Szkolenia windykacja należności i kursy windykacyjne w całej Polsce!

 • Poznaj ofertę kursów, szkoleń i praktycznych warsztatów dotyczących windykacji
 • Znajdź szkolenie w dogodnym terminie i miejscu i zgłoś swój udział online
Rozwiń Windykacja miękka, pozasądowa, jak i windykacja twarda, na drodze sądowej wymagają szerokiej wiedzy oraz praktycznych umiejętności. Ważna jest nie tylko znajomość technik windykacji, ale też umiejętność efektywnego zorganizowania procesu monitorowania i zbierania płatności. We wszystkich tych tematach mogą pomóc profesjonalne szkolenia, warsztaty i kursy z windykacji, których listę zgromadziliśmy na tej stronie. Zapraszamy do zapoznania się z programem szkoleń windykacyjnych, ich cenami i dokonania zgłoszenia na wybrany kurs lub szkolenie. Rejestracja możliwa jest z użyciem bezpłatnego formularza rejestracyjnego. Życzymy udanych szkoleń z windykacji! Zwiń

windykacja: szkolenia i kursy

Szkolenia z windykacji: 82

Artykuł

Windykacja dla przedsiębiorstw: szkolenia z windykacji należności, kursy windykacyjne!

Windykacja (z łaciny vindicatio) to zgodnie z pierwotną definicją dochodzenie roszczeń, obrona konieczna, a nawet zemsta. Jest to też instytucja prawna rei vindicatio, której sensem jest  dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. W dzisiejszych czasach jako windykacją nazywamy dochodzenie w sposób określony w przepisach swoich praw do rzeczy lub do zapłaty oraz całokształt działań podejmowanych w tym obszarze. Składa się na nie szereg czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, które prowadzą do wykonania przez dłużnika zobowiązania wobec wierzyciela.

Wyróżniamy wiele rodzajów windykacji i postępowań windykacyjnych, m.in.:

 • windykacja sądowa, czyli dochodzenie zapłaty należności na drodze postępowania sądowego, prowadząca z reguły do uzyskania wyroku sądowego bądź nakazu zapłaty, które po uzyskaniu klauzuli wykonalności są podstawą do prowadzenia egzekucji komorniczej,
 • windykacja pozasądowa (windykacja polubowna) polegająca na działaniach takich jak wezwanie do zapłaty czy upomnienie.

W praktyce rynkowej doszło również do wyróżnienia pojęć takich jak:

 • windykacja twarda – de facto zbliżona pod względem podejmowanych działań do windykacji sądowej, zakłada występowanie na drogę prawną w procesie dochodzenia roszczeń,
 • windykacja miękka – obejmująca szereg działań niejako zachęcających dłużnika do uregulowania zobowiązań oraz przypominających o płatności, np. poprzez monity, informacje o współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami windykacyjnymi itp.
Windykacja należności w firmie

Większość dużych podmiotów, w tym przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą posiada wyspecjalizowane działy zajmujące się ściąganiem należności z reguły stanowiące część działów finansowych. Osobą w firmie odpowiedzialną za funkcjonowanie działów windykacji jest z reguły dyrektor finansowy, również ze względu na jego odpowiedzialność za cash flow. Pomimo tego rozwinął się szeroki rynek podmiotów zewnętrznych, które dostarczają rozmaite usługi z zakresu windykacji i wywiadu gospodarczego, np.:

 • biura informacji kredytowej,
 • kancelarie prawne,
 • biura detektywistyczne,
 • firmy windykacyjne,
 • giełdy wierzytelności itp.

Windykacja może być prowadzona w oparciu o bardzo różnorodny zestaw działań, przykładowo w przypadku windykacji miękkiej/polubownej stosuje się działania zdalne (telefony, wysyłka sms-ów z przypomnieniami o płatności, listy wzywające do zapłaty…) oraz bezpośrednie (mediacja, spotkania z dłużnikiem). Również w windykacji twardej możemy wyróżnić różne działania i etapy działań, poczynając na uzyskaniu tytułu egzekucyjnego (pozew sądowy, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności) poprzez windykację komorniczą (przekazanie długu do egzekucji, poszukiwanie majątku), aż po windykację karną (jeśli doszło do uniemożliwienia egzekucji w wyniku działań o charakterze kryminalnym/karnym).

