Kursy i szkolenia logistyczne i dla logistyków!

 • Sprawdź ofertę szkoleń z logistyki w katalogu szkoleń i kursów
 • Poznaj ich program, ceny i zarejestruj się online na wybrane szkolenie!
Rozwiń W katalogu szkoleń i kursów z logistyki staraliśmy się zgromadzić najciekawsze szkolenia dla logistyków i menedżerów logistyki, organizowane zarówno online jak i stacjonarnie. Katalog umożliwia wyszukanie szkolenia logistycznego, poznanie programu szkolenia i cen i zarejestrowanie swojego udziału w kursie lub szkoleniu całkowicie online! Zwiń

szkolenia i kursy dla działu logistyki
Przewiń stronę

Kursy i szkolenia z logistyki: 83

już od 1406.5 PLN
 • Wrocław, 23 - 24 września 2021
 • już od 2100 PLN
już od 2100 PLN
 • Warszawa, 8 - 10 listopada 2021
 • już od 5547 PLN
już od 5547 PLN
 • Warszawa, 4 - 5 października 2021
 • już od 2195 PLN
już od 2195 PLN
Artykuł

Zarządzanie logistyką i optymalizacja procesów logistycznych: szkolenia i kursy logistyczne

Dokonując analizy oraz poprawy sposobu, w jaki działa firma, można znacząco przyczynić się do jej rozwoju, poprawy efektywności oraz zmniejszenia kosztów i zwiększenia zysków, a także poprawy jakości obsługi klienta. W świecie coraz bardziej złożonych łańcuchów dostaw dobre zarządzanie logistyką oraz optymalizacja procesów logistycznych mogą stanowić istotną przewagę konkurencyjną. Sprawdź ofertę kursów i szkoleń dla logistyków i działów logistyki ukierunkowanych na budowę efektywnych procesów logistycznych.

Na czym polega optymalizacja procesów logistycznych?

Optymalizacja procesów logistycznych to działania dążące do wprowadzenia usprawnień w zakresie zaopatrzenia, produkcji, magazynowania (zobacz szkolenia gospodarka magazynowa) czy dystrybucji. Może także odnosić się do wybranych aspektów logistyki – np. kosztów transportu. Efektem przeprowadzonej optymalizacji powinno być zwiększenie wydajności określonych procesów. Celem jej przeprowadzenia może być też opracowanie całościowego systemu logistycznego przedsiębiorstwa.

Kiedy warto przyjrzeć się procesom logistycznym i zastosować techniki optymalizacji?

Dlaczego optymalizacja procesów logistycznych jest tak ważna? Właściwa logistyka pozwala na maksymalne wykorzystanie zasobów i prowadzi do redukcji kosztów. Nieodpowiednie rzaplanowanie procesów to po prostu marnotrawstwo. Konieczność przyjrzenia się stosowanym systemom i schematom staje się oczywista przede wszystkim wtedy, gdy rozwój przedsiębiorstwa ulega znaczącemu spowolnieniu czy zatrzymaniu lub gdy stoi ono przed konkretnymi wyzwaniami. Tak naprawdę jednak optymalizacja procesów logistycznych powinna być procesem stałym, polegającym na ciągłej analizie działalności przedsiębiorstwa i dostosowywaniu jej do okoliczności panujących na rynku. Dzięki temu firma może zyskać stałą przewagę konkurencyjną i ugruntować swoją pozycję na rynku. Szczególnymi okolicznościami do przeprowadzenia optymalizacji procesów logistycznych są jednak:

 • planowane zmiany w logistyce magazynowej lub produkcyjnej,
 • planowana rozbudowa zaplecza magazynowego lub produkcyjnego,
 • planowana ekspansja sprzedaży, wkroczenie na nowe rynki zbytu,
 • konieczność dostosowania procesów do wymogów określonych norm (zobacz szkolenia ISO),
 • konieczność zwiększenia wydajności bez zwiększania zatrudnienia (niedobór siły roboczej),
 • konieczność dokonania zmian w asortymencie,
 • konieczność dokonania cięć (optymalizacji) kosztów.
Korzyści z optymalizacji logistyki

Najważniejsze korzyści z optymalizacji procesów logistycznych niejako zostały przedstawione już wcześniej, jednak warto sprecyzować, do czego jeszcze prowadzą odpowiednie działania w tym zakresie. Przeprowadzając optymalizację, można się spodziewać:

 • poprawy przepływu środków (cash flow), m.in. dzięki redukcji nadmiernych zapasów i ryzyka gromadzenia się nowych,
 • zwiększenia wydajności produkcji lub pojemności powierzchni magazynowych,
 • obniżenia kosztów transportu i dystrybucji,
 • znacznej redukcji ilości marnowanych zasobów,
 • poprawy jakości obsługi klientów, a co za tym idzie również wizerunku firmy.
W jaki sposób dokonuje się optymalizacji procesów logistycznych?

