TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU I MANIPULACJA W PROCESIE KOMUNIKACJI szkolenie pewne

O szkoleniu

Warsztat pozwala uczestnikom zetknąć się z wiedzą na temat technik wywierania wpływu. Daje też okazję doświadczenia takich działań na sobie, co ma umożliwić właściwe reagowanie na ich przejawy w codziennych sytuacjach oraz wzrost skuteczności uczciwego wpływu na innych.
Poszerza w ten sposób zakres kompetencji społecznych uczestników.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących poprawić jakość swoich kontaktów interpersonalnych ze współpracownikami poprzez poznanie zasad poprawnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Kto powinien wziąć udział?
Korzyści uczestników:
· Większa świadomość metod i środków wpływu
· Wzrost skuteczności w osiąganiu celów i realizacji zamierzeń
· Wzrost kompetencji społecznych
· Skuteczna komunikacja, skuteczne egzekwowanie ustaleń

Program szkolenia

KOMUNIKACJA I WPŁYW A MANIPULACJA
1. Wpływ jako naturalny element komunikacji z ludźmi
2. Granice między wpływem a manipulacją
3. Od czego zależy podatność na wpływ
4. Potęga i magia słów
5. Obecność wpływu w życiu codziennym i pracy - relacje rodzinne, kontakty prywatne, rozmowy handlowe, negocjacje, konflikt, praca zespołowa
6. Prawidłowe rozumienie pojęcia komunikacji: Komunikacja to proces, a nie akt
7. Reguły poprawnej komunikacji
8. Droga przepływu informacji (kanał: wokalny, werbalny i niewerbalny)
9. Czytelny, precyzyjny komunikat-niezbędny element prawidłowej komunikacji
Mini-wykład, dyskusja kierowana, praca w podgrupach

MECHANIZMY PSYCHOLOGICZNE I NARZĘDZIA WPŁYWU
1. Reguły wpływu- Reguły społeczne – narzędzie wpływu społecznego:
Reguła maksymalizacji korzyści, reguła uproszczonej oceny szans, Zasada kontrastu, Reguła wzajemności, reguła konsekwencji, Reguła lubienia, Reguła niedostępności-wyjątkowości, Reguła autorytetu, społeczny dowód słuszności
- podłoże psychologiczne różnych odmian wpływu
- warunki skuteczności wpływu – rola dobrej relacji i dialogu
- z kim rozmawiamy czyli typy odbiorców
2. Rodzaje technik manipulacji psychologicznych
Mini-wykład, dyskusja kierowana, ćwiczenia


WPŁYW W SYTUACJACH CODZIENNYCH
1. Sytuacje konfliktowe
2. Przekonywanie do swoich racji
3. Wywoływanie uległości
4. Asertywne okazywanie stanowczości
5. Sposoby przeciwdziałania niepożądanemu wpływowi
6. Obrona przed manipulacją
7. Dlaczego ulegamy manipulacji
Ćwiczenia, analiza nagrań video lub audio

WYWIERANIE WPŁYWU W KONTAKTACH BIZNESOWYCH/ HANDLOWYCH
1. Jak budować i rozwijać swoją profesjonalną wiarygodność
2. Nadawca wzbudzający zaufanie
3. Elementy perswazji podczas prezentacji
4. Praktyka przekonującej argumentacji
5. Jak rozwiewać wątpliwości rozmówcy
6. Możliwości rozpoznawania kłamstwa
7. Elementy komunikacji niewerbalnej tzw. „mowa ciała” m.in. Prawidłowy kontakt wzrokowy, postawa ciała podczas rozmów (jeśli wystarczy nam czasu),
Ćwiczenia, wykład, dyskusja

WYWIERANIE WPŁYWU NA WSPÓŁPRACOWNIKÓW
1. Jak stać się godnym uwagi opiniodawcą w zespole
2. Rola pytań w procesie komunikacji, zastosowanie parafrazy (narzędzie do sprawdzania wzajemnego zrozumienia),
3. Przeszkody w sprawnym komunikowaniu się i jak ich unikać?
4. Język dobrej komunikacji-czego nie stosować w przekazie, a jakie wyrażenia są pożądane
5. Wpływ przez odwoływanie się do firmowych wartości
6. Tworzenie relacji sprzyjających długofalowej współpracy
7. Wpływ przez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
8. Formułowanie oczekiwań wobec współpracowników
9. Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych
Ćwiczenia, dyskusja kierowana

Czas trwania

18 h

Prelegenci

Pedagog, doradca rozwoju osobistego, konsultant ds. rekrutacji i szkoleń, specjalista w zakresie zarządzania kadrami, trener. Stale pogłębia swoją wiedzę i doskonali praktykę.
Twórca wielu programów szkoleniowych dotyczących komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, sztuki sprzedaży, asertywności, twórczości, motywacji, negocjacji. Mistrz Praktyk sztuki NLP.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Instytutu Zarządzania.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
netto
1 830
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!