Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/koordynator-kaizen-36260-id127

Informacje o szkoleniu

 • Koordynator Kaizen


  ID szkolenia: 36260
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Czas trwania:
  2 dni x 7 godzin

  TERMINY SZKOLEŃ:
  05-06,09.2017
  12-13.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie zaprojektowane dla koordynatorów Kaizen. Przygotowanie, wdrożenie i rozwój systemu KAIZEN dla liderów zmiany i osób odpowiedzialnych za organizację KAIZEN. Przygotowanie uczestników do zaprojektowania, wdrożenia i rozwoju systemu KAIZEN w przedsiębiorstwie. Istota Kaizen, organizacja Kaizen w przedsiębiorstwie, główne decyzje Kaizen, ocena projektów i motywowanie. Instrumenty Kaizen: Eeliminacja MUDA, Kaizen Blitz, Problem Solving, PDCA.

Szkolenie skierowane jest do:

• koordynatorzy KAIZEN w przedsiębiorstwie,
• osoby odpowiedzialne za wdrożenie i rozwój systemu KAIZEN,

Program szkolenia:

1 DZIEŃ
Filozofia KAIZEN
1. Wprowadzenie:
• Lean Manufacturing - zdroworozsądkowa redukcja kosztów działania
• Pojecie wartości dodanej i strat
• Siedem rodzajów strat
• Poszukiwanie strat w procesie
2. Istota i geneza KAIZEN:
• Podstawowe pojęcia
• Filozofia i podstawowe zasady KAIZEN
• Główne koncepcje KAIZEN
• KAIZEN a innowacje
• Kobetsu Kaizen – kultura wspierająca ciągłe doskonalenie
3. KAIZEN jako proces rozwiązywania problemów:
• Pojęcie i istota problemu
• Rodzaje problemów
• 7 kroków KAIZEN
Przygotowanie do KAIZEN
4. Organizacja KAIZEN w przedsiębiorstwie:
• Różne systemy zgłaszania wniosków
• Struktura odpowiedzialności (uczestnicy zespołów, liderzy, koordynatorzy, zespół decydujący) - role
• Organizacja zespołów KAIZEN
• Komunikacja w ramach KAIZEN – karty KAIZEN, tablice, spotkania
• Budowanie zaangażowania w ciągłe doskonalenie
• Rola szkoleń w budowaniu i doskonaleniu KAIZEN
• Zasady efektywnego wdrożenia i rozwijania KAIZEN
• Rola koordynatora i liderów zmiany w zorganizowaniu systemu KAIZEN
Wykład, przykłady, ćwiczenie z formułowania „regulaminu KAIZEN”, cz. 1
5. Główne decyzje dotyczące KAIZEN w przedsiębiorstwie:
• Sposoby oceny projektów
• Sposoby nagradzania pracowników
• Sposoby motywowania
• Sposoby oceny systemu KAIZEN - audyt
• Droga pomysłu
• Rola koordynatora i liderów zmiany
Stosowanie KAIZEN – trzy podstawowe zadania
6. Porządek, organizacja i zarządzanie wzrokowe na stanowisku pracy
• Znaczenie zarządzania wzrokowego
• Wykorzystanie techniki 5S
7. Eliminacja strat (Muda, Mura, Muri) – znaczenie i podstawowe techniki:
• Mapa strumienia wartości
• TPM
• Przepływ jednej sztuki
• Poka Yoke
• Just In Time
• Kanban
• SMED Wykład, przykłady, ćwiczenia z mapowania strumienia wartości i kanban.
8. Standaryzacja :
• Znaczenie standaryzacji w procesie KAIZEN
• Zasady standaryzowania rozwiązań
Dzień II. Codzienne instrumenty KAIZEN

Zespołowość jako podstawa KAIZEN
9. Team Oriented Problem Solving:
• Istota zespołowo zorientowanego rozwiązywania problemów
• Przebieg procesu TOPS
• Formularz wyników pracy TOPS
• Rola koordynatora i liderów zespołów w TOPS
10. Organizacja warsztatów KAIZEN BLITZ:
• Istota KAIZEN BLITZ
• Rola KAIZEN BLITZ w przedsiębiorstwie
• Proces realizacji KAIZEN BLITZ
• Rola koordynatora i liderów zespołów w KAIZEN BLITZ
Metody rozwiązywania problemów jako podstawowe narzędzia KAIZEN
11. PDCA – Problem Solving:
• Istota i cele stosowania
• Etapy i fazy postępowania
• Zbiór podstawowych narzędzi pomocniczych i ich zastosowanie (5W&2H, wykres Ischikawy, diagram Pareto, 5xwhy?)
• Rola koordynatora i liderów w procesie rozwiązywania problemów Wykład, przykłady, ćwiczenia z zastosowania 5W&2H, wykresu Ischikawy oraz analizy 5xWhy? 180
12. Kreatywne myślenie jako podstawa podejścia KAIZEN:
• Istota twórczego myślenia
• Zasady twórczego myślenia
• Bariery twórczego myślenia
• Podstawowe techniki (mapa myśli, odmiany brainstormingu, metoda kruszenia, 6 myślowych kapeluszy, jak jest-jak być powinno?)
Wykład, przykłady, ćwiczenia z zastosowania mapy myśli, 6 myślowych kapeluszy oraz metody jak jest – jak być
Metodyka: wykładćwiczeniawarsztaty

Informacje o prelegentach:

trenerzy TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1400 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

faktura wystawiona po szkoleniu
Karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Koordynator Kaizen