Znajdź szkolenie RODO lub kurs ochrony danych osobowych!

 • Poznaj szkolenia RODO, kursy RODO online oraz warsztaty i webinary RODO
 • Znajdź kurs RODO dla siebie i zarejestruj się online!
Rozwiń Interesują się kursy RODO, szkolenia z ochrony danych osobowych oraz kursy inspektora danych osobowych? W naszej bazie zgromadziliśmy szkolenia RODO, kursy RODO, szkolenia ochrona danych osobowych oraz kursy na inspektora danych osobowych orgaizowane zarówno stacjonarnie, w miastach takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Katowice czy Lublin, jak i szkolenia i kursy RODO online. Szybko sprawdzisz program zajęć, sylwetki trenerów oraz ceny. Uczestnictwo wybranym kursie czy szkoleniu zgłosisz za darmo poprzez nasz bezpłatny formularz rejestracji! Zwiń

Szkolenia RODO: 20

 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 549 zł
549 zł
 • już od 1 049 zł
1 049 zł
 • już od 1 749 zł
1 749 zł
 • już od 749 zł
749 zł

Szkolenie RODO

 • już od 399 zł
399 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 349 zł
349 zł
 • już od 1 650 zł
1 650 zł
 • już od 115 zł
115 zł
 • już od 549 zł
549 zł
 • już od 532 zł
532 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 199 zł
199 zł
Artykuł

Szkolenia i kursy RODO, z ochrony danych osobowych i dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych!

Od 2018 roku unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (GDPR) wzbudza wiele obaw i niejasności. Dowiedz się, czym dokładnie jest RODO, jakie są cele wprowadzenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach i instytucjach publicznych. Sprawdź jakie szkolenia RODO, kursy z ochrony danych osobowych oraz kursy na Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) mogą pomóc Ci skutecznie i zgodnie z prawem zorganizować system ochrony danych osobowych w organizacji.

Spis treści:

 1. Czym jest RODO?
 2. Co to są dane osobowe?
 3. Szkolenia RODO, kursy RODO
 4. Szkolenie ochrona danych osobowych, kurs ochrona danych osobowych
 5. Kurs Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Szkolenie Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Szkolenie Administrator Danych Osobowych
 6. Jak działa baza szkoleń i kursów RODO i ochrony danych osobowych?
 7. Jak wybrać dobre szkolenie RODO, ile kosztuje kurs z RODO?
Czym jest RODO?

RODO to skrót od nazwy Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, po angielsku RODO występuje pod skrótem GDPR, od General Data Protection Regulation. RODO to rozporządzenie, które weszło w życie w całej Unii Europejskiej 25 maja 2018 roku, a jego zadaniem jest uregulowanie i uporządkowanie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE. RODO dotyczy każdego przedsiębiorcy oraz instytucji publicznych oferujących produkty lub świadczących usługi osobom prywatnym na terenie Unii Europejskiej.

Rozporządzenie wprowadziło wiele zmian w przetwarzaniu danych osobowych i związanych z nim procedurach. Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO oznacza dla konsumentów (osób fizycznych) szereg nowych praw, m.in.:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do bycia zapomnianym (usunięcia z baz administratora wszelkich danych na swój temat),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do poprawiania danych.

W związku z tym przedsiębiorcy i inne organizacje, które zarządzają danymi osobowymi muszą m.in.:

 • dbać o odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanych danych osobowych,
 • przekazywać klientom informacje na temat przetwarzania ich danych osobowych,
 • każdorazowo uzyskiwać zgodę na wykorzystanie danych osobowych,
 • prowadzić dokumentację przetwarzania danych,
 • informować o naruszeniu bezpieczeństwa danych w ciągu 72 godzin od zajścia, które mogło skutkować ich dostaniem się w niepowołane ręce,
 • na żądanie organu nadzorczego przedstawić dokumentację potwierdzającą przestrzeganie prawa,
 • przechowywać dokumenty potwierdzające kto wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kiedy oraz w jakim zakresie.

Wymusiło to wprowadzenie wielu nowych procedur i zwiększyło zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych, powołanie inspektorów ochrony danych osobowych oraz szkolenia z RODO i kursy dotyczące ochrony danych osobowych. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą wysokie sankcje, co skutecznie motywuje przedsiębiorców do stosowania się do nowych reguł.

Co to są dane osobowe?

RODO dotyczy danych osobowych i precyzyjnie określa ich definicję. To wszelkie dane o osobie fizycznej, które pozwalają na określenie jej tożsamości, a zatem między innymi:

 • imię i nazwisko,
 • numer identyfikacyjny (np. PESEL),
 • identyfikator internetowy,
 • dane o lokalizacji,
 • zestawy danych pozwalające zidentyfikować konkretną osobę.

