Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kryteria-oceny-ofertjak-prawidlowo-dobrac-kryteria-i-ich-wagi-61381-id8286

Informacje o szkoleniu

 • KRYTERIA OCENY OFERT Jak prawidłowo dobrać kryteria i ich wagi?


  ID szkolenia: 61381
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Huzar
  Spadochroniarzy 9
  Lublin
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Czy wiesz, że...
... wejście w życie ostatniej nowelizacji ustawy Pzp spowodowało, że ilość biuletynowych postępowań zawierających wyłącznie kryterium najniższej ceny spadło z 93% do 33%? Poniższy spadek jest jednak niższy niż prognozowany przez ekspertów bo wątpliwe jes,t aby aż jedna trzecia wszczynanych postępowań spełniała warunki określone w art. 91 ust. 2a umożliwiające tą praktykę.

Cel szkolenia
Poznanie rozwiązań umożliwiających prawidłowe zastosowanie najbardziej kontrowersyjnych zapisów znowelizowanej ustawy Pzp.

Szkolenie skierowane jest do:

Odbiorcy szkolenia

Pracownicy komórek zamówień publicznych
Osoby pracujące w komisjach przetargowych
Pracownicy merytoryczni
Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program szkolenia:

Program
WYBÓR TOWARU WYSOKIEJ JAKOŚCI JAKO CEL POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Definicja postępowania o udzielenie zamówienia
Co to jest „jakość”
„Jakość” w prawie zamówień publicznych oraz przepisach o finansach publicznych


WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA TOWAR WYSOKIEJ JAKOŚCI

Prawidłowa organizacja systemu zamówień publicznych na szczeblu Zamawiającego – obowiązki pracowników i efektywna współpraca. Model HPI
Przedmiot zamówienia jako zwierciadło potrzeb Zamawiającego

Określenie celu zakupu
Potrzeby obiektywne i subiektywne
Przenoszenie potrzeb zamawiającego na język ustawy Pzp
Wsparcie na etapie opisu przedmiotu zamówienia – dialog techniczny, biegły, tryby negocjacyjne
Umowne warunki wykonania przedmiotu zamówienia – zobowiązania i sankcje
Analiza dotychczasowych problemów związanych z danym zamówieniem – schemat rozwiązywania problemów w zp

Kryteria oceny ofert uwzględniające rachunek kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu zamówienia

Cykl życia produktuOpis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych
Skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów

Wybór wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością

Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu dotyczących rzetelności i efektywności wykonawcy
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków uniemożliwiający omijanie warunków przez wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich (art. 26 ust. 2b ustawy pzp) lub wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Eliminowanie przypadków ofert zawierających rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wskazówki dotyczące wystąpienia rażąco niskiej ceny
Rażąco niska cena jako
Czyn nieuczciwej konkurencji
Wyraz braku doświadczenia wykonawcy
Wyraz dostrzeżonych błędów w SIWZ

WARUNKI UZYSKANIA PRZEDMIOTU WYSOKIEJ JAKOŚCI

Prawidłowy nadzór nad realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zgubne skutki przyzwolenia na nierzetelność
Elastyczność umożliwiająca wprowadzanie korzystnych zmian do treści umowy

Informacje o prelegentach:

Łukasz Czaban
• Trener zamówień publicznych od 2004 roku,
na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
• W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.
• Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych
w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
• Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 -
 • - -

Cena zawiera:

Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: KRYTERIA OCENY OFERT Jak prawidłowo dobrać kryteria i ich wagi?