• Szkolenia windykacja, kursy windykacja należności
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

• Szkolenia windykacja, kursy windykacja należności

Wyświetlone szkolenia i kursy: wszystkie (129)
1

• Szkolenia windykacja, kursy windykacja należności • Szkolenia windykacja, kursy windykacja należności

Wyświetlone szkolenia i kursy: wszystkie (129)
1
Zobacz również

analiza finansowa       analityk finansowy       dyrektor finansowy

controlling finansowy     sprawozdanie fiansowe       szkolenia Cash Flow

Windykacja - dochodzenie roszczeń, odzyskiwanie wierzytelności i długów, dochodzenie własności. Obejmuje rozmaite działania, których zadaniem jest odzyskanie rzeczy znajdujących się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Współczesnie środki i sposoby prowadzenia windykacji są określone w przepisach prawnych, a w literaturze spotyka się podział na windykację polubowną polegającą na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności oraz windykację sądową, w której z powodu braku współpracy ze strony dłużnika stosuje się drogę sądową, której celem jest uzyskanie wyroku sądowego lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej.

szkolenia windykacja


Newsletter