Trener idealny, czyli w jaki sposób przygotować i poprowadzić profesjonalne szkolenie wewnętrzne

O szkoleniu

Celami szczegółowymi kursu są:
- poszerzenie wiedzy z zakresu cykl uczenia się dorosłych oraz czynników motywacyjnych wpływających na przyswajania wiedzy, co z kolei pozwoli na trafny dobór metody prowadzenia szkolenia w zależności od tematyki, jak i grupy uczestników,
- poznanie rezerw kompetencyjnych, które należy rozwijać,
- poznanir swoich mocnych i słabych stron jako trenera,
- trafniejsze identyfikowania celów szkoleń oraz sposobów ich osiągnięcia,
- doskonalenie umiejętności przygotowywania programów szkoleniowych, profesjonalnych prezentacji, materiałów dla uczestników
- poszerzenie wiedzy z zakresu skutecznego przekazu treści szkoleniowych i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i uczestnikami,
- poszerzenie wiedzy z zakresu sposobów poprowadzenia szkoleń w celu utrzymania poziomu zaangażowania i utrzymania dynamiki zajęć.
Dlaczego warto wziąć udział?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą w stanie: 

 • prawidłowo dokonać identyfikacji strategii oraz zaplanować proces IAPS, 
 • precyzyjnie określić i uzgodnić potrzeby szkoleniowe na poziomie jednostki, zespołu, organizacji, 
 • przygotować raport IAPS, 
 • określić i przygotować metody oceny sesji szkoleniowych (treningowych) w kontekście realizacji celów uczenia się i oczekiwanych rezultatów, 
 • dokonać wyboru, zaplanować i wdrożyć adekwatne metody walidacji i ewaluacji dla dokonania oceny efektywności szkolenia (treningu), 
 • przygotować raport poszkoleniowy, 
 • znać metodologię czterech poziomów oceny efektywności szkoleń (model D. L. Kirkpatrick'a), 
 • zidentyfikować cele/rezultaty osiągania wyników pracy, treningu, uczenia się, 
 • dokonać prawidłowego wyboru odpowiedniej metody prowadzenia szkolenia, przy zachowaniu precyzyjnych kryteriów wyboru, 
 • prawidłowo zaprojektować strukturę sesji szkoleniowej (treningowej) i rozwoju, 
 • zaplanować i zarządzać efektywnym i bezpiecznym środowiskiem uczenia się, 
 • zidentyfikować i przezwyciężyć bariery pojawiających się w procesie nauczania, 
 • dokonać prawidłowego wyboru i zastosowania różnego typu materiałów pomocniczych, wspierających proces uczenia się, 
 • dokonać prawidłowego wyboru i zastosowania różnego typu metod szkoleniowych (treningowych) odpowiednich do przyjętych celów uczenia się oraz oczekiwanych rezultatów w zakresie treningu i rozwoju (przy uwzględnieniu zależności nakłady – korzyści), 
 • znać kluczowe zasady związane z uczeniem się dorosłych, 
 • znać style uczenia się (wg D. Kolba), 
 • znać cykl uczenia się empirycznego oraz możliwości jego stosowania, 
 • znać zasady formułowania celów szkoleniowych i rozwojowych. 
 • zidentyfikować swoje mocne i słabe strony związane z wykonywaniem zawodu/funkcji trenera, 
 • znać kluczowe zasady udzielania uczestnikom informacji zwrotnej, 
 • znać charakterystykę dynamiki grupowej i zespołowej oraz jej wpływu na proces uczenia się, 
 • znać metody prowadzenia szkolenia (ich zalety i wady), 

Ponadto uczestnicy: 

 • nabędą praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia sesji szkoleniowych, 
 • uzyskają informację zwrotną od trenera prowadzącego na temat metodologii i sposobu prowadzenia sesji.

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Zbudowanie wśród pracowników bazy kompetencyjnej i potencjału do realizacji szkoleń, a tym samym ograniczenie kosztów związanych z realizowaniem szkoleń jedynie przez firmy zewnętrzne.
 • Poprawa jakości i zwiększenie efektywności szkoleń wewnętrznych w firmie. 
 • Wspieranie przez trenerów wewnętrznych zmian wynikających ze szkolenia (np. motywowanie pracowników do korzystania z nowych procesów/rozwiązań).
 • Wspieranie działu HR/kadry zarządzającej w podejmowanych działaniach szkoleniowych etc. 
 • Rozwinięcie kompetencji pracowników firmy, a tym samym ich dodatkowa motywacja?
Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • Liderzy/pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń wewnętrznych w organizacji.
 • Liderzy/pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie nowych procesów/produktów/programów szkoleniowych.
 • Specjaliści posiadający wiedzę merytoryczną w danej dziedzinie, którzy swoim podwładnym lub współpracownikom mają przekazać metody i techniki danej specjalizacji.

Program szkolenia

1. Uczenie się:

 • Praktyczne podejście. 
 • Jak uczą się dorośli? 
 • Etapy uczenia się dorosłych. 
 • Style uczenia się. 

2. Trener idealny:

 • Kompetencje trenera. 
 • Moje mocne i słabe strony jako trenera. 
 • Cechy dobrego trenera. 

3. Przygotowanie szkolenia:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych. 
 • Przygotowanie programu i konspektu szkolenia. 
 • Pomoce i materiały dla uczestników. 
 • Wybór miejsca szkolenia. 

 4. Trener i uczestnicy szkolenia: 

 • Umiejętności komunikacyjne. 
 • Zdolność identyfikacji potrzeb słuchacza/rozmówcy. 
 • Bariery językowe w przekazywaniu informacji. 
 • Komunikacja pozawerbalna w pracy trenera. 
 • Współpraca z grupą szkoleniową. 
 • Fazy procesu grupowego. 
 • Dopasowanie szkolenia do etapu procesu grupowego. 
 • Sytuacje trudne w pracy trenera. 
 • Trudne sytuacje szkoleniowe. 
 • Trudni uczestnicy i ich zachowania. 
 • Metody radzenia sobie z trudnymi uczestnikami. 

 5. Prezentacja:

 • Przygotowanie slajdów i materiałów dla uczestników. 
 • Wykorzystanie sprzętu do prezentowania. 
 • Wystąpienia publiczne: trema, trudne sytuacje, złote zasady. 

6. Prowadzenie:

 • Otwarcie szkolenia. 
 • Prowadzenie dyskusji. 
 • Przeprowadzanie ćwiczeń. 
 • Jak zaangażować uczestników. 

7. Trening szkoleniowy:

 • Trening wystąpień (przygotowanie krótkiego szkolenia i ćwiczenia przed grupą z użyciem kamery video). 
 • Analiza nagrań oraz informacja zwrotna ze strony uczestników i prowadzących.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

trener TQMsoft

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 200
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!