Szkolenie

Koordynator Kaizen

O szkoleniu

Szkolenie zaprojektowane dla koordynatorów Kaizen. Przygotowanie, wdrożenie i rozwój systemu KAIZEN dla liderów zmiany i osób odpowiedzialnych za organizację KAIZEN. Przygotowanie uczestników do zaprojektowania, wdrożenia i rozwoju systemu KAIZEN w przedsiębiorstwie. Istota Kaizen, organizacja Kaizen w przedsiębiorstwie, główne decyzje Kaizen, ocena projektów i motywowanie. Instrumenty Kaizen: Eeliminacja MUDA, Kaizen Blitz, Problem Solving, PDCA.
Kto powinien wziąć udział?
• koordynatorzy KAIZEN w przedsiębiorstwie,
• osoby odpowiedzialne za wdrożenie i rozwój systemu KAIZEN,

Program szkolenia

1 DZIEŃ
Filozofia KAIZEN
1. Wprowadzenie:
• Lean Manufacturing - zdroworozsądkowa redukcja kosztów działania
• Pojecie wartości dodanej i strat
• Siedem rodzajów strat
• Poszukiwanie strat w procesie
2. Istota i geneza KAIZEN:
• Podstawowe pojęcia
• Filozofia i podstawowe zasady KAIZEN
• Główne koncepcje KAIZEN
• KAIZEN a innowacje
• Kobetsu Kaizen – kultura wspierająca ciągłe doskonalenie
3. KAIZEN jako proces rozwiązywania problemów:
• Pojęcie i istota problemu
• Rodzaje problemów
• 7 kroków KAIZEN
Przygotowanie do KAIZEN
4. Organizacja KAIZEN w przedsiębiorstwie:
• Różne systemy zgłaszania wniosków
• Struktura odpowiedzialności (uczestnicy zespołów, liderzy, koordynatorzy, zespół decydujący) - role
• Organizacja zespołów KAIZEN
• Komunikacja w ramach KAIZEN – karty KAIZEN, tablice, spotkania
• Budowanie zaangażowania w ciągłe doskonalenie
• Rola szkoleń w budowaniu i doskonaleniu KAIZEN
• Zasady efektywnego wdrożenia i rozwijania KAIZEN
• Rola koordynatora i liderów zmiany w zorganizowaniu systemu KAIZEN
Wykład, przykłady, ćwiczenie z formułowania „regulaminu KAIZEN”, cz. 1
5. Główne decyzje dotyczące KAIZEN w przedsiębiorstwie:
• Sposoby oceny projektów
• Sposoby nagradzania pracowników
• Sposoby motywowania
• Sposoby oceny systemu KAIZEN - audyt
• Droga pomysłu
• Rola koordynatora i liderów zmiany
Stosowanie KAIZEN – trzy podstawowe zadania
6. Porządek, organizacja i zarządzanie wzrokowe na stanowisku pracy
• Znaczenie zarządzania wzrokowego
• Wykorzystanie techniki 5S
7. Eliminacja strat (Muda, Mura, Muri) – znaczenie i podstawowe techniki:
• Mapa strumienia wartości
• TPM
• Przepływ jednej sztuki
• Poka Yoke
• Just In Time
• Kanban
• SMED Wykład, przykłady, ćwiczenia z mapowania strumienia wartości i kanban.
8. Standaryzacja :
• Znaczenie standaryzacji w procesie KAIZEN
• Zasady standaryzowania rozwiązań
Dzień II. Codzienne instrumenty KAIZEN

Zespołowość jako podstawa KAIZEN
9. Team Oriented Problem Solving:
• Istota zespołowo zorientowanego rozwiązywania problemów
• Przebieg procesu TOPS
• Formularz wyników pracy TOPS
• Rola koordynatora i liderów zespołów w TOPS
10. Organizacja warsztatów KAIZEN BLITZ:
• Istota KAIZEN BLITZ
• Rola KAIZEN BLITZ w przedsiębiorstwie
• Proces realizacji KAIZEN BLITZ
• Rola koordynatora i liderów zespołów w KAIZEN BLITZ
Metody rozwiązywania problemów jako podstawowe narzędzia KAIZEN
11. PDCA – Problem Solving:
• Istota i cele stosowania
• Etapy i fazy postępowania
• Zbiór podstawowych narzędzi pomocniczych i ich zastosowanie (5W&2H, wykres Ischikawy, diagram Pareto, 5xwhy?)
• Rola koordynatora i liderów w procesie rozwiązywania problemów Wykład, przykłady, ćwiczenia z zastosowania 5W&2H, wykresu Ischikawy oraz analizy 5xWhy? 180
12. Kreatywne myślenie jako podstawa podejścia KAIZEN:
• Istota twórczego myślenia
• Zasady twórczego myślenia
• Bariery twórczego myślenia
• Podstawowe techniki (mapa myśli, odmiany brainstormingu, metoda kruszenia, 6 myślowych kapeluszy, jak jest-jak być powinno?)
Wykład, przykłady, ćwiczenia z zastosowania mapy myśli, 6 myślowych kapeluszy oraz metody jak jest – jak być
Metodyka: wykładćwiczeniawarsztaty

Prelegenci

Cytat
trenerzy TQMsoft

Gdzie i kiedy

Kraków 15 - 16 stycznia 2018
TQMsoft

31-231 Kraków

ul. Bociana 22a

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
PLN netto/os.
1400 PLN
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

faktura wystawiona po szkoleniu
Karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!