Roszczenia Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC – jak rościć skutecznie.

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia:
• poznają zasady prowadzenia postępowania roszczeniowego - zgodnie z warunkami Kontraktu FIDIC,
• dowiedzą jak formułować skuteczne pisma roszczeniowe,
• poznają najczęstsze powody roszczeń Wykonawcy i sposoby dokumentowania okoliczności mających wpływ na ich powstanie.

Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do prawidłowego prowadzenia procedury roszczeniowej

Wykonawcy w tym:
• właściwej oceny uprawnienia Wykonawcy do roszczenia o dodatkowy czas i dodatkowe pieniądze,
• zasady wyboru i kompletowania dokumentów niezbędnych do udowodnienia uprawnienia Wykonawcy do roszczenia,
• przygotowania roszczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu,
• prowadzenie procedury roszczeniowej,
• postępowania w przypadku nieuznania roszczenia Wykonawcy i rozpoczęcia sporu z Zamawiającym.

Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej, w kameralnej grupie, co umożliwia trenerowi na bieżąco analizować sytuacje problemowe zgłaszane przez uczestników a także pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów na konkretnym przypadku, zgłoszonym przez uczestnika w trakcie zajęć.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie polecamy Wykonawcom, którzy realizując inwestycje zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC napotkali problemy przy prowadzeniu procedury roszczeniowej. Szkolenie skierowane jest do osób, które prowadzą procedury roszczeniowe zarówno w imieniu Generalnych Wykonawców jak i Podwykonawców.

Program szkolenia

Dzień 1

1. Wprowadzenie:
a. roszczenia i spory - definicje,
b. formalne podstawy składania roszczeń.

2. Uprawnienia i obowiązki przedstawicieli Stron Wykonawcy w procedurze roszczeniowej.

3. Rola Inżyniera w procedurze roszczeniowej - obowiązki i uprawnienia.

4. Zasadność roszczeń Wykonawcy:
a. Warunki Kontraktu - roszczenia Wykonawcy,
b. roszczenia Generalnego Wykonawcy,
c. roszczenia Podwykonawcy,
d. przedmiot Kontraktu,
e. program / harmonogram.

5. Powody roszczeń Wykonawcy:
a. wina Zamawiającego,
b. ryzyko Zamawiającego.

6. Postępowanie roszczeniowe Wykonawcy:
a. sposób dokumentowania okoliczności powodujących roszczenie,
b. procedura składania roszczeń przez Wykonawcę.

Dzień 2

1. Postępowanie roszczeniowe Wykonawcy - cd.:
a. dokumentowanie roszczeń,
b. przykłady procedury roszczeniowej dla wybranych przypadków.

2. Spór:
a. powody,
b. procedury i sankcje,
c. rozstrzyganie sporów.

3. Podsumowanie szkolenia – panel dyskusyjny.

Czas trwania

25-26.08.2015, wtorek (10.00-16.00) - środa (09.00-15.00)

Prelegenci

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, inżynier z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa. Członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, wykładowca SIDIR. Posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta.

Kluczowe kwalifikacje: doświadczenie w zarządzaniu kontraktem, przygotowywaniu, administrowaniu oraz wdrażaniu projektów wraz z zapewnianiem jakości i kontrolą kosztów zgodnie z szeroko rozpoznawalnymi standardami międzynarodowymi, znajomość warunków kontraktowych FIDIC oraz uregulowań Banku Światowego, jak również polskiego prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych, doświadczenie w przygotowywaniu i negocjacji roszczeń. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Aktualnie prowadzi działalność doradczą jako niezależny ekspert. Specjalizuje się w zarządzaniu realizacją projektów przy zastosowaniu warunków kontraktowych FIDIC.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Golden Floor Milenium Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł brutto
1 463
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/szkolenia/fidic_1502rob

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!