RODO - Ochrona Danych Osobowych po zmianach 2018

O kursie

Metody szkolenia

Cognity Szkolenia realizuje praktyczne warsztaty w oparciu o metody szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów podczas kursów są:

prezentacja,

mini-wykład,

ćwiczenia i case study,

praca indywidualna z trenerem.

Po szkoleniu będziesz mógł:

- określić wysokość kar finansowych dla podmiotów prywatnych,

- określić zadania i obowiązki inspektora ochrony danych,

- poruszać się w zakresie praw osób, których dotyczą regulacje,

- określić zakres odpowiedzialności podmiotów przetwarzających dane,

- zabezpieczyć dane osobowe,

- przygotować się do kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,

- przygotować się na te regulacje i dostosować się do zmian.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
Kto powinien wziąć udział?

osób, które:

 • chcą zaznajomić się z nową ustawą o ochronie danych osobowych i nowymi unijnymi regulacjami prawnymi,
 • chcą poznać nowe definicje i regulacje RODO,
 • są pracownikami lub właścicieli podmiotów przetwarzających dane osobowe,
 • są pracownikami lub właścicieli podmiotów prowadzących zbiory danych osobowych.

 

Program kursu

1. Zakres stosowania nowych przepisów.

2. Nowe definicje i regulacje w przepisach RODO (w tym danych wrażliwych, pseudonimizacji i profilowania).

3. Inspektor ochrony danych – dawny Administrator bezpieczeństwa informacji.

4. Prowadzenie wymaganej dokumentacji, wewnętrzne regulaminy, kodeksy dobrych praktyk, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, polityk ochrony danych; wykonywanie analizy ryzyka.

5. Zmiany w przetwarzaniu danych osób małoletnich.

6. Czas - 72h - na informowanie organu nadzorczego o sytuacji naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji.

7. Privacy by Design i Privacy by Default.

8. Poszerzenie zakresu obowiązku informacyjnego osoby, której dane dotyczą

9. Zmiany w zasadach wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10. Zadania i obowiązki  Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer).

11. Wyznaczenie i notyfikacja DPO.

12. Zadania i obowiązki administratora oraz podmiotu przetwarzającego.

13. Sposoby na zapewnienie skutecznego i sprawnego zapoznania pracowników z przepisami dot. ochrony danych.

14. Audyty i Sprawozdania.

15. Prawa osób których dane dotyczą:

 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do kopii/dostępu;
 • prawo do bycia zapomnianym
 • prawo do wniesienia sprzeciwu;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania

16. Podmioty, których dane są przetwarzane.

17. Elektroniczna wymiana informacji.

18. Ochrona danych osobowych w Internecie.

19. Najczęstsze błędy i uchybienia w procesie przetwarzania danych osobowych.

20. Właściwe zabezpieczanie danych osobowych.

21. Rodzaje środków zabezpieczeń danych osobowych (organizacyjne, fizyczne, techniczne).

22. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych (jak prawidłowo przygotować i prowadzić nadzór nad aktualizacją dokumentacji).

23. Sytuacje naruszenia przez upoważnionego pracownika zasad ochrony danych osobowych w zakładzie pracy.

24. Przygotowanie do kontroli zewnętrznej lub sprawdzenia na zlecenie organu nadzorczego.

25. Przedmiot kontroli (co może podlegać kontroli, jakie przygotować dokumenty):

 • organizacja kontroli (jak to wygląda w praktyce),
 • uprawnienia i obowiązki inspektorów kontrolujących,
 • uprawnienia i obowiązki kontrolowanego,
 • decyzje pokontrolne.

26. Kary finansowe.

27. Odpowiedzialność karna i administracyjna, cywilna, dyscyplinarna z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

28. Zalecenia co do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym legalności podstaw ich pozyskiwania.

29. Analiza adekwatności i celowości przetwarzania danych osobowych.

30. Zalecenia co do zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe pracowników oraz cywilnoprawnych kontrahentów Zamawiającego.

31. Zalecenia co do wewnętrznego obiegu dokumentacji zawierającej dane osobowe.

32. Zalecenia co do sposobów aktualizacji, usuwania lub poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, reakcji na ewentualne incydenty naruszenia ochrony danych osobowych.

33. Zalecenia co do przechowywanie przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub dla których są dalej przetwarzane.

34. Zalecenia co do stosowania środków ochrony informatycznej oraz likwidacji środków IT.

35. Zalecenia dla pracodawców.

36. Zalecenia do stosowania monitoringu.

37. Case study, dyskusja, pytania, problemy, konsultacje indywidualne.

Czas trwania

09:00-16:00
8 godzin lekcyjnych / 1 dzień

Prelegenci

Trener Cognity

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 24 wrzesień 2020

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna
1 760
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa
Zapisz się

Organizator

Cognity
31-070 Kraków
Dietla 25/5
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.

online na żywo z trenerem
wymagany komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cognity
31-070 Kraków Dietla 25/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!