Szkolenie: DOKUMENTACJA PERSONALNA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dokumentacja-personalna-oraz-ochrona-danych-osobowych-w-kadrach-44196-id512

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Dokumentacja pracownicza obwarowana jest wieloma nakazami, w związku z czym łatwo o pomyłkę przy tworzeniu dokumentacji oraz narażanie się na kary nałożone przez Państwową Inspekcję Pracy. Ponadto posiadanie przez pracodawcę danych osobowych pracownika oraz osób podlega szczególnej ochronie a przetwarzanie danych tzw. wrażliwych jest zabronione.
Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami prowadzenia i przechowywania akt oraz ochrony akt osobowych, co spowoduje uniknięcia niedociągnięć formalnych w prowadzeniu dokumentacji oraz zastosowania prawidłowej ochrony przetwarzania danych osobowych osób rekrutujących i pracowników własnych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierowane jest do osób pracujących w kadrach, które są odpowiedzialne za prawidłowe tworzenie dokumentacji kadrowej oraz ochronę danych osobowych pracowników (w tym wrażliwych).

Program szkolenia:

1. Dane osobowe – definicje, przetwarzanie, dane zwykłe, dane wrażliwe;

2. Obowiązek administratora danych osobowych wobec pracowników - Współdziałanie pracownika kadr z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (Wzór). Zakres działania pracownika kadr w zakresie ochrony danych osobowych,
Zasady przekazania przez kadry akt osobowych pracownika, innej osobie zatrudnionej
u danego pracodawcy

3. Odpowiedzialność - administracyjna, pracownicza, karna, cywilnoprawna osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, Przestępstwo naruszenia obowiązku zabezpieczenia danych osobowych, Prawna odpowiedzialność pracodawcy;

4. Dokumentacja pracownicza – jako zbiór danych osobowych, w tym: podlegające i nie podlegające rejestracji w GIODO;

5. Obowiązek szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych (Wzór -Oświadczenia o przeszkoleniu pracownika);

6. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy na podstawie Kodeksu pracy oraz
ustawy o Ochronie danych osobowych – Ochrona akt osobowych, Zakres informacji,
których pracodawca może żądać od kandydata do pracy oraz pracownika, Podstawa przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o pracę oraz pracownika, w tym postępowanie z CV osób niezatrudnionych, Jakie dane osobowe mogą być udostępniane przez pracodawcę osobom nieupoważnionym, Identyfikatory pracowników a ochrona danych osobowych,Publikowanie przez pracodawcę danych osobowych pracowników;

7. Kontrole Generalnego Inspektora Danych Osobowych – czego dotyczą? oraz konsekwencje nieprzestrzegania ochrony danych osobowych;

8. Podstawy prawne nieprawidłowego udostępniania danych osobowych znajdujących się w aktach osobowych - m.in. związkom zawodowym, Inspekcji Pracy, Sądom, Policji, Bankom, podmiotom przeprowadzających kontrole w innych komórkach niż kadry, pracownikom własnej jednostki;

9. Zabezpieczenie we własnym zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych na stanowisku pracy w kadrach;

10. Dane osobowe dotyczące świadczeń socjalnych;

11. Wyrejestrowanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych pracownika;

12. Określenie zasad wynoszenia dokumentów poza jednostkę;

13. Podstawy legalności przetwarzania danych osobowych pracownika;

14. Obowiązek udzielania informacji dotyczącej zbierania danych osobowych, m.in. pracownikom, w tym: Klauzula wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Cel przetwarzania danych osobowych, Oświadczenie woli (podstawy prawne);

15. Prawidłowe archiwizowanie (tworzenie )dokumentacji personalnej w kadrach:
Nadawanie znaków sprawy, rejestrowanie spraw, zakładanie teczek na podstawie przepisów polskich i unijnych, Warunki przechowywania dokumentacji płacowej i kadrowej,

16. Sankcje z tytułu naruszenia przepisów o przechowywaniu dokumentacji aktowej
i płacowej.

Informacje o prelegentach:

posiada wykształcenie administracyjno - prawne, psychologiczne oraz Certyfikaty: EUROPAN CONFERENCE ON ARCHIVES i Ochrony Informacji Niejawnej.
Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Archiwista I-go i II-go stopnia Kancelaria – Archiwizacja.
Specjalizuje się w wybranych dziedzinach prawa takich jak: archiwizowanie dokumentacji aktowej i technicznej w wersji papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów polskich i unijnych, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnej, kodeks postępowania administracyjnego oraz komunikacji interpersonalnej.
Tworzy akta normatywne dla jednostek organizacyjnych m.in. „Jednolite Rzeczowe Wykazy Akt”, „Instrukcję Kancelaryjną”, „Instrukcję organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych”, „
Publikuje artykuły do „Finanse – kariera” - „Zdaniem eksperta”, „Twoja firma”, „Euro bankier”
Posiada ponad 20 – letni staż pracy w administracji samorządowej oraz kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej i podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski. Wiedzę swoją pogłębia przez ciągłe dokształcanie się oraz czynny udział w licznych seminariach, konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1780 PLN+VAT

Cena zawiera:

zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dostępne zniżki:

  • 5 przy zgłoszeniu 2 osób
  • 7 przy zgłoszeniu 3 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Wydarzenie: DOKUMENTACJA PERSONALNA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH