Szkolenie: Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/psychologia-negocjacji-i-wywierania-wplywu-elementy-pracy-z-trudnym-klientem-43214-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele indywidualne i poznawcze:
Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej obszaru negocjacji
Pokazanie skuteczności wybranych technik prowadzenia negocjacji
Podniesienie efektywności podejmowanych działań
Nabycie umiejętności skutecznych negocjacji
Przekazanie narzędzi do poprawy jakości pracy i zadowolenia klientów
Cele dla organizacji - behawioralne i empiryczne:
Nauczenie pracowników precyzyjnego komunikowania werbalnego i niewerbalnego
Przekazanie narzędzi do prowadzenia efektywnych negocjacji
Umiejętność wywierania wpływu przez pracowników
Umiejętność zmiany przekonań u rozmówcy
Zdobycie skutecznych technik i narzędzi do wywierania perswazji
Wypracowanie modeli zachowań zapobiegających konfliktom i niedomówieniom
Nauczenie pracowników efektywnego i profesjonalnego prowadzenia obsługi klienta, dbania o prawidłowy wizerunek firmy

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do:
Pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje
Pracowników działów obsługi klienta, działów sprzedaży
Przełożonych, zarządzających zespołem
Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą
Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji i umiejętności

Program szkolenia:

Proces negocjacji
Cztery elementy procesu negocjacji
Składowe i wynikowe procesu negocjacji

Negocjacje pozycyjne versus negocjacje integracyjne:
Strategie negocjacyjne
Komunikacja w negocjacjach nastawionych na współpracę
Korzyści wynikające ze stosowania obu taktyk negocjacyjnych
Stereotypy interakcji

Przygotowanie się do procesu negocjacji:
Proces równoważenia wskaźników sił w negocjacjach – jak go uzyskać?
Współczesne podejście do procesu negocjacyjnego
Analiza celów, motywacji i argumentacji własnej
Analiza celów, motywacji i argumentacji partnera
Ustalenie obszarów porozumienia
Opracowanie możliwości korzystnych dla obu stron

Komunikacja w negocjacjach:
Zasady skutecznego porozumiewania się
Kontr taktyki wobec gier
Odkrywanie wspólnych interesów

Komunikacja niewerbalna:
Znaczenie mimiki, gestów, postaw ciała
Strefy gestów
Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych

Metody rozwiązywania trudnych sytuacji negocjacyjnych:
Impas w negocjacjach – radzenie sobie z nim
Przyjmowane postawy emocjonalne
Cechy dobrego negocjatora

Techniki wywierania wpływu oraz chwyty psychologiczne:
Stosowanie i wykrywanie praw perswazji
Typowe techniki i taktyki negocjacyjne
Techniki wykrywania i przeciwdziałania manipulacjom
Techniki perswazji

Długofalowe strategie negocjacyjne:
Zrozumienie systemu motywacji drugiej strony
Budowanie silnych relacji partnerskich
Dążenie do relacji ,,Win-Win”

Podsumowanie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszeniowy;
płatność po szkoleniu

Szkolenie, kurs: Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem