Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//seminarium/decyzje-prezesa-urzedu-ochrony-danych-osobowych-oraz-pierwsze-wyroki-sadowe-na-gruncie-rodo-74544-id72

Informacje o seminarium

 • Decyzje prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz pierwsze wyroki sądowe na gruncie RODO


  ID seminarium: 74544
  Typ: Seminaria
  Kategoria: Prawo
 • Termin seminarium:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  - komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  - przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
  - używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
  - głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
  - NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
  - Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
  - na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 – 16:00
 • Organizator seminarium:

  Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
  Międzyborska 50
  04-041 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Seminaria

Opis seminarium

Informacje podstawowe o seminarium:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat dotychczas wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych decyzji na gruncie RODO. W tym celu omówione zostaną najciekawsze, zdaniem prowadzących decyzje Prezesa Urzędu nie tylko nakładające kary finansowe oraz również inne istotne decyzje kształtujące praktykę RODO np. w przedmiocie realizacji praw osób fizycznych, zawiadomień w sprawie naruszeń ochrony danych, adekwatnych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Na przykładzie decyzji prześledzimy inne uprawnienia organu w zakresie prowadzonych postępowań niż uprawnienie do nakładania administracyjnych kar pieniężnych, wynikające z art. 58 RODO. Uczestnicy zapoznają się również z najważniejszymi orzeczeniami europejskich organów nadzoru oraz pierwszymi wyrokami sądowymi.

Seminarium skierowane jest do:

osób zainteresowanych tematem ochrony danych osobowych

Program seminarium:

Uprawnienia Prezesa Urzędu. Nie tylko o administracyjnych karach pieniężnych

 • Uprawnienia Prezesa Urzędu w zakresie prowadzonych postępowań wynikające z art. 58 RODO
 • Kryteria jakie są brane pod uwagę przez organ przy nakładaniu administracyjnych kar pieniężnych na przykładzie wybranych decyzji (omówienie okoliczności łagodzących oraz obciążających).
 • Decyzje wydane w związku z realizacją obowiązku zawiadamiania Prezesa Urzędu o naruszeniach ochrony danych osobowych.
 • Kiedy zdaniem organu zachodzi wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dotyczy naruszenie – omówienie na przykładzie decyzji Prezesa Urzędu.
 • Decyzje organu dotyczące realizacji praw osób fizycznych wynikających z RODO oraz inne istotne decyzje z punktu

Dotychczas wydane decyzje nakładające administracyjne kary pieniężne i ich konsekwencje dla praktyki gospodarczej.

 • Obowiązek informacyjnym oraz jak nie należy rozumieć niewspółmiernie dużego wysiłku, o którym mowa w art. 14 ust. 5 lit. b RODO - omówienie pierwszej decyzji Prezesa Urzędu z dnia 15 marca 2019 r. (ZSPR.421.3.2018) nakładającego karę pieniężną oraz treść Wyroku WSA z dnia 11 grudnia 2019 r.
 • Jak rozumieć obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z treścią art. 32 RODO w kontekście drugiej i trzeciej kary finansowej. Standardy w zakresie bezpieczeństwa, które wymienia Prezes UODO w swoich decyzjach, jako miernik należytej staranności – analiza decyzji z 25 kwietnia 2019 (ZSPR.440.43.2019) oraz z dnia 10 września 2019 (ZSPR.421.2.2019).
 • Pierwsza kara pieniężna nałożona na podmiot publiczny – co z tej decyzji wynika dla innych administratorów – omówienie decyzji z dnia 18 października 2019 (ZSPU 421.3.2019).
 • Jak rozumieć obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić osobie fizycznej skuteczną realizację praw wynikających z RODO – analiza decyzji z dnia 16 października 2019 (ZSPR.421.7.2019)
 • Omówienie najważniejszych decyzji wydanych na gruncie RODO przez europejskie organy nadzorcze i ich konsekwencji dla administratorów danych osobowych .
 • Pytania oraz dyskusja.

Informacje o prelegentach:

Anna Matusiak-Wekiera

Jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję IOD. Mec. Anna Matusiak-Wekiera była członkiem Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w UE powołanej przy GIODO w latach 2016-2018. Obecnie jest członkiem Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Mec. Anna Matusiak – Wekiera wspierała procesy wdrożenia RODO w sektorze prywatnym oraz w sektorze publicznym, jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentką na konferencjach poświęconych RODO. Mec. Anna Matusiak-Wekiera jest również autorką publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 28 sierpnia
 • 1090 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 29 sierpnia

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy kawowe (szkolenie stacjonarne)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Decyzje prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz pierwsze wyroki sądowe na gruncie RODO