Szkolenie

szkolenie pewne: SKUTECZNE ZAWIERANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM ORAZ NALEŻYTE ICH ZABEZPIECZANIE

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

1. Sposoby zawierania umów w obrocie gospodarczym
· oferta i jej przyjęcie
· rokowania
· przetarg
· list intencyjny
· umowa przedwstępna
· odpowiedzialność za niezachowanie lojalności w negocjacjach
2. Zawieranie umów
· osoby uprawnione do zawierania umów- właściwa reprezentacja stron umowy
· wymóg uzyskania zgody osoby trzeciej na zawarcie umowy
· zawieranie umów przez pełnomocników i prokurentów
· konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione
· wadliwość oświadczenia woli
· ogólne warunki i wzory umów.
3. Formy umów
· forma konkludentna,
· forma ustna,
· forma pisemna,
· forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym
· forma aktu notarialnego
· umowy zawierane drogą elektroniczną
4. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa umów
· zaliczka
· zadatek
· odsetki
· kary umowne
· potrącenie
· cesja
5. Formy zabezpieczania zobowiązań umownych
· weksel –poręczenie wekslowe
· poręcznie cywilne
· oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
· cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
· hipoteka
· przewłaszczenie na zabezpieczenie
· zastaw
· zastaw rejestrowy.
· gwarancja bankowa - ubezpieczeniowa
· factoring.
6. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
· rękojmia i gwarancja.
· rozwiązanie i odstąpienie od umowy
· możliwość dochodzenia odszkodowania
· odpowiedzialność poszczególnych rodzajów podmiotów za zaciągnięte zobowiązania
· posiłkowa odpowiedzialność członków zarządu i wspólników
7. Przedawnienie roszczeń umownych
· terminy przedawnienia
· jak uniknąć przedawnienia
8. Dochodzenie roszczeń umownych
· dokumentacja niezbędna do dochodzenia roszczeń
· etapy dochodzenia roszczeń
· upadłość dłużnika
· ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika - skarga paulińska.

Czas trwania

18 h

Prelegenci

Cytat
.

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 listopada 2014
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
pln netto
1870 PLN
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!