DOKUMENTACJA PERSONALNA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH

O szkoleniu

Dokumentacja pracownicza obwarowana jest wieloma nakazami, w związku z czym łatwo o pomyłkę przy tworzeniu dokumentacji oraz narażanie się na kary nałożone przez Państwową Inspekcję Pracy. Ponadto posiadanie przez pracodawcę danych osobowych pracownika oraz osób podlega szczególnej ochronie a przetwarzanie danych tzw. wrażliwych jest zabronione.
Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami prowadzenia i przechowywania akt oraz ochrony akt osobowych, co spowoduje uniknięcia niedociągnięć formalnych w prowadzeniu dokumentacji oraz zastosowania prawidłowej ochrony przetwarzania danych osobowych osób rekrutujących i pracowników własnych.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie kierowane jest do osób pracujących w kadrach, które są odpowiedzialne za prawidłowe tworzenie dokumentacji kadrowej oraz ochronę danych osobowych pracowników (w tym wrażliwych).

Program szkolenia

1. Dane osobowe – definicje, przetwarzanie, dane zwykłe, dane wrażliwe;

2. Obowiązek administratora danych osobowych wobec pracowników - Współdziałanie pracownika kadr z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (Wzór). Zakres działania pracownika kadr w zakresie ochrony danych osobowych,
Zasady przekazania przez kadry akt osobowych pracownika, innej osobie zatrudnionej
u danego pracodawcy

3. Odpowiedzialność - administracyjna, pracownicza, karna, cywilnoprawna osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, Przestępstwo naruszenia obowiązku zabezpieczenia danych osobowych, Prawna odpowiedzialność pracodawcy;

4. Dokumentacja pracownicza – jako zbiór danych osobowych, w tym: podlegające i nie podlegające rejestracji w GIODO;

5. Obowiązek szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych (Wzór -Oświadczenia o przeszkoleniu pracownika);

6. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy na podstawie Kodeksu pracy oraz
ustawy o Ochronie danych osobowych – Ochrona akt osobowych, Zakres informacji,
których pracodawca może żądać od kandydata do pracy oraz pracownika, Podstawa przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o pracę oraz pracownika, w tym postępowanie z CV osób niezatrudnionych, Jakie dane osobowe mogą być udostępniane przez pracodawcę osobom nieupoważnionym, Identyfikatory pracowników a ochrona danych osobowych,Publikowanie przez pracodawcę danych osobowych pracowników;

7. Kontrole Generalnego Inspektora Danych Osobowych – czego dotyczą? oraz konsekwencje nieprzestrzegania ochrony danych osobowych;

8. Podstawy prawne nieprawidłowego udostępniania danych osobowych znajdujących się w aktach osobowych - m.in. związkom zawodowym, Inspekcji Pracy, Sądom, Policji, Bankom, podmiotom przeprowadzających kontrole w innych komórkach niż kadry, pracownikom własnej jednostki;

9. Zabezpieczenie we własnym zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych na stanowisku pracy w kadrach;

10. Dane osobowe dotyczące świadczeń socjalnych;

11. Wyrejestrowanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych pracownika;

12. Określenie zasad wynoszenia dokumentów poza jednostkę;

13. Podstawy legalności przetwarzania danych osobowych pracownika;

14. Obowiązek udzielania informacji dotyczącej zbierania danych osobowych, m.in. pracownikom, w tym: Klauzula wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Cel przetwarzania danych osobowych, Oświadczenie woli (podstawy prawne);

15. Prawidłowe archiwizowanie (tworzenie )dokumentacji personalnej w kadrach:
Nadawanie znaków sprawy, rejestrowanie spraw, zakładanie teczek na podstawie przepisów polskich i unijnych, Warunki przechowywania dokumentacji płacowej i kadrowej,

16. Sankcje z tytułu naruszenia przepisów o przechowywaniu dokumentacji aktowej
i płacowej.

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

posiada wykształcenie administracyjno - prawne, psychologiczne oraz Certyfikaty: EUROPAN CONFERENCE ON ARCHIVES i Ochrony Informacji Niejawnej.
Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Archiwista I-go i II-go stopnia Kancelaria – Archiwizacja.
Specjalizuje się w wybranych dziedzinach prawa takich jak: archiwizowanie dokumentacji aktowej i technicznej w wersji papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów polskich i unijnych, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnej, kodeks postępowania administracyjnego oraz komunikacji interpersonalnej.
Tworzy akta normatywne dla jednostek organizacyjnych m.in. „Jednolite Rzeczowe Wykazy Akt”, „Instrukcję Kancelaryjną”, „Instrukcję organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych”, „
Publikuje artykuły do „Finanse – kariera” - „Zdaniem eksperta”, „Twoja firma”, „Euro bankier”
Posiada ponad 20 – letni staż pracy w administracji samorządowej oraz kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej i podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski. Wiedzę swoją pogłębia przez ciągłe dokształcanie się oraz czynny udział w licznych seminariach, konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 780
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!