Train the Trainer - warsztat dla trenera wewnętrznego

O szkoleniu

Szkolenie "Train the Trainer" przygotowuje do samodzielnego prowadzenia szkoleń w oparciu o znajomość etapów przygotowania szkolenia, zasady prowadzenia szkoleń, projektowanie zajęć, koncentrowanie uwagi słuchaczy, stosowanie odpowiedniego stylu prowadzenia prezentacji, kierowanie energią słuchaczy oraz radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w trakcie prowadzenia szkolenia.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu:

 • zbiera informacje na temat uczestników szkolenia,
 • formułuje cel szkolenia,
 • buduje odpowiedni wizerunek osoby prowadzącej szkolenie,
 • udziela informacji zwrotnych uczestnikom szkolenia,
 • dobiera odpowiednie techniki prowadzenia zajęć w zależności od potrzeb,
 • stosuje techniki koncentrowania uwagi słuchaczy,
 • dobiera odpowiedni styl prowadzenia prezentacji w zależności od typu szkolenia,
 • reguluje poziom energii słuchaczy,
 • ćwiczy radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w trakcie prowadzenia szkolenia.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, których praca zawiera elementy przekazywania wiedzy i którzy chcą wzmocnić swój warsztat trenerski, zarówno dla trenerów produktowych i stanowiskowych jak i dla pracowników działów HR, menedżerów czy kierowników.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I

Etapy przygotowywania szkolenia

 • zbieranie informacji o uczestnikach szkolenia (różne metody zbierania potrzeb szkoleniowych – korzyści i ograniczenia),
 • formułowanie celu szkolenia,
 • dobór metod pracy z grupą w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników,
 • planowanie harmonogramów szkoleń,
 • „zaplecze techniczne” – o co zadbać na etapie przygotowywania szkolenia.

MODUŁ II

Ogólne zasady prowadzenia szkoleń (co stosować, a czego unikać)

 • budowanie wizerunku osoby prowadzącej szkolenie,
 • strój i jego wpływ na sposób odbioru prowadzącego przez uczestników,
 • rola ćwiczeń początkowych i końcowych – ich wpływ na nastawienie uczestników,
 • zachowania werbalne i niewerbalne oraz ich wpływ na przebieg szkolenia,
 • umiejętności związane z przekazywaniem informacji,
 • umiejętności zadawania pytań i zbierania informacji od uczestników szkolenia,
 • umiejętności związane z podsumowywaniem informacji.

MODUŁ III

Projektowanie zajęć

 • środki przekazywania informacji oraz umiejętność ich doboru do rodzaju grupy oraz wstępnej diagnozy potrzeb uczestników,
 • projektowanie nowych metod i technik pracy z grupą,
 • metodyka prowadzenia szkolenia, warsztatu, wykładu, prezentacji,
 • podstawowe mechanizmy rządzące procesem uczenia się – cykl Deminga/Kolba.

MODUŁ IV

Sposoby koncentrowania uwagi słuchaczy:

 • ogólne prawidłowości dotyczące sposobów koncentrowania uwagi innych na własnej wypowiedzi,
 • niewerbalne sposoby koncentrowania uwagi (mimika, gestykulacja, intonacja),
 • werbalne sposoby koncentrowania uwagi (dobór słownictwa),
 • „techniczne” sposoby koncentrowania uwagi audytorium – wykorzystanie możliwości audiowizualnych, sposób budowy slajdów.

MODUŁ V 

Style prowadzenia prezentacji:

 • analiza korzyści i zagrożeń związanych z zastosowaniem różnych stylów prezentacji (styl strukturalizowany - nieangażujący a styl otwarty- angażujący),
 • zależność pomiędzy osobowością i doświadczeniem prowadzącego a wyborem stylu prowadzenia prezentacji,
 • typ oferowanego produktu a styl prowadzenia prezentacji,
 • potrzeby grupy a styl prowadzenia prezentacji,
 • wielkość grupy a styl prowadzenia prezentacji.

MODUŁ VI 

Kierowanie poziomem energii uczestników:

 • kiedy aktywizować, a kiedy uspokajać – diagnoza „poziomu energii” grupy,
 • techniki aktywizujące i stabilizujące poziom energii słuchaczy,
 • zyski i straty związane z koncentracją uwagi na celu (zadaniu),
 • zyski i straty związane z koncentracją uwagi na uczestnikach,
 • umiejętność równoważenia tendencji do koncentracji na celu i tendencji do reagowania na potrzeby słuchaczy.

MODUŁ VII 

Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w trakcie prowadzenia szkolenia:

 • reagowanie na trudne pytania,
 • radzenie sobie z brakiem zainteresowania,
 • reagowanie na negatywne nastawienie uczestników,
 • możliwości poradzenia sobie z atakiem ze strony grupy,
 • sposoby radzenia sobie z przeżywanym stresem.

MODUŁ VIII 

Prowadzenie zajęć pod superwizją:

 • analiza własnego stylu prowadzenia zajęć grupowych,
 • uzyskanie informacji zwrotnych na temat swoich mocnych i słabych stron w pracy z grupami (wyznaczenie obszaru do dalszej pracy),
 • poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla pojawiających się w grupie sytuacji trudnych.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Dwa dni szkoleniowe - 9:00 - 16:00, 14 godzin zegarowych, 16 godzin dydaktycznych, przerwy

Prelegenci

Ewa Orlik-Marciniak

psycholog, trener, doradca biznesowy, coach, autorka projektów rozwojowych

Założycielka i współwłaścicielka firmy Open Konsultacje i Szkolenia. Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie. Z wykształcenia psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy. Ekspert w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Od kilkunastu lat zajmuje się przygotowywaniem strategii rozwojowych dla firm i organizacji oraz ich wdrażaniem. Interesuje się szczególnie rozwijaniem potencjałów i umiejętności pracowników oraz prawidłowościami rozwoju organizacji.

Jako doradca i trener współpracuje z firmami przy realizacji projektów dotyczących m.in. rozwoju umiejętności menedżerskich, komunikacji wewnętrznej, budowania modeli kompetencyjnych, wdrażania systemów motywacyjnych oraz budowaniu standardów obsługi klienta. Tworzy i realizuje takie projekty jak: Akademia Menedżera, Train the Trainers, High Potential. Ma doświadczenie w zakresie diagnozy Assessment & Development Center. Prowadzi coachingi indywidualne dla menedżerów różnego szczebla.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, wystąpień publicznych, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzeniu sobie ze stresem oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Jako praktyk współpracuje ze środowiskiem akademickim. Prowadzi zajęcia z przedmiotów psychologicznych w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
1 440
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu udzielenia informacji dotyczących płatności oraz potwierdzenia rejestracji.

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Skontaktuj się z nami - zbierzemy informacje, ustalimy o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!