Szkolenie: Inspektor ochrony danych osobowych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/inspektor-ochrony-danych-osobowych-38764

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
- Wprowadzenie do nowych przepisów ogólnego Rozporządzenia Unijnego RODO
- Dostarczenie praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych
- Przedstawienie obszarów największych ryzyk prawnych w związku z wejściem w życie RODO
- Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci:
- Osoby pełniące funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub w przyszłości zostaną powołani na to stanowisko
- Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji oraz upoważnione do przetwarzania danych
- Administratorzy Danych Osobowych

Program szkolenia:

1. Ochrona danych osobowych - przepisy unijne i krajowe:
- RODO - podstawowe informacje oraz definicje - wybrane zagadnienia
- dane osobowe
- przetwarzanie danych osobowych
- podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
- obowiązki administratora
- prawa osób, których dane są przetwarzane
- administracyjne kary pieniężne
- ustawa o ochronie danych osobowych z 2018 r. - zakres regulacji
- wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych
- postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
- kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
- odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna.

2. Wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych:
- obowiązkowe wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych
- fakultatywne wyznaczenie Inspektora.

3. Kto może być Inspektorem Ochrony Danych?:
- kwalifikacje do pełnienia funkcji Inspektora
- forma zatrudnienia Inspektora.

4. Status Inspektora ochrony danych:
- bezpośrednia podległość Inspektora najwyższemu kierownictwu
- organizowanie wsparcia dla Inspektora
- udziału Inspektora we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych
- zakaz wydawania instrukcji Inspektorowi co do sposobu wykonywania przez niego zadań
- unikanie w organizacji konfliktu interesów - zadań Inspektora
- zakaz odwoływania i karania Inspektora
- obowiązek Inspektora zachowania tajemnicy lub poufności wykonywanych zadań.

5. Zadania Inspektora Ochrony Danych:
- informowanie i doradzanie w kwestiach ochrony danych
- monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych
- działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu
- prowadzenie audytów
- wydawanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, monitorowanie jej wykonania
- współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
- pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Praktyczne informacje na temat kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
- wymagania Urzędu wobec kontrolowanych podmiotów.

7. Panel dyskusyjny.

Informacje o prelegentach:

Prawnik, praktyk, inspektor i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, wieloletni Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Od 10 lat opracowuje i wdraża rozwiązania z zakresu ochrony danych dla firm i przedsiębiorstw (w tym o zasięgu międzynarodowym). Dodatkowe doświadczenie zawodowe w obszarze audytu pozyskał jako inspektor Najwyższej Izby Kontroli. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych w administracji i biznesie. Posiada certyfikat dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne oraz uprawnienia kontrolera kontroli państwowej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 450,00 - koszt za osobę

Cena zawiera:

dydaktykę, materiały szkoleniowe, zaświaczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch, konsultacje

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Informacji udziela:
Dorota Gumińska

Wydarzenie: Inspektor ochrony danych osobowych