Szkolenie

Prawo wodne - Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach. Pozwolenia wodnoprawne.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej obowiązków Przedsiębiorców wynikających z przepisów ustawy Prawo Wodne przez służby odpowiedzialne za ochronę środowiska w zakładzie. Podczas szkolenia omawiane są uregulowania prawne regulujące korzystanie ze środowiska w kontekście prowadzenia poprawnej gospodarki wodno-ściekowej przedsiębiorstw oraz zakładów. Szkolenie przybliża zagadnienia oraz wymogi związane z poborem wód (studnie i ujęcia), odprowadzaniem wód opadowych do środowiska (wyloty do rowów i cieków, rozsączanie), zagospodarowywaniem ścieków przemysłowych (pozwolenia na zrzut do kanalizacji), a także budową oraz przebudowywaniem urządzeń wodnych, rowów, przepustów itp. Dzięki szkoleniu Przedsiębiorcy nabędą wiedzą dotyczącą umiejętności identyfikacji oraz realizacji obowiązków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, pracowników tych podmiotów odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska – ustawy o odpadach, pracowników działów jakości odpowiedzialnych za zgodność organizacyjno-prawną podmiotu z przepisami ochrony środowiska, audytorów wewnętrznych oraz pełnomocników systemów zarządzania.

Program szkolenia

1. Podstawy prawa wodnego:
• Podział wód.
• Podstawowe pojęcia - definicje ścieków.
• Korzystanie z wód.
• Prawa i obowiązki właścicieli wód i urządzeń wodnych
2. Pozwolenia wodnoprawne, rodzaje pozwoleń wodnoprawnych, dokumentacje w postępowaniu wodnoprawnym:
• pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
• pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do kanalizacji,
• pobór wód
• pozwolenia na budowę urządzeń wodnych
• właściwość organów w sprawach o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
• strony postępowania.
3. Ochrona przed powodzią i suszą - art. 79-88 ustawy Prawo wodne.
• Tereny szczególnie zagrożone powodzią - nowe regulacje, zakazy i uchwały zwalniające z zakazów.
• Mapy ryzyka powodziowego - wpływ na proces inwestycyjny.
4. Praktyczne aspekty wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (pobór wód i zrzut ścieków):
• Rodzaje i wzory dokumentów, stawki opłat.
• Prawidłowe wypełnianie dokumentów, właściwość miejscowa urzędów.
• Zasady archiwizacji dokumentów,

5. Omówienie zgłaszanych w trakcie szkolenia zagadnień i tematów dotyczących indywidualnych problemów uczestników związanych z aspektami środowiskowymi w Ich działalności.

Czas trwania

Prawo wodne - Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach. Pozwolenia wodnoprawne.

Prelegenci

Cytat
Szkolenie prowadzone jest przez trenera-PRAKTYKA posiadającego wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie przepisów ochrony środowiska. Trener czynnie bierze udział w opracowywaniu dokumentacji - wniosków o wydanie stosownych pozwoleń.

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 grudnia 2016
Warszawa

Warszawa

Łucka 13

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 9 grudnia 2016
Restauracja Bohema

Katowice

Braktów 4

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
z
350 PLN
Cena zawiera:
  • - zajęcia prowadzone przez trenera – praktyka, - drukowane materiały szkoleniowe, - zaświadczenie ukończenia szkolenia – certyfikat, - przerwy kawowe, -obiad.
Zapisz się

Organizator

ITE-PROJEKT
41-500 Chorzów
Żołnierzy Września 11/33
woj. śląskie
Jesteśmy firmą zajmującą się obsługą przedsiębiorstw w zakresie przepisów ochrony środowiska. Mamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu wniosków o wydanie decyzji administracyjnych w zakresie przepisów ochrony środowiska, dokumentacji, sprawozda...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz licznych ćwiczeń obrazujących praktyczne zastosowanie przepisów w realiach funkcjonującego przedsiębiorstwa. O przyjęciu decyduje kolejność zgloszeń.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ITE-PROJEKT
41-500 Chorzów Żołnierzy Września 11/33
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!