Szkolenie

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - JAK ZROZUMIEĆ I SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI W FIRMIE

O szkoleniu

Cel szkolenia
Dostarczenie podstawowej i praktycznej informacji o zarządzaniu finansami oraz stworzenie zasad bezproblemowej komunikacji z pionem finansowym.

Metody szkolenia
• ćwiczenia warsztatowe
• dyskusja
• mini wykład
• prezentacja
• case study

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• poznanie i rozumienie treści sprawozdań finansowych
• bezproblemowa komunikacja z pionem finansowym w tym księgowymi
• poznanie i opanowanie menadżerskich mechanizmów zarządzania finansami przedsiębiorstwa
• nabycie umiejętności gromadzenia i analizowania uzyskanych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji
• poznania języka używanego w dziedzinie finansów
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• kadra zarządzająca pionów nie-finansowych, każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego)
• osoby nie zajmujące się w codziennej pracy finansami, lecz korzystającei z informacji finansowej
• kadra kierująca strategicznymi jednostkami biznesowymi
• pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
• osoby nie będące księgowymi
• osoby zarządzające projektami
• osoby zainteresowane tematyką

Program szkolenia

Blok I: Wprowadzenie od finansów przedsiębiorstwa
1. Czym są finanse i jaka jest odpowiedzialność dyrektora finansowego
2. System informacji finansowej przedsiębiorstwa
3. „Filary” finansów przedsiębiorstwa – praktyczne konsekwencje zasad rachunkowości
4. Kasowe a memoriałowe skutki zdarzeń gospodarczych

Blok II: Sprawozdawczość finansowa i zarządcza
1. Cele, zakres, tryb sporządzania sprawozdań finansowych
2. Bilans - budowa, składniki aktywów oraz źródeł ich finansowania, zakres analizy, bilans analityczny
3. Rachunek zysków i strat
4. Rachunek przepływów pieniężnych – zakres informacyjny, sprawozdanie księgowe a cash flow zarządczy
5. Operacje gospodarcze i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych
6. Zniekształcenia informacji w sprawozdaniach finansowych

Blok III: Wybrane instrumenty zarządzania finansami
1. Zarządzanie kosztami i efektywnością
2. Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej
3. Ocena projektów inwestycyjnych

© Copyright dr inż. Michał Kowalski

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych

Przyjazd uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie (zakwaterowanie od godz. 15.00)
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad

Wyjazd uczestników następnego dnia po śniadaniu (zakwaterowanie do godz. 12.00)

Prelegenci

Cytat
DR INŻ. MICHAŁ KOWALSKI - Ekspert w dziedzinie finansów korporacyjnych. Doświadczony analityk i doradca ekonomiczny. Posiada bogatą praktykę w obszarze finansów przedsiębiorstw. Na co dzień wspiera zarządzanie finansami w dużych strukturach kapitałowych oraz realizuje projekty dla średnich i małych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obszarach finansów menadżerskich, modelowania finansowego, wycen i zarządzania wartością, transakcji M&A, controllingu strategicznego. Na szkoleniach przedstawia zagadnienia w sposób przystępny, wyjaśniając zawiłe problemy świata finansów. Ceniony trener szkoleń biznesowych, mający na swoim koncie kilkadziesiąt szkoleń, w tym dla największych firm giełdowych i instytucji publicznych. Ekspert i trener Szkoły Controllingu i Szkoły Finansów.

Gdzie i kiedy

Zakopane 22 - 23 listopada 2012
Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Zakopane

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 8 - 9 marca 2012
Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 1 - 2 marca 2012
Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Wrocław

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. dolnośląskie

Weź udział

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1270 PLN
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (3 doby, przyjazd na kolację w dzień poprzedzający szkolenie, wyjazd po śniadaniu następnego dnia po szkoleniu); pełne wyżywienie oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; integrację; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Weź udział
Cena 2
przy zgłoszeniu 3 osób
1700 PLN
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (3 doby, przyjazd na kolację w dzień poprzedzający szkolenie, wyjazd po śniadaniu następnego dnia po szkoleniu); pełne wyżywienie oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; integrację; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Weź udział
Cena 3
przy zgłoszeniu 5 osób
1640 PLN
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (3 doby, przyjazd na kolację w dzień poprzedzający szkolenie, wyjazd po śniadaniu następnego dnia po szkoleniu); pełne wyżywienie oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; integrację; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Weź udział

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!