Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/techniki-negocjacji-i-wywierania-wplywu-przez-telefon-69400-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12


Termin szkolenia
28-29 października 2019r., Poznań - Mercure Poznań Centrum****


Cele szkolenia
• wyposażenie uczestnika w zdolność słownej kreacji, profesjonalizm w posługiwaniu się słowem, jako narzędziem dającym siłę i wiarygodność,
• wykreowanie zachowań, których świadkami są ludzie, i które mówić będą razem z przekazem werbalnym,
• uwydatnienie i wzmocnienie cech osoby kontaktującej się przez telefon, udzielającej informacji, biorącej udział w podejmowaniu decyzji przez klienta,
• zminimalizowanie nawyków stereotypowych w kontaktach z klientem.

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy szkolenia rozwiną :
• umiejętność prowadzenia oryginalnych i dynamicznych rozmów przez telefon,
• umiejętność budowania zainteresowania i napięcia w prezentacji oferty,
• umiejętność prawidłowego sposobu wykorzystania głosu,
• umiejętność szybkiej reakcji na niespodziewane sytuacje,
• kreatywność, spontaniczność i życzliwość w sytuacjach prezentowania siebie i firmy.

Metody szkolenia
Forma warsztatowa, aktywizująca wszystkich uczestników zajęć w sposób kreatywny. Podejście angażujące w zrównoważony sposób zarówno sferę intelektualną, jak i wysoki poziom emocji uczestników poprzez bezpośrednie ich doświadczanie w ramach szkolenia. Podejście transformacyjne, nastawione na zmianę postaw i istotnych zachowań uczestników.
Metody tradycyjne (zwyczajowe):
• studia przypadków,
• dyskusje grupowe,
• praca indywidualna i w grupach,
• gry szkoleniowe.
Metody autorskie:
• ćwiczenia swobodne,
• scenki negocjacyjne.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. Charakterystyka negocjacji prowadzonych przez telefon, forma i treść:
• negocjacyjny SWOT – siła, słabość, szansa i zagrożenie w rokowaniach przez telefon, vs potencjalny SWOT partnera negocjacyjnego,
• czym są, a czym nie są rokowania telefoniczne, specyfika,
• o co chodzi w negocjacjach telefonicznych, co będzie akceptowalnym rozwiązaniem dla obydwu stron?
• jakie style negocjowania przyjmować w telefonicznych rokowaniach, od czego/kogo to zależy?
• planowanie strategii negocjacyjnej w odniesieniu do partnera negocjacyjnego.

2. Przygotowania się do przeprowadzenia efektywnych negocjacji telefonicznych, zestaw pytań i odpowiedzi:
• nastawienie psychiczne,
• jakie pytania warto postawić sobie przed przystąpieniem do negocjacji?
• przewidywanie reakcji drugiej strony,
• projektowanie i wypełnianie arkusza negocjacyjnego,
• ustalenie pożądanego rezultatu określenie kwestii negocjacyjnych do rokowań prowadzonych przez telefon,
• określenie swojej BATNA i WATNA – najlepszej i najgorszej alternatywy dochodzenia do porozumienia w rokowaniach,
• negocjacyjne kroki telefonicznych, struktura rozmowy,
• lista kontrolna, o czym należy pamiętać przed negocjacjami?

3. Techniki negocjacji przez telefon – co decyduje o sukcesie?
• budowanie pozytywnego klimatu negocjacji przez telefon,
• od klimatu napięcia do klimatu porozumienia,
• bariery w budowaniu relacji,
• zasady negocjacyjne – 4, ale ważne,
• budowanie strategii współpracy – reguły, interesy, problem negocjacyjny, poszukiwanie rozwiązań, podejmowanie decyzji,
• metody utrzymania tempa negocjacji,
• umiejętności budujące wiarygodność i autorytet negocjatora,
• techniki wywierania wpływu: jakie, praktyczny sposób zastosowania,
• siła w negocjacjach, skąd i jak czerpać i wykorzystać?
• kiedy transakcja jest dla nas korzystna i dlaczego?

4. Konflikty w telefonicznych rokowaniach, jak je traktować i rozwiązywać?
• jakie mogą pojawić się konflikty w rozmowie z Partnerem negocjacyjnym?
• dlaczego druga strona nie podejmuje decyzji o współpracy-powody
• „budowanie mostów”, czyli jak zaangażować negocjatora w rokowania i akceptacji wypracowanych rozwiązań?
• szacunek dla siebie i szacunek dla negocjacyjnego partnera, czyli jak stosować zasady asertywnego stawiania granic?
• impas i sposoby na wyjcie z klinczu negocjacyjnego,
• panowanie nad głosem i praca głosem w negocjacjach,
• najważniejsze manipulacje i gry negocjacyjne oraz jak się im przeciwstawić.

5. Techniki przekonywania i wywierania wpływu:
• budowanie skutecznego argumentu,
• jak wywierać wpływ na rozmówcę, aby przekonać Go do swojego punktu widzenia danej kwestii,
• jak uważnie słuchać, słyszeć i zrozumieć, co mówi nasz partner negocjacyjny?
• telefoniczna autoprezentacja negocjatora,
• argumentacja racjonalna,
• argumentacja emocjonalna,
• reguły: wzajemności, zaangażowania, lubienia, niedostępności społecznego dowodu słuszności, ulegania autorytetom,
• budowanie pewności siebie i wewnątrz sterowności negocjatora.

6. Kluczowe zasady skutecznych negocjacji w biznesie - Trening poznanych zasad i umiejętności. Rozwijanie i doskonalenie kompetencji negocjacyjnych:
• trening rokowań przez telefon z udziałem Uczestników – symulacje i informacje zwrotne,
• analiza rozmów i wypracowywanie najskuteczniejszych praktyk,
• podsumowanie szkolenia i najważniejsze wnioski, dotyczące telefonicznych negocjacji.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon