy (kl.4).

5. Podwykonawcy Mianowani, Personel, Urządzenia i Materiały - (kl. 5,6, 7) - obowiązki Stron.

6. Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z Warunki Kontraktu FIDIC (kl. 8) - sekwencja zdarzeń:
o Rozpoczęcie Kontraktu – procedury i dokumenty.

7. Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z Warunki Kontraktu FIDIC (kl. 9,12,13 ) – procedury i dokumenty:
o realizacja,
o obmiary,
o zmiany.

8. Zakończenie Robót i przejęcie przez Zamawiającego:
o procedury i dokumenty (kl. 10),
o Świadectwo Przejęcia.

9. Okres Zgłaszania Wad:
o odpowiedzialność za wady (kl.11),
o zakończenie Kontraktu – procedury i dokumenty,
o Świadectwo Wykonania.

10. Zmiany (kl.13) - definicje, procedury.

11. Finansowanie robót - cena kontraktowa i płatność (kl. 14) - procedury i dokumenty.

12. Zawieszenie robót i rozwiązanie Kontraktu (kl.15, 16) - uprawnienia Stron.

13. Ryzyko i odpowiedzialność, Siła Wyższa (kl.17, 19).

14. Roszczenia i spory (kl. 20):
o powody,
o procedury i sankcje,
o rozstrzyganie sporów.

15. Podsumowanie szkolenia – panel dyskusyjny.

Czas trwania

I dzień: 10:00-16:00
II dzień: 09:00-15:00

Prelegenci

Inżynier budownictwa z 12 letnim doświadczeniem w realizacji inwestycji w różnych dziedzinach budownictwa. Posiada znajomość całości procesu inwestycyjnego obejmującego przygotowanie inwestycji, procedury przetargowe, zarządzanie i nadzór nad realizacją robót oraz procedury związane z dochodzeniem roszczeń na kontraktach.

Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami zdobyte podczas realizacji dużych projektów prowadzonych zgodnie z warunkami opracowanymi przez FIDIC, w których uczestniczył zarówno po stornie Inżyniera jak i Wykonawcy.

W latach 2015-2016 był konsultantem ds. roszczeń i harmonogramów w Wielkiej Brytanii.

Był członkiem zespołów eksperckich, przygotowującym i opracowującym opinie stanowiące materiał dowodowy dla potwierdzenia roszczeń Wykonawców przed Polskimi i brytyjskimi sądami arbitrażowymi oraz KIO.

Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta. Jest członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum szkoleniowe w centrum miasta

Warszawa

bd.

woj. mazowieckie

Centrum szkoleniowe w centrum miasta

Warszawa

bd.

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
cena za 1 os.
1 190
Cena zawiera:
  • Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!