Szkolenia windykacja należności i kursy windykacja online!

 • Poznaj szkolenia z windykacji, kursy, webinary i konferencje windykacyjne
 • Znajdź szkolenie w dogodnym terminie i miejscu i zgłoś się online
Rozwiń Interesują Cię szkolenia z windykacji? Zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami windykacja miękka i pozasądowa, windykacja twarda i sądowa, techniki windykacyjne, a także szkoleniami z windykacji poświęconymi budowaniu efektywnego procesu monitorowania i zbierania płatności oraz kursem specjalista ds. windykacji. Wszystkie szkolenia i kursy z windykacji zgromadzone w bazie posiadają informacje o terminie i programie zajęć, sylwetki osób prowadzących zajęcia oraz cennik uczestnictwa. Rejestracja możliwa jest z użyciem naszego bezpłatnego formularza rejestracyjnego online. Zwiń

windykacja szkolenia, kursy windykacji

Szkolenia z windykacji: 39

 • już od 1 040 zł
1 040 zł
 • już od 499 zł
499 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 1 057 zł
1 057 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 1 309 zł
1 309 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 790 zł
790 zł
Artykuł

Windykacja dla przedsiębiorstw: szkolenia z windykacji należności, kursy windykacyjne!

Windykacja (z łaciny vindicatio) to zgodnie z pierwotną definicją dochodzenie roszczeń, obrona konieczna, a nawet zemsta. Jest to też instytucja prawna rei vindicatio, której sensem jest  dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. W dzisiejszych czasach jako windykację nazywamy dochodzenie w sposób określony w przepisach swoich praw do rzeczy lub do zapłaty oraz całokształt działań podejmowanych w tym obszarze. Składa się na nie szereg czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, które prowadzą do wykonania przez dłużnika zobowiązania wobec wierzyciela. Szkolenia z windykacji pomagają firmom zbudować efektywny proces monitorowania płatności oraz dochodzenia należności.

Spis treści:

 1. Windykacja
 2. Windykacja należności w firmie
 3. Szkolenie z windykacji, szkolenie windykacja
 4. Program szkolenia z windykacji
Windykacja

Co to jest windykacja? Windykacja to proces dochodzenia należności za pomocą środków określonych w przepisach prawa. Windykacja jest w pełni legalna i dopuszcza wszelkie działania niełamiące obowiązującego stanu prawnego. Wyróżniamy wiele rodzajów windykacji i postępowań windykacyjnych, m.in.:

 • windykacja sądowa, czyli dochodzenie zapłaty należności na drodze postępowania sądowego, prowadząca z reguły do uzyskania wyroku sądowego bądź nakazu zapłaty, które po uzyskaniu klauzuli wykonalności są podstawą do prowadzenia egzekucji komorniczej,
 • windykacja pozasądowa (windykacja polubowna) polegająca na działaniach takich jak wezwanie do zapłaty czy upomnienie.

W praktyce rynkowej doszło również do wyróżnienia pojęć takich jak:

 • windykacja twarda – de facto zbliżona pod względem podejmowanych działań do windykacji sądowej, zakłada występowanie na drogę prawną w procesie dochodzenia roszczeń,
 • windykacja miękka – obejmująca szereg działań niejako zachęcających dłużnika do uregulowania zobowiązań oraz przypominających o płatności, np. poprzez monity, informacje o współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami windykacyjnymi itp.
Windykacja należności w firmie

Większość dużych podmiotów, w tym przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą posiada wyspecjalizowane działy zajmujące się ściąganiem należności z reguły stanowiące część działów finansowych. Osobą w firmie odpowiedzialną za funkcjonowanie działów windykacji jest z reguły dyrektor finansowy, również ze względu na jego odpowiedzialność za cash flow. Pomimo tego rozwinął się szeroki rynek podmiotów zewnętrznych, które dostarczają rozmaite usługi z zakresu windykacji i wywiadu gospodarczego, np.:

 • biura informacji kredytowej,
 • kancelarie prawne,
 • biura detektywistyczne,
 • firmy windykacyjne,
 • giełdy wierzytelności itp.

Windykacja może być prowadzona w oparciu o bardzo różnorodny zestaw działań, przykładowo w przypadku windykacji miękkiej/polubownej stosuje się działania zdalne (telefony, wysyłka sms-ów z przypomnieniami o płatności, listy wzywające do zapłaty…) oraz bezpośrednie (mediacja, spotkania z dłużnikiem). Również w windykacji twardej możemy wyróżnić różne działania i etapy działań, poczynając na uzyskaniu tytułu egzekucyjnego (pozew sądowy, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności) poprzez windykację komorniczą (przekazanie długu do egzekucji, poszukiwanie majątku), aż po windykację karną (jeśli doszło do uniemożliwienia egzekucji w wyniku działań o charakterze kryminalnym/karnym).