Szkolenia z windykacji, szkolenia i kursy windykacyjne - online i stacjonarne

Na rynku podmiotów wspierających wierzycieli występują również firmy szkoleniowe dostarczające wiedzę dotyczącą prowadzenia procesów windykacyjnych. Wiedza ta może być szczególnie cenna na etapie windykacji miękkiej oraz organizacji działań przedsiębiorstwa w taki sposób, aby zapewnić możliwie sprawne przyjmowanie płatności od klientów oraz ich rozliczanie i ewentualne kierowanie na drogę windykacji (controlling płatności, controlling finansowy). Każda firma, która boryka się problemem płatności powinna prześledzić cały proces sprzedaży, aby móc sprawnie przeciwdziałać zjawisku nie regulowania należności przez klientów i kontrahentów. Warto zacząć od wdrożenia sprawnego systemu kontroli płatności, który pozwoli zrozumieć skalę problemu oraz wychwycić najczęstsze miejsca jego powstawania. Tego typu analiza finansowa pozwala zgomadzić wiedzę niezbędną, aby przedsiębiorstwo mogło przystąpić do prac nad optymalizacją systemu płatności i windykacji należności. 

Powyżej znajdą Państwo szereg szkoleń dotyczących organizacji procesu windykacji w przedsiębiorstwie, windykacji miękkiej, w tym tele-windykacji, podstaw windykacji dla księgowych, jak też windykacji twardej od zapoznania z podstawowymi procedurami i narzędziami prawnymi, poprzez postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, a nawet windykację międzynarodową. 

Nasza analiza pokazuje, że przeciętne szkolenie z windykacji trwa 2 dni robocze i obejmuje około 14 godzin zajęć merytorycznych. Koszt kursu z windykacji oscyluje od 400 do 1 200 zł za dzień kursu, szkolenia bądź warsztatów. Oferta szkoleń oraz kursów dotyczących windykacji należności i organizowania procesów windykacyjnych w przedsiębiorstwie najszersza jest w dużych miastach, prym wiodą przede wszystkim: Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź, Lublin i Rzeszów. Dynamicznie rozwija się również oferta szkoleń i kursów windykacyjnych online, zarówno tych na żywo, jak i multimedialnych kursów online, w których to uczestnik decyduje o godzinie i czasie trwania zajęć.

Program szkolenia z windykacji

W zależności od dokładniego tematu szkolenia czy kursu poświęconego windykowaniu należności, a także organizatora i czasu trwania szkolenia jego program może się znacząco różnić. W kalendarzu szkoleń z windykacji dostępnym na górze strony istnieje możliwość zapoznania się ze szczegółowym programem szkoleń windykacyjnych. Najczęściej pojawiające się zagadnienia w trakcie kursów windykacyjnych to między innymi:

 • zobowiązania umowne i skutki ich niewykonania
 • typologia dłużników i przyczyny niepłacenia
 • podstawowe regulacje prawne w windykacji: odsetki ustawowe i maksymalne, terminy zapłaty w transakcjach handlowych, przedawnienie roszczeń, uznanie długu, potrącenie zobowiązań
 • zabezpieczenie należności: zabezpieczenia osobowe i rzeczowe, weksel in blanco i poręcznie wekslowe, poręczenie cywilne, dobrowolne poddanie się egzekucji, kaucja, gwarancja bankowa, zastaw i zastaw rejestrowy, hipoteka
 • windykacja na drodze procedur cywilnych: wezwanie do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem uznanie długu, wpis do BIK, postępowanie nakazowe i upominawcze...
 • upadłość i restrukturyzacja dłużnika: pojęcia prawne, upadłość a egzekucja i postępowanie sądowe, upadłość a zabezpieczenia, zgłoszenie wierzytelności, wierzyciel w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • prawo karne a windykacja: przestępstwa na szkodę wierzycieli, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • proces negocjacji windykacyjnych i typy negocjacji
 • zasady prowadzenia rozmowy z dłużnikiem i struktura rozmowy
 • komunikacja z dłużnikiem: telefonicznie, mailowo, osobiście, listownie, sms
 • psychologia windykacji
 • diagnozowanie gier i wymówek dłużnika wraz z typologią odpowiedzi na wymówki
 • presja i sankcje w rozmowie z dłużnikiem
 • asertywność w windykacji
 • zawieranie ugody i egzekwowanie ustaleń
Opłaty sądowe w windykacji sądowej

