Szkolenie

Nowa ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy w 2015.

O szkoleniu

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów. W 2015 r. powinny pojawić się też nowe przepisy dotyczące zasad postępowania z odpadami, w tym przekazywania ich osobom fizycznym. Nowe obowiązki dotkną każdego przedsiębiorcę, który wytwarza, transportuje lub przetwarza odpady.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest szczegółowe wyjaśnienie wątpliwości i problemów pojawiających się w ostatnim czasie w związku ze zmianami przepisów w obszarze ochrony środowiska:
• wyjaśnimy zmienione obowiązki w obszarze gospodarowania odpadami,
• poruszymy zagadnienia dotyczące obowiązków przedsiębiorców w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
• każdy przedsiębiorca ma obowiązek sporządzania raportu do KOBIZE, które jest ściśle związany z opłatami - podpowiemy, jak powiązać za sobą oba sprawozdania.

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać wiedzę, która pozwoli na:
• zweryfikowanie we własnym przedsiębiorstwie czy i w jakim stopniu posiadane decyzje są dostosowane do nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami,
• sprecyzowanie możliwości postępowania z odpadami, zgodnie ze zmienionymi przepisami,
• ocenę najkorzystniejszego sposobu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska w firmie.

Metody prowadzenia zajęć:
• prezentacja z omówieniem praktycznych przykładów,
• studium przypadku,
• ćwiczenia praktyczne.
Kto powinien wziąć udział?
Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest szczegółowe wyjaśnienie wątpliwości i problemów pojawiających się w ostatnim czasie w związku ze zmianami przepisów w obszarze ochrony środowiska:
• wyjaśnimy obowiązujące od 23 stycznia 2013 r. zmienione obowiązki w obszarze gospodarowania odpadami,
• poruszymy zagadnienia dotyczące obowiązków przedsiębiorców w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska - przepisy zmieniły się 1 stycznia 2013,
• każdy przedsiębiorca ma obowiązek sporządzania raportu do KOBIZE, które jest ściśle związany z opłatami - podpowiemy, jak powiązać za sobą oba sprawozdania.

Program szkolenia

Dzień I
1. Nowa ustawa o odpadach - nowe regulacje formalno-prawne:
o decyzje odpadowe w 2015 r. – czy nadal obowiązują? Jakie sankcje grożą za ich brak? Czy można przekazywać odpady przedsiębiorcom, którzy posiadają stare decyzje?
o jak długo zezwolenia na transport odpadów zachowują ważność?
o co z zezwoleniami na odzysk odpadów metodą R 14 i R 15 - czy należy je zmieniać?
o firmy świadczące usługi (np. sprzątające, budowlane, czyszczące separatory) - czy muszą posiadać jakiekolwiek decyzje, czy nadal posiadają status wytwórcy odpadów?
o nowe rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiające kryteria, kiedy pewne rodzaje odpadów przestają być odpadami.
2. Gospodarowanie odpadami:
o które odpady zostały wyłączone spod stosowania przepisów ustawy? czy zmieni się sposób klasyfikowania odpadów?
o kiedy złom jest odpadem a kiedy produktem?
o komu w świetle nowej ustawy można przekazywać odpady - jakie decyzje musi posiadać odbierający odpady?
o jaką rolę odgrywa sprzedawca i pośrednik odpadów - czy przejmują odpowiedzialność za odebrane odpady?
o rodzaje odpadów, które można przekazywać osobom fizycznym,
o jakie znaczenie dla przedsiębiorców ma nowe pojęcie "produktu ubocznego"?
o które odpady w firmie stanowią odpady komunalne?
o odpady opakowaniowe powstałe w firmie - odpad komunalny czy nie?
3. Ewidencja i sprawozdawczość:
o jakie wzory ewidencji odpadów obowiązują w 2015 r.? różnice pomiędzy starymi a nowymi formularzami, zasady ich wypełniania,
o nowy rodzaj ewidencji - karta ewidencji odpadu niebezpiecznego - kogo dotyczy?
o jak dokumentować postępowanie z odpadami komunalnymi?
o nowe zasady prowadzenia ewidencji - którzy przedsiębiorcy mogą prowadzić ewidencje uproszczoną?
o sprawozdanie odpadowe - czy stare wzory sprawozdania nadal obowiązują?
o jeden zakład - dwie filie - ile sprawozdań należy złożyć?
o sprawozdania a ewidencja odpadowa - odpady przekazywane osobom fizycznym - gdzie je wykazać w sprawozdaniu?
o od kiedy będziemy składać sprawozdania w wersji elektronicznej?
4. Kary w obszarze gospodarowania odpadami:
o kto ponosi odpowiedzialność w firmie za wypełnianie KPO i KEO i jakie sankcje grożą za niewykonywanie tego obowiązku?
o jakie postępowanie stosowane jest w przypadku gdy zapisy w KEO nie zgadzają się ze sprawozdaniem odpadowym?
o jaka odpowiedzialność ponoszą pośrednik i sprzedawca odpadów - czy zagrożeni są karami?
o kiedy grożą nam mandaty a kiedy administracyjne kary pieniężne?