Szkolenie z windykacji, szkolenie windykacja

Na rynku podmiotów wspierających wierzycieli występują również firmy szkoleniowe dostarczające wiedzę dotyczącą prowadzenia procesów windykacyjnych. Wiedza ta może być szczególnie cenna na etapie windykacji miękkiej oraz organizacji działań przedsiębiorstwa w taki sposób, aby zapewnić możliwie sprawne przyjmowanie płatności od klientów oraz ich rozliczanie i ewentualne kierowanie na drogę windykacji (controlling płatności, controlling finansowy). Każda firma, która boryka się problemem płatności powinna prześledzić cały proces sprzedaży, aby móc sprawnie przeciwdziałać zjawisku nie regulowania należności przez klientów i kontrahentów. Warto zacząć od wdrożenia sprawnego systemu kontroli płatności, który pozwoli zrozumieć skalę problemu oraz wychwycić najczęstsze miejsca jego powstawania. Tego typu analiza finansowa pozwala zgomadzić wiedzę niezbędną, aby przedsiębiorstwo mogło przystąpić do prac nad optymalizacją systemu płatności i windykacji należności. 

Zasady organizacji procesu windykacji w przedsiębiorstwie, windykacji miękkiej, w tym tele-windykacji, podstaw windykacji dla księgowych, jak też windykacji twardej od zapoznania z podstawowymi procedurami i narzędziami prawnymi, poprzez postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, a nawet windykację międzynarodową omawiane są w trakcie szkolenia windykacja oraz kursów z windykacji należności.

Nasza analiza pokazuje, że przeciętne szkolenie z windykacji trwa 2 dni robocze i obejmuje około 14 godzin zajęć merytorycznych. Koszt kursu windykacja oscyluje od 400 do 1 200 zł za dzień kursu, szkolenia bądź warsztatów. Oferta szkoleń oraz kursów dotyczących windykacji należności i organizowania procesów windykacyjnych w przedsiębiorstwie najszersza jest w dużych miastach, prym wiodą przede wszystkim: Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź, Lublin i Rzeszów. Dynamicznie rozwijają się również szkolenia windykacja online, zarówno te prowadzone na żywo, jak i multimedialne kursy z podstaw windykacji online, w których to uczestnik decyduje o godzinie i czasie trwania zajęć. Coraz częściej dostępne są też kursy specjalista ds. windykacji czy kurs specjalista ds. należności.

Program szkolenia z windykacji

W zależności od dokładniego tematu szkolenia czy kursu poświęconego windykowaniu należności, a także organizatora i czasu trwania szkolenia jego program może się znacząco różnić. W kalendarzu szkoleń z windykacji dostępnym na górze strony istnieje możliwość zapoznania się ze szczegółowym programem szkoleń windykacyjnych. Najczęściej pojawiające się zagadnienia w trakcie kursów windykacyjnych to między innymi:

 • zobowiązania umowne i skutki ich niewykonania
 • typologia dłużników i przyczyny niepłacenia
 • podstawowe regulacje prawne w windykacji: odsetki ustawowe i maksymalne, terminy zapłaty w transakcjach handlowych, przedawnienie roszczeń, uznanie długu, potrącenie zobowiązań
 • zabezpieczenie należności: zabezpieczenia osobowe i rzeczowe, weksel in blanco i poręcznie wekslowe, poręczenie cywilne, dobrowolne poddanie się egzekucji, kaucja, gwarancja bankowa, zastaw i zastaw rejestrowy, hipoteka
 • windykacja na drodze procedur cywilnych: wezwanie do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem uznanie długu, wpis do BIK, postępowanie nakazowe i upominawcze...
 • upadłość i restrukturyzacja dłużnika: pojęcia prawne, upadłość a egzekucja i postępowanie sądowe, upadłość a zabezpieczenia, zgłoszenie wierzytelności, wierzyciel w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • prawo karne a windykacja: przestępstwa na szkodę wierzycieli, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • proces negocjacji windykacyjnych i typy negocjacji
 • zasady prowadzenia rozmowy z dłużnikiem i struktura rozmowy
 • komunikacja z dłużnikiem: telefonicznie, mailowo, osobiście, listownie, sms
 • psychologia windykacji
 • diagnozowanie gier i wymówek dłużnika wraz z typologią odpowiedzi na wymówki
 • presja i sankcje w rozmowie z dłużnikiem
 • asertywność w windykacji
 • zawieranie ugody i egzekwowanie ustaleń
Windykacja dla przedsiębiorstw: szkolenia z windykacji należności, kursy windykacyjne!
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Baza szkoleń z windykacji należności

Dowiedz się jak działa nasza baza szkoleń oraz kursów z windykacji i jak zgłosić udział w wybranym szkoleniu?
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Celem bazy szkoleń i kursów z windykacji jest zgromadzenie jak najwięcej ofert szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji poświęconych windykacji w jednym miejscu, aby umożliwić użytkownikom Internetu szybkie odnalezienie najlepszych szkoleń, zapoznanie się z ich programem, cenami oraz warunkami uczestnictwa.

