Szkolenie

Ochrona danych osobowych w HR - kompleksowe omówienie, z uwzględnieniem wszystkich ostatnich zmian

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest kompleksowe omówienie problematyki ochrony i przetwarzania danych osobowych w dziale HR. Program uwzględnia wszystkie ostatnio dokonane zmiany przepisów wynikające z RODO oraz najnowszej nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w szkoleniu  pozwoli na poznanie obszarów stwarzających największe ryzyko, zapewniając jednocześnie uzyskanie konkretnych wskazówek związanych z prawidłowym sposobem postępowania w sytuacjach typowych dla pracy działów kadrowo – płacowych. 

Uczestnicy otrzymują najbardziej aktualne materiały i narzędzia dostosowane do specyfiki przetwarzania danych w działach personalnych wraz z możliwością ich symultanicznego uzupełnienia pod okiem trenera. Przewidziano także możliwość konsultacji obecnie funkcjonujących dokumentów w reprezentowanych przez Uczestników podmiotach.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych lub planujących rozwój zawodowy w dziale HR w kierunku ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Program szkolenia

Nowelizacja przepisów prawa pracy w związku z RODO.

 1. Kategorie danych pozyskiwane przez Pracodawcę.
 2. Zgoda pracownika – wniosek Pracodawcy oraz inicjatywa własna.
 3. Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika.
 4. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w tym biometrycznych.
 5. Dane pozyskiwane w celu udzielenia świadczeń socjalnych oraz dokumentacja dowodowa i jej przechowywanie.

 

Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją – Poradnik dla Pracodawców – stosowanie i praktyka.

 1. Nowe rozumienie pojęć i szczególne kategorie danych w myśl RODO.
 2. Proces rekrutacyjny – właściwe przygotowanie i narzędzia:
 • jakich danych można wymagać od kandydata do pracy,
 • czy zgoda w rekrutacji jest wymagana i na jakie dane,
 • o czym przyszły pracodawca musi poinformować kandydata,
 • rekrutacje wieloetapowe – badania, testy, assessment center – czy są legalne,
 • proces rekrutacyjny tradycyjny oraz elektroniczny,
 • rekrutacje ukryte oraz pośrednictwo rekrutacyjne.
 1. Przebieg rekrutacji:
 • dane zawarte w CV oraz liście motywacyjnym – podstawy przetwarzania,
 • rekomendacje i referencje – możliwość weryfikacji – tzw. „czarny wywiad”,
 • rozmowa rekrutacyjna, jej przebieg i pozyskiwane dane,
 • sprawdzanie kandydata w Internecie i gromadzenie danych,
 • okres retencji danych kandydatów,
 • ewentualne roszczenia kandydata a obowiązek usunięcia danych
  – kontrowersje w kontekście ochrony interesów Pracodawcy,
 • tworzenie list osób niepożądanych,
 • otrzymywanie CV poza procesem rekrutacyjnym oraz rekrutacja ciągła.

 

Dane osobowe pracowników przetwarzane w związku z zatrudnieniem – wytyczne i zalecenia UODO.

Stosunek pracy jako podstawa przetwarzania danych pracowników:

 • dane wynikające z kodeksu pracy i nowelizowanych przepisów,
 • zgoda pracownika na wizerunek – kiedy wymagana i w jakich okolicznościach,
 • dane kontaktowe prywatne – bieżący kontakt z pracownikiem, komunikacja elektroniczna, przesyłanie dokumentów,
 • listy obecności i inne systemy weryfikacji czasu pracy,
 • dokumenty rekrutacyjne w aktach osobowych,
 • legalność kserowania i skanowania dokumentów tożsamości i aktów stanu cywilnego,
 • monitoring w miejscu pracy i poza nim – monitoring wizyjny, poczty elektronicznej i Internetu, lokalizatory GPS, nagrywanie rozmów,
 • obowiązek informacyjny dla pracowników – w jaki sposób go wykonać, czy wymagane jest jego potwierdzenie,
 • przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych pracowniczych.

 1. Procedura właściwego przekazywania danych na zewnątrz.
 2. Przekazywanie danych w zakresie świadczeń medycyny pracy.
 3. Udostępnianie danych organom publicznym i urzędom.
 4. Dane pracownika udostępniane bankom i instytucjom finansowym,
  podmiotom świadczącym usługi dodatkowej opieki medycznej, kart sportowych, itp.
 5. Przepływ danych pomiędzy Pracodawcą a organizacją związkową.
 6. Powierzenie przetwarzania danych w ramach usług podwykonawczych
  i outsourcingu.
 7. Przekazywanie danych w ramach grupy kapitałowej.

 

Obowiązki pracodawcy jako administratora danych – wskazówki praktyczne.

 


Przykładowe narzędzia, materiały i dokumenty, które otrzymują uczestnicy:

 • Rejestr czynności przetwarzania danych wraz z przykładami procesów występujących w działach kadrowych.
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych wraz z przykładami procesorów, którzy prowadzą dokumentację kadrową.
 • Umowa powierzenia danych dla klientów procesora zlecającego prowadzenie dokumentacji kadrowej.
 • Wzorzec aneksu do regulaminu pracy uwzględniający wszelkie zmiany nowelizacyjne kodeksu pracy, monitoring wizyjny, poczty elektronicznej i Internetu, monitoring GPS oraz rozmów telefonicznych.
 • Kwestionariusz osobowy pracownika i kandydata zgodny z RODO i poszerzony w stosunku do wzorców ministerialnych.
 • Obowiązek informacyjny dla pracowników, zleceniobiorców, wykonawców i praktykantów.
 • Upoważnienie do przetwarzania danych dla działów HR.
 • Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.
 • 4 zgody rekrutacyjne, dostosowane do różnych aspektów czasowych przetwarzania danych.
 • Zgody pracownicze do banku.
 • Zgody pracownika na przetwarzanie wizerunku w celach wynikających ze stosunku pracy, ale także w celach marketingowych i reklamowych.
 • Zgody członków rodziny pracownika przy przetwarzaniu ich danych w ramach benefitów uzyskiwanych z zakładu pracy oraz wizerunku przy uczestnictwie w wyjazdach integracyjnych i wydarzeniach.
 • Niezbędne zapisy do umów z kontrahentami zawierające obowiązek informacyjny pierwotny i wtórny.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
 • mec. Łukasz MIĘTKOWSKI

Adwokat, Inspektor Ochrony Danych w spółkach kapitałowych, były sekretarz Zespołów Ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości, Trener prawa.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością cywilną i karną członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi, a także organami administracji. Pełni funkcję likwidatora spółek, a także zajmuje się stałą obsługą prawną w kontekście powierzonych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Przeprowadza kompleksowe działania audytowe i wdrożeniowe związane z procedurami i narzędziami ochrony danych osobowych w spółkach oraz grupach kapitałowych.

Prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz korporacyjne egzaminy zawodowe.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY. 

Prowadzone przez niego szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

Gdzie i kiedy

Warszawa 23-24 listopad 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 23-24 listopad 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 5-6 październik 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 5-6 październik 2021

Gdzie i kiedy

Online 13-14 maj 2021

Zapisz się

Cena szkolenia online
790 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena szkolenia stacjonarnego
1150 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Dom Wiedzy Sp. z o.o.
00-644 Warszawa
Polna 50
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Sp. z o.o.
00-644 Warszawa Polna 50
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!