Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/systemy-wynagradzania-i-premiowania-optymalizacja-przyklady-rozwiazan-dobre-praktyki-i-narzedzia-73550-id453

Informacje o szkoleniu

 • Systemy wynagradzania i premiowania – optymalizacja. Przykłady rozwiązań – dobre praktyki i narzędzia


  ID szkolenia: 73550
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 – 15:30
 • Organizator szkolenia:

  Effect Group Sp. z o.o.
  Erazma Ciołka 16
  01-443 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest poznanie najważniejszych prawnych, zarządczych i merytorycznych aspektów systemu wynagrodzeń w firmie. Szczegółowo omówione zostaną praktyczne zasady zarządzania wynagrodzeniami (między innymi kluczowe zagadnienia prawne, podejście strategiczne do wynagradzania, audyt systemu wynagrodzeń, metodologia jego zmiany). Zakres merytoryczny szkolenia pozwala na przyswojenie procedury umożliwiającej zbadanie stanu aktualnego systemu motywacji płacowej i pozapłacowej oraz przeprowadzenie zmian.

Korzyści dla uczestników:
Uczestnikom zostaną zaprezentowane narzędzia do oceny funkcjonowania systemu. Ważnym elementem szkolenia jest także szczegółowe omówienie kilku różnych przykładów systemów premiowania, systemów bonusowych i kafeteryjnych – dla różnych typów przedsiębiorstw.

Uczestnikom zostaną również zaprezentowane narzędzia do oceny funkcjonowania systemu.

Ważnym elementem szkolenia jest także szczegółowe omówienie kilku różnych przykładów systemów premiowania – dla różnych typów przedsiębiorstw.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. 

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

Wprowadzenie do zagadnień wynagradzania.

 • Prawne aspekty wynagradzania w realiach rynku pracy.
 • Tajemnica wynagrodzeń w praktyce.
 • Dyskryminacja związana z wynagrodzeniami – rażące przykłady, przeciwdziałanie.
 • Projektowane zmiany dotyczące przepisów – zrównanie statusu pracowników, rozszerzenie zasady niedyskryminacji, jawność wynagrodzeń.

System wynagrodzeń.

 • Definicja systemu wynagrodzeń.
 • Składniki systemu wynagrodzeń.
 • Klasyfikacja wynagrodzeń.
 • Motywacja płacowa i pozapłacowa – założenia teoretyczne a rzeczywistość.
 • Funkcje wynagrodzeń w polskich przedsiębiorstwach.
 • Motywacja płacowa w czasie kryzysu.
 • Stosowane motywatory w praktyce polskich przedsiębiorstw – przegląd na podstawie danych rynkowych.

Audyt systemu wynagradzania w organizacji.

 • Błędy w wynagradzaniu pracowników – najbardziej rażące przykłady.
 • Co i jak badać?
 • Narzędzia badawcze – formularze i ankiety.
 • Sposób przeprowadzenia audytu – komunikacja dotycząca zmiany.
 • Prezentacja wyników audytu i podjęcie decyzji – co dalej z wynagrodzeniami.
 • Przykład rezultatów audytu systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie.
 • Efektywność systemu wynagrodzeń – przykład narzędzia do badania (mierzenia) efektywności

Zakres zmian – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne

 • Ustalamy zakres zmian (doskonalenia) – czy płace zasadnicze czy też premie i inne składniki?
 • Przełożenie wyników audytu na podjęcie decyzji.
 • Wpływ sytuacji rynkowej.
 • Obniżki wynagrodzeń – alternatywą dla zwolnień.
 • Elastyczny system wynagradzania – bezpieczeństwo dziś – partycypacja w przyszłości.

Płace zasadnicze.

 • Sposoby określania płacy zasadniczej
 • Regulaminy wynagradzania – zmiany i doskonalenie dokumentów
 • Korzystanie z danych rynkowych – przegląd raportów dostępnych na rynku.
 • Czy tylko raporty – sposoby zbierania informacji o wynagrodzeniach.
 • „Magiczne” wartościowanie stanowisk – droga do sukcesu czy ślepa uliczka?
 • Jak wartościować aby miało to sens?
 • Przykład procedury wartościowania stanowisk wraz z rezultatami.
 • Realizacja wartościowania stanowisk pracy w uproszczonej formule.

 Dzień drugi:

Premie – systemy i rozwiązania premiowe.

 • Zasady budowy dobrych systemów premiowych.
 • Planowane zmiany w Kodeksie Pracy (2018) – dotyczące zasad premiowania w zakładzie pracy.
 • Kryteria w systemie premiowania – zasady tworzenia oraz stosowania.
 • Szczegółowa procedura budowy, uzgadniania i wdrożenia nowego systemu premiowego w organizacji.

Przykłady rozwiązań premiowych w przedsiębiorstwach.

 • System premiowania w spółce produkcyjno – handlowej (uniwersalny).
 • System premiowania pracowników w firmie produkcyjnej (2 przykłady).
 • Premiowanie w spółce branży telekomunikacyjnej.
 • Premiowanie w banku.
 • System premiowania w małej firmie.
 • Premia w postaci prowizji – wady i zalety.
 • Premiowanie połączone z systemem ocen okresowych – zalety i wady
 • Premie a nagrody – rozróżnienie prawne i praktyczne.
 • Regulaminy premiowania – przykłady i sposoby tworzenia dokumentów.
 • Regulamin nagród – uzasadnienie, zawartość i przykład dokumentu.

Bonusy i rozwiązania kafeteryjne w ramach systemu wynagrodzeń.

 • Czy warto je stosować? – analiza „za i przeciw”.
 • Bonusy i świadczenia – aktualne rozwiązania i ich znaczenie motywacyjne.
 • Charakterystyka poszczególnych rozwiązań – aktualny ranking świadczeń i ich znaczenie dla pracowników.
 • Tzw. elastyczne systemy motywacji. Systemy kafeteryjne.
 • Przykłady wdrożeń i utrzymania systemów bonusowych (kafeteryjnych).
 • Motywowanie pracowników zamiejscowych (relokacja).
 • Zmiany w polityce bonusów i świadczeń.

Zakończenie – podsumowanie tematyki systemu wynagrodzeń – rekomendacje dla uczestników.

Przykładowy raport roczny dotyczący obszaru wynagrodzeń i motywacji w firmie.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1590 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: Systemy wynagradzania i premiowania – optymalizacja. Przykłady rozwiązań – dobre praktyki i narzędzia