Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/przetwarzanie-danych-osobowych-w-firmie-po-rewolucyjnych-zmianach-od-25052018-gdynia-68742-id415

Informacje o szkoleniu

 • Przetwarzanie danych osobowych w firmie po rewolucyjnych zmianach (od 25.05.2018)- Gdynia


  ID szkolenia: 68742
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Blick
  Jana z Kolna 6
  Gdynia
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-15.00
 • Organizator szkolenia:

  Ekspert Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Udział w szkoleniu umożliwi kompleksowe zapoznanie się ze zmienionym procesem przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej.

Zdobyta wiedza pozwoli na wprowadzenie zgodnych z prawem procedur zbierania i przechowywania danych osobowych kontrahentów i pracowników, a także rozstrzygania sporów z osobami, których dane dotyczą. Dzięki niej możliwe będzie wdrożenie odpowiednich zmian dostosowujących firmę do nowych zasad przetwarzania danych osobowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Zapraszamy przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe, oddelegowanych w tym celu pracowników, osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w firmach oraz wszystkich zainteresowanych tym procesem.

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie do tematyki ochrony danych osobowych

1. Nowe podstawy prawne ochrony danych osobowych.
2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres regulacji.
3. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych.
4. Co zmieni się w maju 2018?

II. Podmioty uczestniczące w przetwarzaniu danych.

1. Prawa i obowiązki administratora danych osobowych.
2. Nowa funkcja - Inspektor Ochrony Danych (IOD)
3. Nowa rola GIODO.
4. Procesor i outsourcing danych osobowych.
5. Grupy kapitałowe i grupy przedsiębiorstw a dane osobowe.
III. Zasady przetwarzania danych osobowych.

1. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych.
2. Nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą:
prawo do ograniczenia przetwarzania danych
prawo do bycia zapomnianym
prawo do przenoszenia danych
3. Przetwarzanie danych osobowych osób niepełnoletnich.
4. Zmiana filozofii w projektowaniu ochrony danych osobowych:
privacy by design
privacy by default.
IV. Procedura przetwarzania danych osobowych.

1. Projektowanie ochrony danych osobowych.
2. Zbieranie danych osobowych.
3. Informacje przekazywane osobom, których dane dotyczą.
4. Prawa i obowiązki osób, których dane dotyczą.
5. Sprzeciw i żądanie usunięcia danych osobowych.
6. Nowa pozycja GIODO.
V. Warunki przetwarzania danych osobowych

1. Minimalne warunki przetwarzania danych osobowych.
2. Rejestracja zbiorów danych osobowych.
3. Ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw.
4. Kodeksy postępowania i certyfikaty.
VI. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych

1. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i cywilna za naruszenie zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych
2. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: funkcje, postępowanie administracyjne, kary finansowe nakładane przez GIODO.
3. Kontrola administratora danych osobowych.
VII. Dane osobowe firmie

1. Bazy danych osobowych klientów i kontrahentów.
2. Dane osobowe w sklepie i serwisie internetowym.
3. Dane osobowe pracowników.
4. Zakup bazy danych osobowych.
5. Dane osobowe w chmurach i Big data pod specjalnym nadzorem.

Informacje o prelegentach:

Michał Koralewski
Radca prawny, doktorant na kierunku prawo WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c. w Gdańsku, wydawca, autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podatkowego i gospodarczego.
Ekspert prawny przy organach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, instytucji sektora publicznego oraz transakcji handlowych (umowy, kontrakty).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 490,77 zł brutto Cena-399 zł zw. z VAT.- dla opłacających szkolenie ze środków publicznych.

Cena zawiera:

-udział w szkoleniu -materiały szkoleniowe -imienny certyfikat ukończenia szkolenia -przerwy kawowe oraz poczęstunki -indywidualne konsultacje u wykładowcy szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy poprzez wypełnienie z naszej strony: www.szkoleniaekspert.pl formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub word i przesłanie mailem bądź faksem.

Wydarzenie: Przetwarzanie danych osobowych w firmie po rewolucyjnych zmianach (od 25.05.2018)- Gdynia