Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-wodne-gospodarka-wodno-sciekowa-w-zakladach-pozwolenia-wodnoprawne-57510-id957

Informacje o szkoleniu

 • Prawo wodne - Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach. Pozwolenia wodnoprawne.


  ID szkolenia: 57510
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Warszawa
  Łucka 13
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Prawo wodne - Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach. Pozwolenia wodnoprawne.
 • Organizator szkolenia:

  ITE-PROJEKT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej obowiązków Przedsiębiorców wynikających z przepisów ustawy Prawo Wodne przez służby odpowiedzialne za ochronę środowiska w zakładzie. Podczas szkolenia omawiane są uregulowania prawne regulujące korzystanie ze środowiska w kontekście prowadzenia poprawnej gospodarki wodno-ściekowej przedsiębiorstw oraz zakładów. Szkolenie przybliża zagadnienia oraz wymogi związane z poborem wód (studnie i ujęcia), odprowadzaniem wód opadowych do środowiska (wyloty do rowów i cieków, rozsączanie), zagospodarowywaniem ścieków przemysłowych (pozwolenia na zrzut do kanalizacji), a także budową oraz przebudowywaniem urządzeń wodnych, rowów, przepustów itp. Dzięki szkoleniu Przedsiębiorcy nabędą wiedzą dotyczącą umiejętności identyfikacji oraz realizacji obowiązków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, pracowników tych podmiotów odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska – ustawy o odpadach, pracowników działów jakości odpowiedzialnych za zgodność organizacyjno-prawną podmiotu z przepisami ochrony środowiska, audytorów wewnętrznych oraz pełnomocników systemów zarządzania.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawa wodnego:
• Podział wód.
• Podstawowe pojęcia - definicje ścieków.
• Korzystanie z wód.
• Prawa i obowiązki właścicieli wód i urządzeń wodnych
2. Pozwolenia wodnoprawne, rodzaje pozwoleń wodnoprawnych, dokumentacje w postępowaniu wodnoprawnym:
• pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
• pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do kanalizacji,
• pobór wód
• pozwolenia na budowę urządzeń wodnych
• właściwość organów w sprawach o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
• strony postępowania.
3. Ochrona przed powodzią i suszą - art. 79-88 ustawy Prawo wodne.
• Tereny szczególnie zagrożone powodzią - nowe regulacje, zakazy i uchwały zwalniające z zakazów.
• Mapy ryzyka powodziowego - wpływ na proces inwestycyjny.
4. Praktyczne aspekty wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (pobór wód i zrzut ścieków):
• Rodzaje i wzory dokumentów, stawki opłat.
• Prawidłowe wypełnianie dokumentów, właściwość miejscowa urzędów.
• Zasady archiwizacji dokumentów,

5. Omówienie zgłaszanych w trakcie szkolenia zagadnień i tematów dotyczących indywidualnych problemów uczestników związanych z aspektami środowiskowymi w Ich działalności.

Informacje o prelegentach:

Szkolenie prowadzone jest przez trenera-PRAKTYKA posiadającego wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie przepisów ochrony środowiska. Trener czynnie bierze udział w opracowywaniu dokumentacji - wniosków o wydanie stosownych pozwoleń.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 350 z

Cena zawiera:

- zajęcia prowadzone przez trenera – praktyka, - drukowane materiały szkoleniowe, - zaświadczenie ukończenia szkolenia – certyfikat, - przerwy kawowe, -obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz licznych ćwiczeń obrazujących praktyczne zastosowanie przepisów w realiach funkcjonującego przedsiębiorstwa. O przyjęciu decyduje kolejność zgloszeń.

Wydarzenie: Prawo wodne - Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach. Pozwolenia wodnoprawne.