Współcześnie biznesowe procesy optymalizacyjne opierają się głównie o koncepcję Lean Management (pol. „szczupłe zarządzanie”) zakładającą dostosowanie przedsiębiorstwa do warunków gospodarczych poprzez przekształcenia organizacyjne i funkcjonalne prowadzone w sposób ciągły i powolny. Szczupłe zarządzanie polega na dostarczaniu klientom produktów lub usług, jakich oczekują w jak najprostszy sposób, z zachowaniem szacunku dla pracowników. Do metod wpisujących się w filozofię Lean Management należy między innymi DMAIC mająca zastosowanie np. w optymalizacji procesów logistycznych i biznesowych. Nazwa procesu oznacza jednocześnie kolejne kroki podejmowane w celu optymalizacji:

 • Define – Definiowanie (obszarów, które wymagają poprawy),
 • Measure – Pomiar (stanu obecnego),
 • Analyse – Analizę (elementów, które mają wpływ na procesy),
 • Improve – Doskonalenie (propozycje zmian i usprawnień oraz sposób ich wdrożenia),
 • Control – Kontrolowanie (efektów i sprawdzanie, czy są zgodne z założeniami).

Przydatną w optymalizacji praktyką może być też tzw. Gemba Walk. To procedura polegająca na obserwacji miejsca pracy i „wejściu” lidera w rolę „szeregowego” pracownika. Dzięki wyjściu zza biurka i skupieniu się na praktycznej stronie związanej z realizacją konkretnych zadań można znacznie łatwiej zidentyfikować błędy w celu ich wyeliminowania. Jednocześnie metoda daje szansę bieżącego konsultowania pomysłów z pracownikami i budowania relacji. Daje więc szeroko zakrojone korzyści, podobnie jak inne narzędzia związane z filozofią Lean Management i optymalizacją procesów logistycznych.

Szkolenia dla działów logistyki, szkolenia i kursy logistyczne

Na górze strony znajdą Państwo kilkaset ofert szkoleń dla logistyków oraz działów logistyki w przedsiębiorstwie. Baza zawiera oferty kursów od kilkudziesięciu firm szkoleniowych specjalizujących się w przygotowaniu warsztatów i szkoleń z logistyki. Są to zarówno szkolenia i kursy online, zarówno te realizowane na żywo, jak i kursy na żądnie, multimedialne i e-learningowe, jak też tradycyjne szkolenia otwarte realizowane w sali szkoleniowej. Lista szkoleń stacjonarnych dla logistyki najbogatsza jest w dużych miastach, zwłaszcza leżących blisko korytarzy transportowych. Prym w zakresie szkoleń logistycznych wiodą Wrocław, Poznań, Łódź, Katowice, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Lublin, Szczecin i Gdańsk.

Popularne kursy logistyka i tematy szkoleń z logistyki

Szkolenia i kursy z logistyki cieszące się od lat niesłabnącym zainteresowaniem to między innymi:

 • Planowanie logistyczne
 • Controlling logistyki i KPI w logistyce
 • Zarządzanie procesami logistycznymi
 • Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa, zarządzanie logistyką magazynową
 • Prawo transportowe dla logistyków i spedytorów
 • Analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych
 • Logistyka zaopatrzenia i organizacja dostaw
 • Międzynarodowe Reguły Handlu Incoterms® 2020
 • Lean Logistic: ekonomia i ergonomia transportu
 • Logistics FMEA: analiza przyczyn i skutków wad procesu logistycznego
 • Gospodarka magazynowa jako element zarządzania logistyką w firmie
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Prognozowanie popytu w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży
 • Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami
 • Optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
 • Logistyka w sprzedaży, handlu elektronicznym i e-commerce
 • SCM: Supply Chain Management
 • Excel w logistyce
 • Efektywna komunikacja w logistyce
 • Prawo celne dla logistyków i spedytorów
 • Rozstrzyganie spraw spornych z tytułu utraty, ubytków i uszkodzeń w transporcie drogowym
 • Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora
Jak wybrać dobre kursy logistyczne oraz szkolenia logistyczne?

Rynek warsztatów, szkoleń i kursów z logistyki jest bardzo zróżnicowany. Szkolenie logistyczne na ten sam bądź podobny temat może być zrealizowane zupełnie inaczej pod względem programu zajęć, zastosowanych metod dydaktycznych oraz róznić się ceną nawet o kilkaset procent. Dlatego tak ważne jest porównywanie programu szkoleń i cen szkoleń zanim zdecydujemy się na ofertę danej firmy szkoleniowej. Pomóc w tym może baza kursów logistycznych, szkoleń i warsztatów z logistyki. W bazie, na jednej stronie zgromadziliśmy oferty od kilkudziesięciu wiodących firm szkoleniowych specjalizujących się w temacie logistyka. Pozwala to szybko znaleźć kurs odpowiadający naszym potrzebom oraz zarejestrować swój udział w nim poprzez bezpłatny, elektroniczny formularz zgłoszenia.

Zarządzanie logistyką i optymalizacja procesów logistycznych: szkolenia i kursy logistyczne