Rozporządzenie zawiera również pojęcie danych wrażliwych (czyli np. tych dotyczących stanu zdrowia czy poglądów politycznych), które podlegają szczególnej ochronie.

Szkolenia RODO, kursy RODO

Ze względu na złożoność tematyki ochrony danych osobowych, a także wysokie kary w przypadku stwierdzenia braku przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, dobre zapoznanie pracowników z przepisami oraz wdrożenie systemów ochrony danych osobowych stało się bardzo ważne dla wielu polskich i europejskich firm. Dostępne na rynku szkolenia RODO koncentrują się na dostarczeniu informacji o wymogach i przepisach prawnych, przekazaniu informacji o powoływaniu Inspektorów Danych Osobowych (IODO) w miejsce dawnych ABI (Administrator Bezpieczeństwa Informacji), odpowiedzialności za naruszenia przepisów RODO itp.

Szkolenie RODO z powodzeniem znajdziemy w całej Polsce, główne miasta, w których znajdziemy najszerszą ofertę tego typu szkoleń to m.in. Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Katowice, Szczecin, Lubin, Białystok, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Opole, Rzeszów. Od pewnego czasu powszechnie dostępne są również szkolenia RODO online, w trakcie których zajęcia realizowane są na żywo poprzez platformy do wideokonferencji, takie jak Zoom czy Teams. Pozwala to wziąć udział w szkoleniu z ochrony danych osobowych bez względu na miejsce zamieszkania czy zatrudnienia. Osobną kategorię stanowią kursy RODO online. Kurs RODO realizowany online pozwala uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych umieszczonych na platformie do nauki zdalnej, które prezentowane są w postaci filmów wideo, prezentacji, materiałów graficznych i tekstowych. Uczestnik kursy samodzielnie decyduje o czasie, tempie i miejscu realizacji poszczególnych porcji materiału wchodzącego w skład kursu. Wybrane szkolenia i kursy RODO pozwalają uzyskać certyfikat potwierdzający ukończenie zajęć, który może być przydatny w trakcie poszukiwania zatrudnienia na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych.

Przykładowe tematy szkoleń RODO:

 • RODO w HR, RODO w medycynie, RODO w sektorze publicznym, biurze rachunkowym, szkole...
 • Kurs Inspektor RODO
 • Certyfikowany kurs RODO
 • Szkolenia RODO dla pracowników
 • Warsztaty RODO z analizy ryzyka, prowadzenia audytów i przygotowania DPIA
 • RODO a dostęp do informacji publicznej
 • RODO w administracji publicznej
 • Szacowanie ryzyka zgodnie z RODO
 • Kurs RODO online dla początkujących i zaawansowanych
Szkolenie ochrona danych osobowych, kurs ochrona danych osobowych

Szarszą kategorię stanowią szkolenia z ochrony danych osobowych oraz kursy ochrony danych osobowych. Pozwalają one zapoznać się z całokształtem zagadnień związanych z zapewnieniem wysokiego poziomu ochrony danych osobowych. W ich trakcie omawiane są zagadnienia takie jak:

 • bezpieczeństwo systemów informatycznych przechowujących dane osobowe,
 • prowadzenie audytu przetwarzania danych osobowych,
 • przygotowywanie DPiA (Data Protection Impact Assessment) czyli, oceny skutków dla ochrony danych,
 • ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej,
 • zasady prowadzenia monitoringu wizyjnego w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • przebieg kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • ochrona danych osobowych w instytucjach publicznych, placówkach medycznych, zakładzie pracy itp.
 • projektowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie.

Również tego typu szkolenia i kursy znajdziemy w wersji stacjonarnej oraz online. Wiele z nich to kursy i szkolenia certyfikowane, czyli pozwalające uzyskać potwierdzenie formalne nabytych umiejętności.

Kurs Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Szkolenie Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Szkolenie Administrator Danych Osobowych

Kolejną kategorię stanowią warsztaty, kursy i szkolenia na Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) oraz Administratora Danych Osobowych (ADO). Zadaniem tego typu kursów i szkoleń jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy w charakterze IODO lub ADO (dawniej ABI). Decydując się na udział w tego typu kursach czy szkoleniach warto zwrócić uwagę czy sąto certyfikowane szkolenia, a więc pozwalające uzyskać certyfikat potwierdzający udział w kurie, a najlepiej kończący się egzaminem, kórego pomyśle zaliczenie uprawnia do uzyskania certyfikatu. Należy pamiętać, że powołanie IODO jest obowiązkowe w każdej firmie przetwarzającej dane osobowe. Kurs IODO można zrealizować stacjonarnie lub online.