Dzień II
1. Najnowsze zmiany w przepisach dot. opłat i raportu do KOBIZE:
o jak rozliczać się za korzystanie ze środowiska w 2015 r.?
o raport KOBIZE a sprawozdania opłatowe do UM - jak są powiązane?
2. Raport do KOBIZE za 2014 r.:
o jak przeprowadzić proces rejestracji w krajowej bazie? niezbędne dokumenty i terminy;
o jak i kiedy dokonywać zmian w posiadanym koncie?
o sporządzanie raportu:
- budowanie struktury technologicznej zakładu,
- ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów,
- określanie czasu pracy instalacji i źródeł,
- które części raportu nie dotyczą mojego zakładu?
o określanie wielkości emisji dla charakterystycznych procesów technologicznych, np. spalanie paliw, emisja LZO – metody i wskaźniki; jak wskazać emisję z małych kotłów w raporcie do KOBIZE?
o procesy prowadzone poza instalacją,
o emisja z klimatyzacji w raporcie do KOBIZE;
o co ze środkami transportu w raporcie do KOBIZE?
3. Powiązanie systemu opłatowego w 2015 r. z raportem do KOBIZE:
o czy każdy przedsiębiorca składający sprawozdanie opłatowe ma również obowiązek złożyć raport do KOBIZE?
o z których danych opłatowych korzystać do sporządzenia raportu KOBIZE?
o które dane w obu sprawozdaniach muszą być spójne?
o czy wszystkie substancje ze sprawozdań opłatowych da się wykazać w raporcie do KOBIZE?
4. Kontrole i sankcje związane z opłatami i raportem do KOBIZE:
o czym różnią się opłaty podwyższone od administracyjnych kar pieniężnych?
o dokumenty sprawdzane podczas kontroli w celu weryfikacji opłat i raportu do KOBIZE?
o jak wygląda postępowanie, gdy raport do KOBIZE okaże się nieprawidłowo sporządzony?

Czas trwania

11-12.02.2015, środa (10.30-16.30) – czwartek (9.00-15.00)

Prelegenci

Cytat
Pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, praktyk w zakresie oceny spełniania wymagań stawianych przedsiębiorcom przepisami ochrony środowiska, w szczególności w obszarze Prawa ochrony środowiska, przepisów dotyczących ochrony powietrza (w tym LZO), gospodarowania odpadami (w tym komunalnymi), KOBIZE oraz zagadnień PRTR. Swoją wiedzą od ponad 5 lat dzieli się prowadząc szkolenia, warsztaty, seminaria.

Gdzie i kiedy

Warszawa 11-12 luty 2015
Goldenfloor Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1190 PLN
Cena zawiera:
  • Cena zawiera materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia.
Zapisz się
Cena 2
zł brutto
1493,70 PLN
Cena zawiera:
  • Cena zawiera materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia.
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie jgt.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!