Decyzje prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz pierwsze wyroki sądowe na gruncie RODO

O seminarium

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat dotychczas wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych decyzji na gruncie RODO. W tym celu omówione zostaną najciekawsze, zdaniem prowadzących decyzje Prezesa Urzędu nie tylko nakładające kary finansowe oraz również inne istotne decyzje kształtujące praktykę RODO np. w przedmiocie realizacji praw osób fizycznych, zawiadomień w sprawie naruszeń ochrony danych, adekwatnych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Na przykładzie decyzji prześledzimy inne uprawnienia organu w zakresie prowadzonych postępowań niż uprawnienie do nakładania administracyjnych kar pieniężnych, wynikające z art. 58 RODO. Uczestnicy zapoznają się również z najważniejszymi orzeczeniami europejskich organów nadzoru oraz pierwszymi wyrokami sądowymi.
Kto powinien wziąć udział?

osób zainteresowanych tematem ochrony danych osobowych

Program seminarium

Uprawnienia Prezesa Urzędu. Nie tylko o administracyjnych karach pieniężnych

 • Uprawnienia Prezesa Urzędu w zakresie prowadzonych postępowań wynikające z art. 58 RODO
 • Kryteria jakie są brane pod uwagę przez organ przy nakładaniu administracyjnych kar pieniężnych na przykładzie wybranych decyzji (omówienie okoliczności łagodzących oraz obciążających).
 • Decyzje wydane w związku z realizacją obowiązku zawiadamiania Prezesa Urzędu o naruszeniach ochrony danych osobowych.
 • Kiedy zdaniem organu zachodzi wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dotyczy naruszenie – omówienie na przykładzie decyzji Prezesa Urzędu.
 • Decyzje organu dotyczące realizacji praw osób fizycznych wynikających z RODO oraz inne istotne decyzje z punktu

Dotychczas wydane decyzje nakładające administracyjne kary pieniężne i ich konsekwencje dla praktyki gospodarczej.

 • Obowiązek informacyjnym oraz jak nie należy rozumieć niewspółmiernie dużego wysiłku, o którym mowa w art. 14 ust. 5 lit. b RODO - omówienie pierwszej decyzji Prezesa Urzędu z dnia 15 marca 2019 r. (ZSPR.421.3.2018) nakładającego karę pieniężną oraz treść Wyroku WSA z dnia 11 grudnia 2019 r.
 • Jak rozumieć obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z treścią art. 32 RODO w kontekście drugiej i trzeciej kary finansowej. Standardy w zakresie bezpieczeństwa, które wymienia Prezes UODO w swoich decyzjach, jako miernik należytej staranności – analiza decyzji z 25 kwietnia 2019 (ZSPR.440.43.2019) oraz z dnia 10 września 2019 (ZSPR.421.2.2019).
 • Pierwsza kara pieniężna nałożona na podmiot publiczny – co z tej decyzji wynika dla innych administratorów – omówienie decyzji z dnia 18 października 2019 (ZSPU 421.3.2019).
 • Jak rozumieć obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić osobie fizycznej skuteczną realizację praw wynikających z RODO – analiza decyzji z dnia 16 października 2019 (ZSPR.421.7.2019)
 • Omówienie najważniejszych decyzji wydanych na gruncie RODO przez europejskie organy nadzorcze i ich konsekwencji dla administratorów danych osobowych .
 • Pytania oraz dyskusja.

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Anna Matusiak-Wekiera

Jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję IOD. Mec. Anna Matusiak-Wekiera była członkiem Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w UE powołanej przy GIODO w latach 2016-2018. Obecnie jest członkiem Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Mec. Anna Matusiak – Wekiera wspierała procesy wdrożenia RODO w sektorze prywatnym oraz w sektorze publicznym, jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentką na konferencjach poświęconych RODO. Mec. Anna Matusiak-Wekiera jest również autorką publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 9 wrzesień 2020
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 28 sierpnia
990
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy kawowe (szkolenie stacjonarne)
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 29 sierpnia
1 090
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy kawowe (szkolenie stacjonarne)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!