Aktualnie wysokość opłat sądowych jest zależna od rodzaju postępowania oraz wysokości dochodzonych należności. I tak:

 1. opłaty z tytułu sądowego postępowania uproszczonego w sprawach o wartości do 10.000 zł:
  • wartość do 2 000 zł - opłata 30 zł
  • wartość od 2000 do 5 000 zł - opłata 100 zł
  • wartość od 5000 do 7 500 zł - opłata 250 zł
  • wartość od 7500 do 10 000 zł - opłata 300 zł
 2. opłata z tytułu sądowego postępowania zwykłego wynosi 5% wartości sporu, przy czym nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

Więcej o windykacji w Wikipedii.  

Windykacja dla przedsiębiorstw: szkolenia z windykacji należności, kursy windykacyjne!
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Baza szkoleń z windykacji należności

Dowiedz się jak działa nasza baza szkoleń oraz kursów z windykacji i jak zgłosić udział w wybranym szkoleniu?
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Celem bazy szkoleń i kursów z windykacji jest zgromadzenie jak najwięcej ofert szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji poświęconych windykacji w jednym miejscu, aby umożliwić użytkownikom Internetu szybkie odnalezienie najlepszych szkoleń, zapoznanie się z ich programem, cenami oraz warunkami uczestnictwa.

Współpracujemy z kilkuset organizatorami szkoleń, kursów i konferencji z całej Polski. Jeśli organizujesz wydarzenia dotyczące windykacji skontaktuj się z nami, aby umieścić swoje wydarzenia w bazie.

Przejrzyj listę nadchodzących wydarzeń z windykacji, zapoznaj się z programem zajęć, sylwetkami prelegentów oraz cenami. Porównaj oferty między sobą i wybierz tą, która najlepiej spełnia twoje potrzeby. Teraz wystarczy już tylko wypełnić formularz zgłoszenia - trafi on bezpośrednio do organizatora szkolenia, konferencji lub kursu. Po jego otrzymaniu skontaktuje się on z Tobą, aby potwierdzić rejestrację i przekazać wszystkie informacje organizacyjne (płatności, miejsce realizacji zajęć...).

Ceny szkoleń i kursów są bardzo zróżnicowane:

1. Najtańsze są kursy multimedialne z windykacji, które najczęściej mają postać szeregu nagrań video, prezentacji i ćwiczeń dostępnych przez platformę e-learning. Ich ceny zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych.

2. Z wyższą inwestycją wiąże się udział w szkoleniu online realizowanym na żywo. Zajęcia prowadzone są na żywo, w z góry ustalonym terminie dla danej grupy szkoleniowej, na platformach do wideokonferencji, np. Zoom lub Teams. Koszt tego typu szkoleń zaczyna się od 250 zł i może sięgać nawet 1 500 zł.

3. Z największą inwestycją wiążą się szkolenia stacjonarne organizowane z reguły w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Rzeszów czy Wrocław. Koszt tego typu szkoleń wynika między innymi z koniczności zapewnienia sali szkoleniowej oraz zapewnienia wyżywienia i serwisu kawowego. Szkolenia te jednak charakteryzują się wysoką efektywnością - uczestnik ma bezpośredni kontakt z prowadzącym, możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji, a także nawiązania cennych kontaktów. Nic dziwnego, że szkolenia te wciąż cieszą się bardzo dużą popularnością. Z jeszcze wyższym kosztem mogą wiązać się szkolenia z windykacji należności realizowane w trybie wyjazdowym, najczęściej w Zakopanem, Karpaczu czy nad morzem. Szkolenia te pozwalają na pełne zanurzenie w tematykę szkolenia.
Szkolenie windykacja należności

Zapisz się na powiadomienia o nowych kursach i szkoleniach z windykacji należności!