Współpracujemy z kilkuset organizatorami szkoleń, kursów i konferencji z całej Polski. Jeśli organizujesz wydarzenia dotyczące windykacji skontaktuj się z nami, aby umieścić swoje wydarzenia w bazie.

Przejrzyj listę nadchodzących wydarzeń z windykacji, zapoznaj się z programem zajęć, sylwetkami prelegentów oraz cenami. Porównaj oferty między sobą i wybierz tą, która najlepiej spełnia twoje potrzeby. Teraz wystarczy już tylko wypełnić formularz zgłoszenia - trafi on bezpośrednio do organizatora szkolenia, konferencji lub kursu. Po jego otrzymaniu skontaktuje się on z Tobą, aby potwierdzić rejestrację i przekazać wszystkie informacje organizacyjne (płatności, miejsce realizacji zajęć...).

Ceny szkoleń i kursów są bardzo zróżnicowane:

1. Najtańsze są kursy multimedialne z windykacji, które najczęściej mają postać szeregu nagrań video, prezentacji i ćwiczeń dostępnych przez platformę e-learning. Ich ceny zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych.

2. Z wyższą inwestycją wiąże się udział w szkoleniu online realizowanym na żywo. Zajęcia prowadzone są na żywo, w z góry ustalonym terminie dla danej grupy szkoleniowej, na platformach do wideokonferencji, np. Zoom lub Teams. Koszt tego typu szkoleń zaczyna się od 250 zł i może sięgać nawet 1 500 zł.

3. Z największą inwestycją wiążą się szkolenia stacjonarne organizowane z reguły w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Rzeszów czy Wrocław. Koszt tego typu szkoleń wynika między innymi z koniczności zapewnienia sali szkoleniowej oraz zapewnienia wyżywienia i serwisu kawowego. Szkolenia te jednak charakteryzują się wysoką efektywnością - uczestnik ma bezpośredni kontakt z prowadzącym, możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji, a także nawiązania cennych kontaktów. Nic dziwnego, że szkolenia te wciąż cieszą się bardzo dużą popularnością. Z jeszcze wyższym kosztem mogą wiązać się szkolenia z windykacji należności realizowane w trybie wyjazdowym, najczęściej w Zakopanem, Karpaczu czy nad morzem. Szkolenia te pozwalają na pełne zanurzenie w tematykę szkolenia.
Windykacja szkolenie, kurs windykacja

Zapisz się i otrzymuj powiadomienia, gdy w ofercie pojawi się nowe szkolenie z windykacji należności!

Bądź na bieżąco

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Jak wdrożyć nowego pracownika? 6 najważniejszych zasad
20 lutego 2024
Jak wdrożyć nowego pracownika? 6 najważniejszych zasad

Konkurencyjny rynek pracy wymaga od firm nie tylko znajdowania talentów, ale też ich efektywnego wdrażania i zatrzymywania. Pomóc w tym może dobrze zorganizowany proces onboardingowy.

Czytaj więcej
Technologie budowania stron internetowych. Co jest na topie?
20 lutego 2024
Technologie budowania stron internetowych. Co jest na topie?

Technologie używane do tworzenia nowoczesnych stron zmieniają się wraz z rosnącymi oczekiwaniami użytkowników oraz zmieniającymi się standardami w internecie. Sprawdź jakie technologie są obecnie na topie.

Czytaj więcej
Fintech - co to jest? Kiedy z niego korzystamy?
15 lutego 2024
Fintech - co to jest? Kiedy z niego korzystamy?

Fintech, czyli technologie finansowe, rewolucjonizują sposób, w jaki świadczone są usługi finansowe. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Zobacz w jaki sposób FinTech wpływa na codzienne życie.

Czytaj więcej
Czym jest ESG i jak wpływa na działalność firm i organizacji?
14 lutego 2024
Czym jest ESG i jak wpływa na działalność firm i organizacji?

Termin ESG stał się w ostatnich latach jednym z najczęściej dyskutowanych w świecie biznesu oraz administracji publicznej. Warto dowiedzieć się czym jest ESG, jak wypływa na biznes, jak wyznaczać i raportować spełnienie celów ESG.

Czytaj więcej