Jak działa baza szkoleń i kursów RODO i ochrony danych osobowych?

Kalendarz szkoleń, kursów i warsztatów dotyczących RODO i ochrony danych osobowych znajdą Państwo na górze strony. Zgromadzone w naszej bazie oferty szkoleń i kursów poświęconych ochronie danych osobowych zawierają informacje o terminach, firmach szkoleniowych organizujących dane szkolenie, programie zajęć, sylwetkach prelegentów oraz cennik uczestnictwa. Rejestracji na wybrany kurs lub szkolenie mogą Państwo dokonać online, wypełniając bezpłatny formularz rejestracji elektronicznej. Trafia on do organizatora, który skontaktuje się z Państwem celem potwierdzenia rejestracji.

W ofercie znajdą Państwo szkolenia i kursy z RODO i ochrony danych osobowych realizowane online, w sieci Internet, jak też tradycyjne szkolenia stacjonarne - w tym szkolenia z certyfikatem i kursy certyfikowane, np. certyfikowany kurs inspektora ochrony danych osobowych. Szkolenia stacjonarne organizowane są głównie w dużych miastach, takich jak Wrocław, Kraków, Poznań, Katowice, Łódź, Lublin, Rzeszów, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Gdańsk, Opole, Białystok, Toruń, Szczecin czy Warszawa.

Szkolenia RODO i z ochrony danych osobowych

Jakie szkolenia z RODO i kursy ochrony danych internetowych można znaleźć w bazie?

 • szkolenie RODO, szkolenia z RODO, kurs RODO i kursy RODO - ogólne szkolenia stacjonarne i online pozwalające zapoznać się z obowiązami przedsiębiorstw i instytucji nakładanymi przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,
 • ochrona danych osobowych kurs, szkolenie z ochrony danych osobowych - szkolenia i kursy poruszające kwestie nie tylko przepisów o ochronie danych osobowych, ale również sposobów i narzędzi zapewniających ochronę danych osobowych na wysokim poziomie,
 • szkolenie RODO dla pracowników - szkolenie to dedykowane jest budowaniu świadomości pracowników, jakie są obowiązki nakładane przez przpisy RODO,
 • certyfikowany kurs inspektora danych osobowych, kurs na IOD, kurs inspektor RODO z certyfikatem - kurs przygotowuje do wykonywania pracy w charakterze Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Jak wybrać dobre szkolenie RODO, ile kosztuje kurs z RODO?

Przy wyborze szkolenia z RODO nie należy kierować się tylko ceną, ale również programem merytorycznym, metodami szkolenia (warsztaty, ćwiczenia, wykłady) oraz sylwetkami prelegentów. Należy pamiętać, że na cenę szkolenia składa się wiele elementów, takich jak wynajęcie sali szkoleniowej, serwisy kawowy czy obiadowy, materiały szkoleniowe, wynagrodzenie prowadzącego i prelegentów, a także promocja szkolenia i marża firmy szkoleniowej. Po podsumowaniu tych elementów należy zwrócić uwagę, że zapewnienie dobrego merytorycznie szkolenia w cenie np. 300 zł za dzień nie jest możliwe. Dlatego porównujmy oferty szkoleń i kursów z RODO zanim dokonamy ostatecznego wyboru.

Ceny szkoleń z RODO znacząco się różnią w zależności od formy szkolenia, lokalizacji zajęć oraz organizatora. Najwyższą przystępnością cenową charakteryzują się kursy RODO online - pozwalają one na zapoznanie się z tematyką ochrony danych osobowych, kurs RODO online ma postać zajęć multimedialnych: obejmują one wykłady, prezentacje, ćwiczenia - jednak wadą tego typu kursu jest bez możliwości kontaktu na żywo z prelegentem i zadawania mu pytań. Możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji dają za to szkolenia online odbywające się w z góry ustalonym terminie, gdzie kontakt zapewniony jest przez platformę do szkoleń online, wideokonferencji itp. Co ważne, kontakt mamy nie tylko z prowadzącym, ale również z innymi uczestnikami szkolenia, co pozwala dzielić się doświadczeniem i nadać bardziej praktyczny charkter zajęciom, w trakcie których omawiane są realne przypadki z zakresu ochrony danych osobowych w biznesie prezentowane przez poszczególnych uczestników. Warto również zwrócić uwagę na ofertę konferencji i kongresów z RODO i ochrony danych osobowych.

Szkolenia i kursy RODO, z ochrony danych osobowych i dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych!
RODO szkolenie, kurs RODO, szkolenie ochrona danych osobowych

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia, gdy w ofercie pojawi się nowy kurs RODO online lub szkolenie RODO oraz z ochrony danych osobowych!