Szkolenie

Podatek u źródła – z uwzględnieniem zmian w zakresie opodatkowania odsetek i należności licencyjnych od 1 lipca 2013 r.

O szkoleniu

Warszawa, 31 marca 2014 r. - SOP 14304
Warszawa, 19 maja 2014 r. - SOP 14305

Przedmiotem szkolenia jest omówienie aktualnej problematyki dotyczącej podatku u źródła w transakcjach międzynarodowych. W trakcie szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo oraz interpretacje. Materiały uwzględniają aktualny tekst przepisów, aktualne orzecznictwo, interpretacje oraz informacje co do opodatkowania podatkiem u źródła dywidendy, odsetek oraz należności licencyjnych we wszystkich zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT a siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w konwencji modelowej oraz w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) co w przypadku, jeżeli siedziba zarządu jest w innym państwie niż siedziba spółki?

2. Zakład w ustawie o CIT i PIT a zakład w konwencji modelowej oraz w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) przedstawicielstwo oraz biuro nadzoru a zakład,
b) budowa a zakład,
c) prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki osobowej a zakład.

3. Dywidenda w ustawie o CIT i PIT a dywidenda w konwencji modelowej OECD oraz w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) dywidenda a umorzenie udziałów (akcji), wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, podział oraz łączenie spółek kapitałowych,
b) stawka podstawowa, stawka zredukowana, zwolnienie.

4. Odsetki w ustawie o CIT i PIT a odsetki w konwencji modelowej OECD oraz w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) odsetki za opóźnienie – kiedy podatek u źródła a kiedy podatek w miejscu rezydencji?
b) odsetki od kredytów bankowych a podatek u źródła.

5. Należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT a należności licencyjne w postanowieniach modelowej konwencji OECD oraz w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) kiedy licencja na oprogramowanie stanowi licencję w rozumieniu przepisów podatkowych?
b) kiedy użytkowanie urządzenia przemysłowego stanowi licencję w rozumieniu przepisów podatkowych?
c) kiedy know – how stanowi licencję w rozumieniu przepisów podatkowych?
d) jakie znaczenie dla opodatkowania licencji ma wypłata należności licencyjnej do podmiotu innego niż bezpośredni beneficjent?

6. Zamiany obowiązujące od 1 lipca 2013 r. – zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych:
a) implementacja przepisów Dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich,
b) przesłanki skorzystania ze zwolnienia

7. Sportowcy i artyści w ustawie o CIT i PIT a sportowcy i artyści w postanowieniach modelowej konwencji OECD oraz w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) kto jest sportowcem i artystą?
b) co znaczy publiczne wykonanie?
c) co w przypadku wynagrodzenia mieszanego?
d) co w przypadku, jeżeli obciąża nas spółka estradowa?
e) co w przypadku jeżeli trasa koncertowa przebiega przez kilka państw i jest objęta jednym wynagrodzeniem?

8. Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w ustawie o PIT a wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w postanowieniach modelowej konwencji OECD oraz w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

9. Zakup usług o charakterze niematerialnym w ustawie o CIT i PIT oraz w postanowieniach modelowej konwencji OECD oraz w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

10. Metody wyłączenia podwójnego opodatkowania.

11. Certyfikat rezydencji, IFT - 2R, CIT 10 Z oraz pozostałe obowiązki informacyjno – dokumentacyjne.

12. Zmiany w zakresie opodatkowania niektórych wypłat odsetek i należności licencyjnych na rzecz nierezydentów.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, paliwowej, budowlanej i nieruchomości oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Gdzie i kiedy

Warszawa 31 marca 2014
centrum Warszawy lub siedziba Akademia Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 690 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 640 zł/os + 23% VAT.
690 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!